Yılmaz Pekmezcan

Yılmaz Pekmezcan

Akademisyen
Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Müdür Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Programlar Yönetim ve Organizasyon Bölümü Öğretim Görevlisi'dir.

Türk Perakendesi ve Acil İstatistik

02 Haziran 2008 Pazartesi

Druckerın Ölçemediğiniz şeyi yönetemezseniz sözünü bir miktar değiştirerek, Bilmediğinizi ölçemez; ölçemediğinizi de yönetemezsiniz diyerek Türk perakendesinin yakın gelecekteki en büyük sorununun ne olduğunu buradan yüksek sesle ilan ediyorum: Pazar araştırmaları alanındaki büyük eksiklikler ve sektörün ayrıntılarına ilişkin istatistiklerin olmayışı

Türkiye, son on ila onbeş yıl perakende sektörünün hızla gelişmesinin önünü açacak çok önemli yapısal değişimlerden geçti. Özellikle köyden kente göçün hızlanması ve şehir nüfuslarının hızla artması başta ekonomik, politik ve toplumsal problemler olmak üzere birçok sorunu beraberinde getirmesine karşın bu hızlı yığınlaşma, insanların yaşam şekilleri ve alışkanlıklarında yarattığı değişimle perakende sektörünün önünü durdurulamaz bir biçimde açmış oldu. İşte bu süreçte perakendeye yatırım yapan kuruluşlar ya da bir nedenle (ki, mecburiyette bu nedenler arasında sayılabilir!) kendisini bu sektörün içinde bulan girişimciler bu günlere kadar büyümelerini sürdürerek geldiler. Türkiye bu manada gerçektenden de yatırım yapılacak bir ülke konumunda oldu hep. Türk Perakendesinin sorunları birçok defalar değişik platformda, değişik kurum ve kuruluşlarca dile getirildi, getirilmeye de devam ediyor. Ancak şu unutulmamalıdır ki; eğer sektöre ilişkin verileri sağlıklı bir biçimde elde edilmiş kontrollü verilerle destekleyemediğiniz sürece hiçbir problemin içeriğini gerçek manada algılayamazsınız.Perakende sektörünü tanımlayabileceğimiz sağlam bilgilere ulaşmak Türkiyede neredeyse imkânsızdır. Bu konuda başvurulacak ilk kaynak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) olmasına karşın inanın önümüzü görebileceğimiz kadar şeffaf, doğru ve güncel bilgilere ulaşmanız imkânsızdır. En son içinde bulunduğum bir Avrupa Birliği projesinin yazımı esnasında bu sıkıntıyı çokça hissetmiştim. Projelerde sorunları doğru tanımlayamadığınızda başarısızlığa uğrarsınız. Doğru tanımlayabilmekte ancak ve ancak doğru istatistiklerle gerçekleşebilir. Sektörel bazda dağılım içeren, aynı zamanda bölgesel ve iş kollarına ait bilgilere ulaşmak neredeyse imkânsız. Oysa her işkoluna ait istatistikî bilgiler bölgesel ve şehirler hatta ilçeler düzeyinde belirlenmiş olmalı ki Sorunlarımızı doğru tanımlayabilelim. Dünyanın en iyi cerrahı da olsanız teşhis yanlışsa mükemmel bir operasyon asla doğru sonuç vermeyecektir. Ülkemizde bir çok sektörün olduğu gibi perakende sektörünün de bu süreçten geçtiğini düşünüyorum. İyi niyetli çabalar korkarım gelecekte daha çok hasara neden olabilir. Çünkü sorunlara herkes kendince yaklaşımlar sergilemekte. Çevremdeki Uluslararası markalarında iş yapma biçimleriyle alakalı süreçlerini gözlemlediğimde inanın onlarında benzer hatalar ve sıkıntılar içerisinde olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim.İhtiyacı belirlemede ve sorunların çözümü konusunda son derece önemli olduğunu düşündüğüm bu konu gerek kamuda gerekse özel sektörde tartışmaya açılmalıdır. Kamunun sanırım bu konuda öncülüğü bir takım spekülasyonların önüne geçilmesi gibi nedenlerle zorunludur. Devlet tüm sektörlere ait istatistikleri toplamalı ve resmi olarak kullanıma hazır hale getirmelidir. Sanırım bunun sağlanmasının yolu da kayıt dışı ekonominin reel ekonomideki payına bağlı olarak gelişecektir. İşte organize perakende bunun için gerekli. Ve önümüzdeki yıllarda Türkiye İstatistik Kurumuna her zaman olduğundan daha çok ihtiyacımız olacak.Bildiğiniz üzere pazar araştırmaları, tek tek ve genelde tekrarlanmayan spesifik sorunları çözmeye çalışır. Bu noktada Türk perakendesinin gelişimi için İstatistikler kadar önemli bir diğer konuda pazar araştırmalarıdır. Tüketici araştırmaları, mamul araştırmaları, dağıtım araştırmaları, pazar potansiyeli ve pazardaki fırsatların belirlenmesine yönelik analizler, satış ve fiyat araştırmaları, endüstriyel ve dış pazarlara yönelik araştırmalar,Gayrisafi Milli Hasılaya yönelik ve satın alma paritelerine dönük araştırmalar, marka, imaj algıları ve müşteri memnuniyetine dönük araştırmalar başta olmak üzere daha bir çok konuda perakende de sürdürülebilir,sağlıklı ve istikrarlı büyümenin sağlanabilmesi için olmazsa olmazlarıdır.Bu konuda özel sektörde birkaç yabancı firmanın dışında fark edilir yerli firmalara ihtiyaç vardır. Duyurulur! Türk perakendesi gelişimini sağlıklı ve detaylı istatistiki bilgilerle rotasını belirleyerek; Pazar araştırmaları konusunda da profesyonel destek alarak yoluna devam etmeli. Artık devir el yordamıyla ve göz kararıyla iş yapılacak devir değil. Hesap, kitap devri. Müşteriler artık yalnızca mal satın almıyorlar!En büyük yanlış: aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemektir


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri