Tüketici güven endeksi yükseldi

Endeksteki yükselişin temel bileşeni, kişisel mali durumdaki artış. Diğer taraftan, hane harcamalarına yönelik tasarruflar da artıyor. Erkekler, kadınlara göre geleceğe daha güvenle bakıyor

Tüketici güven endeksi yükseldi

Nielsen’ın global tüketici güveni bulgularına göre, Türkiye tüketici güveni 2012’nin üçüncü çeyreğinde, 2012’nin ikinci çeyreğine kıyasla dört endeks puanı artarak 90’a çıktı. Global tüketiciler bazında bakıldığında ise; global tüketici güveni 2012’nin üçüncü çeyreğinde bir endeks puanı artarak 92’ye çıktı. Bu puan geçen senenin aynı dönemine göre (2012, üçüncü çeyrek) dört endeks puanı daha fazla. Global endeks ile Türkiye endeksi birbirine oldukça yaklaştı.

Araştırmanın 10 Ağustos - 7 Eylül günleri arasında yürütülen son ayağında, genel güven Nielsen tarafından ölçümlenen global pazarların yüzde 52’sinde arttı. Bu artış bir önceki çeyrekte yüzde 41’di. 2012’nin üçüncü çeyreğinde güven 58 pazarın 30’unda arttı, 19’unda geriledi ve yedisinde sabit kaldı.

Nielsen’in bir parçası olan Cambridge Group’un Baş Ekonomist’i, Dr. Venkatesh Bala, “Tüketiciler dikkatli bir biçimde beklemede kaldığından üçüncü çeyrek sonuçları genel olarak artı veya eksi bir trende işaret etmiyor” dedi. “Tüketiciler üçüncü çeyrekte sağlamcı davrandılar. Özellikle de yakın zamanda Avrupa Merkez Bankası’nca uygulamaya alınan bazı istikrar sağlayıcı politikalara rağmen halen çok istikrarsız bir ekonomik tabloyla karşı karşıya olan Avrupa’daki tüketiciler. Çin’den özellikle Euro bölgesine ihracat artışı buradaki tüketicilerin kendilerini dizginlemesiyle birlikte ciddi anlamda yavaşladı. ABD’deki tüketiciler, Avrupa’ya göre daha dolaylı şekilde etkilenmekle beraber, halen yüksek seyreden işsizlik oranlarının ve hayal kırıklığı yaratan ücret artışlarının şekillendirdiği inişli çıkışlı iyileşme karşısında temkinli davranmaya devam ediyorlar.”

Nielsen Türkiye tüketici güven endeksi
2012 2’nci çeyreğine kıyasla tüketici güven endeksinde dört puanlık artış olduğu, erkeklerin kadınlara kıyasla geleceğe daha olumlu baktıkları gözleniyor. Tüketici güven endeksini oluşturan üç temel faktör olan ‘iş imkanları’, ‘kişisel mali durum’ ve de ‘harcama eğilimi’ incelendiğinde; en yüksek artışın ‘kişisel mali durum’ faktöründen geldiği görülüyor.

2005 yılında başlatılan Nielsen Tüketici Güveni Araştırması, 58 ülkede 29 binin üzerinde internet tüketicisinin tüketici güvenini, başlıca kaygılarını ve harcama eğilimlerini takip ediyor. 100’lük referans çizgisinin üstündeki ve altındaki tüketici güven seviyeleri, iyimserlik ve kötümserlik derecelerini gösteriyor.

Durgunluk hissinde artış
Nielsen’in araştırmasına göre 2012’nin üçüncü çeyreğinde Türk katılımcıların yüzde 66’sı durgunluk (resesyon) döneminde olduklarını söylediler, bu oran 2012’nin ikinci çeyreğinde yüzde 64 düzeyindeydi.

Global katılımcıların ise yüzde 62’si bir durgunluk döneminde olduklarını söylediler. Bu oran bir önceki çeyrekteki yüzde 57’lik orana kıyasla bir artış ve 2011’in üçüncü çeyreği ile tutarlı. Bir durgunluk döneminde olduğunu belirtenlerin yarısı (yüzde 49), durgunluğun bir yıl daha devam edeceğine inanıyor.

Geçen çeyrek ve geçen seneyle karşılaştırıldığında, Avrupa, Latin Amerika ve Asya-Pasifik’te daha fazla tüketici bölgelerinin yeniden bir durgunluk dönemine girdiğine inanıyor. Durgunluk döneminde olduklarına inanan Avrupalıların ikinci çeyrekte yüzde 71 olan oranı üçüncü çeyrekte yüzde 75’e çıktı.

Dr. Bala, “Başlıca Avrupa ekonomilerinin şu anda durgunluk döneminde veya durgunluğun eşiğinde olması dolayısıyla, Avrupa şu anda global büyüme ile ilgili endişelerin merkez üssü ve önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca da öyle kalacak,” dedi. “ABD’de devam etmekte olan iyileşme sürecinin önündeki ana risk faktörü Ocak 2013’te başlayacak olan ‘mali uçurum’ isimli olay. ABD’deki kanun koyucular aradaki sürede harekete geçmediği taktirde, vergi kesintilerinin sona ermesiyle hükümet harcamalarındaki otomatik kesintilerin aynı anda başlaması ikinci bir durgunluk dönemine zemin hazırlayabilir. Çin’de yavaşlayan büyümeye rağmen buradaki yerel kaynakların artan talepleri zaman içinde ihracatın yavaşlamasına karşı koyabilir. Bu trendler belirginleşmeye başladıkça önümüzdeki senenin dengesi adına ciddi belirsizlikler bekliyoruz.”

Türk ve global tüketiciler harcamalarini kismaya devam etti
Geçen seneye oranla Türk katılımcıların yüzde 69’u ev giderlerinde  tasarruf  etmek amacıyla harcama alışkanlıklarını değiştirdi. Katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 58) yeni giysilere daha az para harcadıklarını ve ev dışı harcamalarını kestiklerini (yüzde 56) belirtti.

Katılımcıların yarısı ise (yüzde 50) telefon harcamalarında kesintiye gitti ve bu eğilim erkek katılımcılarda kadınlara oranla daha güçlü olarak kendini gösterdi. Diğer atılan adımlar arasında gaz ve elektrik tasarrufu (yüzde 45), dışarıdan yemek siparişinde ve ev eşyalarının değişimide tasarruflar (yüzde 40) olarak ortaya çıkıyor.

Global bazda bakıldığında, her 10 katılımcıdan 7’si (yüzde 69) ev giderlerinde tasarruf etmek amacıyla harcama alışkanlıklarını degiştirdi. Bu oran geçen çeyreğe göre yüzde 2 ve 1 sene öncesine göre yüzde 3 daha fazla. Global katılımcıların yarısı (yüzde 52) yeni giysilere daha az para harcadıklarını ve ev dışı harcamalarını kıstıklarını (yüzde 48) belirtti.

Global katılımcılar tarafından atılan diğer adımlar arasında gaz ve elektrik tasarrufu (yüzde 47), daha ucuz market markalarına geçiş (yüzde 39) ve telefon giderlerinde kısıntı (yüzde 33) da bulunuyor. 

Bölgelere genel bakış
Nielsen’in araştırması yalnızca Kuzey Amerika ve Avrupa’nın bu çeyrekte tüketici güveninde artış bildirdiğini gösteriyor. Tüketici güveni Kuzey Amerika’da üç puan yükselerek 91’e ve Avrupa’da bir puan yükselerek 74’e çıktı. Tüketici güveni, üçüncü çeyrekte Asya Pasifik (100) ve Orta Doğu/Afrika (98) bölgelerinde aynı puanda kalırken Latin Amerika’da ise iki endeks puanı gerileyerek 94’e düştü.

Üçüncü çeyreğin en büyük tüketici güven artışı İsviçre’de (+10), Belçika’da (+9), Avusturalya’da (+8), Tayland’da (+8), Macaristan’da (+7), Norveç’te (+7), Birleşik Arap Emirlikleri’nde (+6), İtalya’da (+5) ve Kanada’da (+5) kaydedildi.

Bu çeyreğin en büyük tüketici güven düşüşleri ise Hong Kong’da (-15), Arjantin’de (-11), Güney Kore’de (-10), Vietnam’da (-8), Kolombiya’da (-8), İsrail’de (-7), Venezuela’da (-7), Malezya’da (-6) ve Finlandiya’da (-5) gözlemlendi.