Yaşar Holding’in stratejisi sürdürülebilirlik üzerine

Faaliyetlerini yaşanabilir bir dünya ve daha iyi bir yaşam için gelecek kuşaklara daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekonomik-fiziki-sosyal çevre bırakma hedefiyle sürdüren Yaşar Topluluğu, sürdürülebilirliği stratejilerinin odak noktasında görüyor

Yaşar Holding’in stratejisi sürdürülebilirlik üzerine


Yaşar Topluluğu, sürdürülebilirliği stratejilerinin odak noktasında görerek, faaliyetlerini yaşanabilir bir dünya ve daha iyi bir yaşam için gelecek kuşaklara daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekonomik-fiziki-sosyal çevre bırakma hedefiyle sürdürüyor.

 

Yaşar Holding İcra Başkanı Dr.Mehmet Aktaş, 2007'de BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak sürdürülebilirlik yaklaşımlarını daha sistematik hale getirdiklerini söyleyerek şöyle konuştu: “Bu kapsamdaki çalışmalarımızı 2009'dan bu yana raporluyoruz. 2015'te BM, iş dünyasının izlemesi gereken yolu yalın bir şekilde ifade eden Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Pusulası'nı duyurdu. Biz de sürdürülebilirlik konusunu, bu rehberden de yararlanarak revize ettik, Yaşar Topluluğu Sürdürülebilir Kalkınma Politikası'nı oluşturduk. Daha iyi bir yaşam için yarattığımız değeri, topluma, tüketicilerimize, çalışanlarımıza, çevremize, müşteri ve iş ortaklarımıza iyi bakarak paylaşıyoruz. Bu altı ana başlık ve her bir şirketimiz için geçerli olan kilit başarı göstergelerini, yeni 'sürdürülebilir kalkınma hedefleri' ile ilişkilendirdik ve nihai yol haritamızı geliştirdik.”

 

Hedefte toplum sağlığı var

İnsana yakışır iş ve ekonomik büyümenin vazgeçilmez hedefleri olduğunu anlatan Aktaş: “Bu amaç için dijitalleşme, inovasyon ve sağlam bir alt yapıya ihtiyaç olduğu gerçek. Bu nedenle şirketlerimizin değer zincirinde kalıcı bir izlenebilirlik sistemi kurulmasına olanak sağlayacak çalışmaları hızlandırdık. Diğer önemli bir sürdürülebilirlik hedefimiz; bireylerin ve dolayısıyla toplumun sağlığı. Ürünlerimizi bu doğrultuda geliştiriyor, özellikle sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda küçük yaşlardan itibaren kalıcı alışkanlıkların geliştirilmesi için projeler yürütüyoruz.” dedi.

 

“Kayıp, atık ve israfın azaltılması hedeflerimiz arasında”

İklim değişikliğiyle mücadele için hızlı ve ulaşılabilir çözümlere ihtiyaç olduğunu ifade eden Aktaş: “Bu nedenle karbon ve su ayak izimizi hesaplayarak, azaltım çalışmaları  gerçekleştiriyoruz. Doğal kaynakların etkin kullanımı için sorumlu tüketim ve üretim diğer bir sürdürülebilirlik hedefimiz. Tüm şirketlerimizin üretimdeki sürdürülebilirlik KPI'larının yanı sıra, kayıp, atık ve israfın azaltılması hedeflerimiz arasında yer alıyor. Topluluğumuzun özellikle yönetim kademelerindeki kadın istihdamı oranının geliştirilmesi de sürdürülebilirlik hedeflerimizden. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme kurumsal yönetim ilkeleri ile yakından ilgili. Nitekim 2018'de Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'nde Pınar Süt'ün kurumsal yönetim derecelendirme notu 9,27'ye, Pınar Et'in notu 9,31'e, Pınar Su'yun notu ise 9,50'ye yükseldi.” diye konuştu.

 

“Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Sağlık Bakanlığı'nın programlarını takip ediyoruz”

İnovasyon, dijitalleşme ve sağlam alt yapı hedefleri kapsamında ikisi DYO, diğerleri Pınar Süt ve Pınar Et olmak üzere 4 Ar-Ge merkezleri olduğunu dile getiren Aktaş: “Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Sağlık Bakanlığı'nin programlarını dikkatle takip ediyoruz. Ürünlerimizde şeker, yağ ve tuz azaltımını gerçekleştirdik. Pınar Enstitüsü 36-66 aylık anaokulu çocuklarına yönelik 'Eğlenerek Hareket Edelim, Sağlıklı Beslenelim' projesi ile 9 bin çocuğa ulaştı. 'Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde' projesi kapsamında 7 bin çiftçiye eğitim verdiğimiz proje BM'nin UNDP Business Call to Action Programı kapsamına alındı. UNDP ile birlikte projemizin sosyal etki analizini gerçekleştirdik. Çıkan sonuçları projeyi daha ileri taşımak ve daha çok insana fayda sağlamak üzere geliştiriyor ve eğitimlerimizi çeşitlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

 

“Ortalama karbon emisyonunu yüzde 15 azaltmayı hedefliyoruz”

Yaşar Topluluğu'nun karbon ve su ayak izini hesapladıklarını belirten Aktaş: “2020'ye kadar birim ton üretim başına ortalama karbon emisyonunu yüzde 15 azaltmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, Pınar Süt ve Pınar Et CDP-Karbon ve Su Şeffaflık programına gönüllü katılımcı oldular. Pınar Süt, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye iklim ve su lideri kategorisinde yer aldı. Toplumsal yatırım projelerimizden Dyo Sanat Ödülleri yarışmasını 52, Pınar Çocuk Resim Yarışması'nı 38, Pınar Çocuk Tiyatrosu'nu 32 yıldır sürdürüyoruz. Tüm bunlar ve Dyo'nun Yarınlar için Değer Projesi önümüzdeki yıllarda da kesintisiz sürecek.” dedi.