Damla Aktan

Damla Aktan

Yazar - Sanat Eleştirmeni - Akademisyen
1985 İzmir doğumlu Damla Aktan, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde burslu olarak Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği okudu. Lisans eğitimini takiben burslu olarak "Avrupa Çalışmaları" yüksek lisansını ve "İşletme" doktorasını tamamladı.

Y Kuşağı İçin “Bilinçli Tüketim” ne demek? Firmalardan ne bekliyorlar?

25 Haziran 2018 Pazartesi

Doktora tezimdeki konu, bugünkü dünyada en çok ihtiyacımız olan bilinçli tüketim kavramının, bugünün en çok tüketen nesli, Y kuşağınca nasıl tanımlandığı, bilinçli tüketimi gerçekleştirmelerinin önündeki engeller ve onları davranış değişimine neyin motive edeceği idi.

Birleşmiş Milletler Milenyum hedeflerinin yalnızca yüzde dördünün gerçekleştirilebildiği günümüzde, pazarlama literatürünün önemli kavramlarından biri olup davranışa dönüşmekte engellerle karşılaşılan “bilinçli tüketim” kavramı, literatürde, temelde “bilinçli zihin” ve “bilinçli davranış” kalıplarının ikisini birden içermesi beklenen bir olgu olarak tanımlanmıştır. “Bilinçli Zihniyet” bireyin kendini, içinde bulunduğu toplumu ve doğayı aynı anda önemsediği bir bilinç kalıbını ifade ederken, “Bilinçli Davranış” değişen koşullara hızlı cevap verebilme ve tekrar eden alışveriş davranışı kalıplarının azaltılması olarak tanımlanıyor.

 

Ancak araştırma gösteriyor ki, Y kuşağı söylemde bilinçli zihne sahip olsa da, bilinçli davranış kalıpları çeşitli sebeplerle gerçekleşemiyor veya yalnızca yarı oranda hayata geçirilebiliyor. Zihin ve davranış arasındaki bu ayrıklık da, çeşitli söylemlerle meşrulaştırılıyor.

 

Y Kuşağı, literatürden farklı olarak bilinçli davranışı dört farklı düzlemde tanımlıyor ve sınıflandırmalarını “Bireysel” ve “Kolektif” olarak iki boyutta yapıyor.

 

İşte Y kuşağının “Bilinçli Davranış” tanımlamaları:

Bireysel boyut: Bireysel düzlemde “Ben” ve “Hayat” düzlemlerine atıf yapan ve tüm tanımlamaları bu iki eksende analiz ediyor. Bireysel düzlemde hayatı bir gelişim evresi olarak algılayan bu kuşak, hayatın içerisinde her anı “mutluluk” kavramı ile özdeşleştirirken, bireysel düzlemde “benzersizlik” yani herkesin ayrı ve özel olduğu, alışveriş alışkanlıklarının da bu duyguyla belirlendiği üzerinde konuşurlarken, hayat eksenine baktıklarında, anı yaşamak, huzur gibi kavramlarda alışverişin ön plana geçtiği görülüyor. Ancak bilinçli tüketim davranışını tanımlamaları, “İhtiyacı dengelemek veya minimumda tutmak” ya da “akılcı tüketim” olarak ortaya çıkıyor.

 

Kolektif boyut: Kolektif boyutta, Y kuşağının algısı yüksek düzeyde herkesin aynı evrende yaşadığı ve birlikte var olduğu gerçeğinin bilincinde ilerliyor ve tüm tanımları bu eksende yapıyorlar. Bu boyutta bilinçli tüketim davranışını daha çok “Denge” ve “Herkes için sağlık” kavramlarına atıfta bulunarak yapıyorlar. Onlar için önemli olan “kimseye zarar vermeyen ve herkesi dengede tutabilen tüketim” yapmak.

 

Bu kuşak için bilinçli tüketim davranışlarını önündeki engeller ise şu şekilde:

1)      Sistemin karşısında bireysel çaresizlik ve “Ben tek başıma ne yapabilirim ki?” duygusu

2)      “Plastik zararlı ama cam şişe hem çok daha pahalı hem de ağır” gibi bilinçsiz tüketim davranışını meşrulaştırmalar

3)      “Alışveriş hazzı”ndan ve “almanın gücü”nden vazgeçememe dürtüsü

 

Son olarak kendilerine onları daha bilinçli tüketmeye neyin motive edebileceği sorulduğunda ise firmalardan beklentilerini sıralıyorlar:

1)      “Bana doğaya zarar vermediğini (veya  bir ürünü kullanmanın doğaya nasıl zarar verdiğini) her türlü reklamında göstersin ve beni bir ürün yerine daha pahalı da olsa diğerini tercih etmeye itsin.”

2)      “Bilinçlendirici reklamları arttırsınlar!”

3)      “Kamu spotlarını kullansınlar.”

4)      “Go back to basics” olarak tanımlanan şeyi yaratsınlar, yani üretimin parçası olalım. Sadece tüketmeye motive etmesinler.

5)      “Bana doğanın bir parçası olduğumu gösteren reklamlar yaratsınlar.”

 

Şüphesiz ki, bu kuşak için, lüks ve rahatlık ne kadar önemli ise, doğa, evren ve insanın bütünlüğü kavramları da o kadar önemli: Çünkü bu kuşak, sistem yıkıcı ve dönüştürücü özelliklerle dünyaya gelmiş bir kuşak. İşte o nedenle tüm pazarlama firmalarının ve kurumsal şirketlerin, dünyanın devamlılığını sağlayacak bu kuşağın beklentilerine cevap vermesi, bilinçli tüketim kavramının yalnızca zihniyette kalmaması ve davranışta da vücut bulabilmesi için büyük önem taşıyor.Online Güvenilir Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri