Didem Moralıoğlu

Didem Moralıoğlu

Marka Strateji Danışmanı ve Yazar
2010 yılından itibaren ulusal ve uluslararası birçok firmaya marka konsepti ve pazarlama konularında danışman olarak hizmet veren Didem Moralığlu, marka ve pazarlama üzerine yazdığı kitabı “Ben Marka Olsam” 2014 yılında Epsilon yayınevi etiketiyle basıldı

Yerel yönetimlerin markalaşması

29 Mayıs 2018 Salı

Sosyal belediyecilikten kültürel belediyeciliğe geçerek markalaşmak…

Yerel yönetimler neden markalaşmalı?

Ülkemizde markalaşma konusunun hala marka ve patent konusundan ibaret olduğu algısı yoğun bir şekilde hissedilmektedir. Rekabet ve değişim ortamı içerisindeki kuruluşlar günümüzde mevcut pazarda varlıklarını sürdürebilmek ve rekabet avantajı sağlayabilmek için temel üstünlüklerini ve farklılaştıkları noktaları iyi bir şekilde analiz edip, rakiplerinden ayrışarak mevcut pazarda ön plana çıkmak zorundadır. Bu da ancak doğru markalaşma stratejisiyle mümkün olmaktadır.

 

Kitleler üzerinde güç sahibi olmak, hedef kitlenin düşüncelerini ve inanışlarını etkilemek ve yönlendirmek için etkili markalaşma stratejileriyle doğru zamanda, doğru algı yönetimi yapılmalıdır. Bu konuda günümüzde yerel yönetimleri rakiplerinden ayıran veya ön plana geçiren en önemli unsur da kendi ilke ve politikaları doğrultusunda oluşturulacak olan markalaşma stratejisidir. Bu şekilde oluşturulacak olan algının toplumun zihninde bir konumlandırma yaratabilmesi de markalaşmanın en önemli kriterlerindendir. Kitlelerin zihninde oluşturulması planlanan strateji kavramında, başkasının sahip olmadığı bir kelimeyi sahiplenmek ve o konuda ilk olmak çalışmanın en önemli adımıdır.

 

Kentlilik bilinci yaratarak markalaşmak…

Yerel yönetimlerin markalaşmasında ki ilk adım olarak, asıl sorumluluğun; hizmet üretmenin daha da ötesine geçmek olduğunu kavramak gerekiyor. Peki, hizmet üretmenin ötesine geçmek demek ile neyi anlatmak istiyorum? Yerel yönetimlerin kentteki yaşama dair sosyal hizmet kavramlarıyla birlikte, kaynaştırıcı, birleştirici ve uzlaştırıcı unsurlarını da ortaya çıkartmaları gerekir. Belirli bir kent kültürü ve kent bilinci oluşturmak markalaşma konusunda ki kalıcılığı da belirlemektedir.  Belediyelerin yaşanan bölgenin tarihi ile kültürel mirası arasında bir bağ dokusu oluşturması halkın yaşadığı yere aidiyetini de arttırmaktadır. Bu aidiyet duygusu da markalaşmanın ve sürdürülebilirliğin en önemli kavramıdır. Kentlileşmek olgusunu güçlendiren aidiyet duygusu, önemli bir farkındalık yaratarak, bizlere sosyal belediyecilikten kültürel belediyeciliği geçmenin de kapılarını aralar. Bireyin daha çok kentlileşmesini sağlayan bu farklılaşma, kentlilik bilinci yaratarak kentin sorunları ile daha fazla ilgilenip yaşadığı kenti daha fazla sahiplenmesine olanak sağlar.

 

Kentlileşmek, sadece kentte yaşamak anlamını taşımamaktadır. Aynı zamanda, kente özgü değerlerin farkında olmak, ortak kültüre ait hissetmek, onu her ortamda paylaşmak ve kültürel gereksinimleri yerine getirip bütünün bir parçası olmaktır.

 

Yerel yönetimlerin pazarda varlıklarını sürdürebilmek için bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği hedef arasında kat edilecek olan yolculuk olarak tanımlanan bu markalaşma yolculuğu, mevcut durum analizi ile başlayıp, ilke ve belirlenecek politikalar doğrultusunda orta ve uzun vadeli amaçlar, hedef ve öncelikler, performans kriterlerinin belirlenmesi ve tüm bunlara ulaşmak için izlenmesi gereken yöntemlerin tespitini kapsaması gerekir.

 

Yerel markaların markalaşma stratejisindeki en önemli veri, sosyal hizmet düzeyi ve faaliyetleriyle birlikte bu anlamda çok önemli bir ölçüde pay sahiplerinin beklentilerini karşılayabilmelidir. İşte bu nedenle markalaşma adımları, oldukça dikkate alınması gereken bir konudur.

 

Sonuç olarak denilebilir ki, yerel yönetimlerin markalaşması, bir kent algısı oluşturmak birlikte onu tanıtmanın ötesinde, bir kimlik ve kent bilinci oluşturmaktır. Tabi bu da yatırımlarla birlikte belirli bir sermayeye bağlı olan süreçleri içermektedir. Yerel yönetimleri markalaştırmak her zaman için talebi arttırmakla birlikte, talebi daha ilgi çekici hale getirmeyi amaçlamaktadır. Oluşturulacak olan doğru marka stratejisiyle hem istenen yerel yönetimin markalaşması sağlanacak olup, aidiyetle birlikte istenen, aranan bir marka olması için pazarda ki payınında artması hedeflenmektedir. Sosyal belediyeciliği kültürel belediyecilikle büyütebilirsek ancak bu yolda markalaşmayı başlatabiliriz.

 Online Güvenilir Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri