Yeni Annelere Mutluluk Toplantıları

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Bağdat Caddesi Polikliniğinde anne adayları ve annelerin bebeklerinin dilini daha iyi anlayarak onlarla daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri için Mutlu anne, mutlu bebek toplantıları yapılıyor. Klinik Psikolog Özden Bademci Dandul tarafından verilen eğitim annenin tercihine göre bireysel de yapılabiliyor

Doğum hem anne hem de bebek için büyük bir değişim ve travmadır. Annenin bebeğiyle daha doğumdan önce başlayan ilişkisi doğum sonrasında daha yoğun, karmaşık ve yorucu bir hal alır. Doğumdan sonraki ilk aylar bebeğin fiziksel ve duygusal gelişiminde kritik bir öneme sahiptir. Bu dönemde bebeğin yalnız fiziksel değil duygusal anlamda da beslendiği en önemli kişi annesidir. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Bağdat Caddesi Polikliniğinde hem anne adayları hem de annelerin bebeklerinin \ çocuklarının dilini daha iyi anlayarak onlarla daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri için ihtiyaç duyabilecekleri psikolojik destek konunun uzmanı Klinik Psikolog Özden Bademci Dandul tarafından veriliyor. Bu destek anne adayının\annenin tercihine göre bireysel olabileceği gibi grup toplantıları şeklinde de olabiliyor. Haftada bir yapılıyorMutlu Anne Mutlu Bebek toplantıları haftada bir olmak üzere 6 seanstan oluşuyor. Katılımcı sayısının 8i geçmeyeceği seanslarda anneler hem kafalarına takılan soruları sorma hem de kaygı ve beklentilerini sıcak bir grup ortamında paylaşma olanağını buluyorlar. Kendisinin bu çalışmada grup lideri olarak değil 'kolaylaştırıcı' olarak bulunduğunun altını çizen Klinik Psikolog Özden Bademci Dandul, mutlu anne, mutlu bebek toplantılarıyla ilgili şu bilgileri veriyor: Annelerden oluşan bu grup çalışmasında amaç annelerin kendi içi dinamiklerini fark etmeleridir. Farkındalığı artan anne bebeğini veya çocuğunu daha iyi işitebilir. Grup çalışmasının en önemli katkılarından birisi de, annelerin kendileri ile benzer süreçleri yaşayan annelerle deneyimlerini paylaşabilmeleridir. Anneler, bebeklerini büyütürlerken yalnızlaşabiliyorlar. Bir grup birlikteliğinde anne, başka annelerin de benzer sıkıntıları, kaygıları yaşadığına tanık oluyor. Bu da annenin kendi yalnızlığı ile başa çıkabilmesine katkıda bulunuyor. Toplantıların konuları- Annenin kendi çocukluk deneyimlerinin çocuğu ile ilişkisi üzerindeki etkileri- Annenin kendi ebeveynleri ile ilişkisinin annelik rolü üzerinde etkileri- Bebek ruh sağlığının önemi ve bebeklik dönemindeki özellikleri- Anne olduktan sonra kadının değişen rolleri ve bunun anne üzerindeki duygusal etkileri- Çocuk yetiştirmede babanın rolü- Karı koca ilişkisinin anne baba rolü üzerindeki yansımaları- Grup içindeki diyaloglar ve deneyimlerin paylaşılması yolu ile iletişim becerilerinin geliştirilmesi