Türkiye’de yenilikçi girişimlerde ciddi düşüş

TÜİK Türkiye'deki girişimcilerin yenilik faaliyetinde bulunma oranlarını açıkladı. 2016 yılında yenilik faaliyetinde bulunan girişimcilerin oranı yüzde 61.5 iken bu oran 2018 yılına geldiğimizde yüzde 36 oldu. Buna göre girişimcilerin yenilik faaliyetinde bulunma oranı 25 puan geriledi.

Türkiye’de yenilikçi girişimlerde ciddi düşüş

TÜİK’in yaptığı araştırma sonuçlarına göre; 2016-2018 yıllarında çalışan sayısı 10 ve daha fazla olan girişimlerin %36’sı yenilik faaliyetinde bulunurken bu oran 2014 ve 2016 yıllarında yüzde 61.5 olmuştu. Geriye dönüp baktığımızda yenilik faaliyetinde bulunanların oranı 25 puan bir azalma söz konusu diyebiliriz.

 

2014-2016 yıllarını kapsayan dönemde sanayi sektöründe yenilikçi girişimlerin oranı %64,5 iken; hizmet sektöründe bu oran %57,7 olmuştu. 2018 yılına geldiğimizde bu rakamlar yönünü aşağı çevirdi ve sektöründe yenilikçi girişimlerin oranı yüzde 39, hizmet sektöründe ise yüzde 32,4 oldu.

 

Çalışan sayısı 10-49 olan girişimlerin %33,9’u, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %43,3’ü, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin ise %58,2’si piyasaya yeni ya da önemli ölçüde iyileştirilmiş bir ürün (mal ya da hizmet) sundu veya iş süreci uyguladı. Sanayi sektöründe yenilik faaliyetlerinde bulunan girişimlerin oranı %39 iken; hizmet sektöründe bu oran %32,4 oldu.

 

Girişimlerin %20,9’u ürün yeniliğinde bulundu. Ürün yeniliği yapan girişimler arasından mal yeniliği yapanların oranı %82, hizmet yeniliği yapanların oranı ise %69,1 olarak hesaplandı. Yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş ürünlerin pazardaki durumu ele alındığında, ürün yeniliklerinin %82,8’inin girişim için yeni olduğu, %60,1’inin ise girişimin faaliyet gösterdiği pazar için yeni olduğu gözlemlendi.