Taze Gerçekler

Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz. Emerson

Perakende de önemli kategoriler içerisinde yer alan sebze meyve, aynı zamanda önemli zorluklarıda bünyesinde barındırabilmektedir. Geleneksel manav çizgisi ile başlayan süreç günümüzde sebze meyve bölümü olarak süpermarketlerde önemli bir yer işgal etmekte ve ciro katkısı sağlamaktadır. Ancak bazı noktalarda bu konuda manav nitelikli kişiler istihdam edilmemekde ya da edilememektedir.Bu bölüm sadece fiyata endeksli olarak kurgulanmakta ve diğer etkenler gereken önemi görmemektedir.O halde bu süreci biraz irdeleyelim. Tüm bu süreçleri etkileyen faktörlerin başında doğal olarak kalite gelmektedir. Görünüm, sertlik ve lezzeti içeren kalite standartları içinde yöresel farklar, muhafaza şartları ve kalibraj dikkate alınmalıdır! Teşhir, depolama, ürün bilgisi ve müşteri ilişkileri sürecin önemli etaplarıdır. İlk olarak ürünün temin süreci göz önüne alınmalıdır. Genellikle şehirlerin sebze hallerinden ve üretim bölgelerindeki hallerden temin edilen bu ürünler için uzman ya da uzmanlardan oluşan bir kadro ile çalışılmalıdır! Bu kişilerde bulunması gereken belli başlı özellikleri anımsatmakta yarar görüyorum. Hal satın almacısı; tüccar zihniyetli olacak, zor atmosferde çalışabilecek, sinirleri sağlam olacak, ürün bilgisi çok iyi olacak, bu ürünleri satan yerlerin özelliklerini bilecek ve güvenilir olacak. Hallerdeki koy kantara sözüne uzanan süre pek de öyle kolay bir süreç değildir! Temin sürecinde nakliye kriterleride baz alınmalıdır. Firma araçları bu konuda yeterli donanımları içermeli veya diğer durumlarda bu konuda deneyimli nakliyeciler ile çalışılmalıdır.Ürünün tedarik sürecindeki önemli başlıklardan bir diğeri de siparişlerdir. Mağazaların siparişler aşamasında belli disiplinlere uyması gerekmektedir. Bunların başlıcaları; mevcut ürün miktarı ( depo reyon ), satış raporları, tecrübeler ve istatistiklerden yararlanmak, satış tahminlerindeki isabeti yükselten faktörler arasındadır. Satışların bilinmemesi halinde verilen siparişler eksik ya da fazla olabilir. Siparişlerin eksik verilmesi satış kaybına ve maddi zarara neden olur. Sürekli yok satma yaşanması durumunda müşteri memnuniyeti açısından olumsuzluklara neden olur. Siparişlerin fazla verilmesi ise ürünlerin depolarda bozulmasına ve maddi kayıplara neden olacaktır. Özel dönemlerde ise emniyet payı eklenmelidir. (yılbaşı, bayramlar ve Ramazan ) Merkez depodan ya da direkt mağazalara ulaşan ürünler, uygun kalibre ve kriterleri içermeleri halinde teslim alınmalarından sonra mağaza içi satış ve depolama süreçleri başlar. Satışa sunulan sebze meyve ürünlerinde tanzim ve teşhir uygulamaları iyi bir planlama gerektirir! Bu planlamada kategorilerine göre ürünlerin gruplandırması yapılır. Sebzeler, meyveler, hassas meyveler, dayanıklı ürünler ve ithal ürünler şeklinde grupladırılır. Reyonun merchandising planlaması mevsimlere göre yapılmalıdır. Ürünlerin satış grafiğide bu bağlamda dikkate alınmalıdır! Birbirini tamamlayıcı ve benzer ürünlerin yakınlığı sağlanmalıdır. Renk armonisi bu reyonun planlanmasında çok önemlidir. Sebze meyve reyonu mutlaka iyi aydınlatılmalı ve reyon içindeki aynalar temiz olmalı veya kırılması halinde değiştirilmelidir. Reyon tam olarak hazırlandıktan sonra müşteri gözü ile kontrol edilir.Aksaklıklar varsa giderilir (eksik etiket, ürünlerin seviyesi ve reyon içi ya da civarındaki görsel uyumsuzluklar vb). Reyon düzeninin devamı için sürekli kontrol edilir. Depolama aşamalı olarak ele alınmaktadır.Birinci aşamada günlük ürün sirkülasyonuna bağlı olan mağaza depoları. İkinci aşama olarak merkez depo kullanımı neticesinde mağazaların belli ürün gruplarının depolanması ve mağazalara sevki. Üçüncü bir aşama da ise büyük tonajda ve bölge alımı yapan işletmelerin uyguladığı uzun süreli depolama faaliyeti gelmektedir. Fire ve iadeler konusunda hassas olan sebze meyve reyonunun bu oranların yükselmesi durumunda, ciddi kayıplara uğraması söz konusudur. Bu grupta en çok satılan ve yapısından dolayı da en hassas ürün domatestir. Bu konudaki işlem tüm kategori için örnek teşkil eder. Siparişten depolamaya satış şartlarından mağaza çalışanlarına kadar uzanan çizgide kurulacak oto kontrol ile bu konudaki kayıpların en aza indirgenmesine çalışılır. Günümüz manav personeli; ürün bilgisi olan, tanzim ve teşhir konusunda deneyimli ve yaratıcı, müşteri davranışları konusunda müşteri odaklı, ek satış yapabilen, hijyen ve sanitasyon kurallarına hakim kişilerden oluşmalıdır. Günümüz perakendeciliğinde sebze meyve bölümü, diğer taze gıdalar gibi iyi ve planlı uygulamalar yapılması halinde, marjlar açısından da satış yüzdeleri açısından da önemini arttarak sürdürecektir...