Sosyal Güvenlik Sistemine Güven Eksik

Yenibiris.com'un yaptırdığı İş'te Mutluluk Araştırması'na göre, katılımcılar sosyal güvenlik sistemini yeterli ve güven verici bulmuyor

Sosyal Güvenlik Sistemine Güven Eksik
Türkiyenin iş ve insan kaynakları sitesi Yenibiris.comun Selas Türkiye Araştırma Firmasına yaptırdığı İşte Mutluluk Araştırması, ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemine duyulan güvenin eksik olduğunu gösteriyor. Saha çalışması Eylül 2008de gerçekleştirilen İşte Mutluluk Araştırması, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursada toplam bin 18 kişiyle yüz yüze görüşme (600 kişi) ve internet üzerinden anket (418 kişi) yöntemiyle elde edilen verilere dayanıyor.Araştırmada farklı konulara yönelik ifadelerin en yüksek 5 puan üzerinden değerlendirildiği bölümde yer alan sosyal güvenlik sistemine güvenim tam ifadesi, katılımcılardan 2,22 puan alarak, sisteme güvenin eksik olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmada yöneltilen Sosyal güvenlik sistemi hakkında bilginiz var mı? sorusuna ise, iş değiştirmeyi düşünenlerin yüzde 58i evet yanıtı verirken, iş arayan katılımcılarda bu oran yüzde 54te kaldı. Sistem hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten yüzde 57lik kesimin büyük bir kısmı ise, sistemi adaletsiz (yüzde 13) ve yetersiz (yüzde 16) bulduğunu ifade ederken iyi (yüzde 6) diyenler azınlıkta kaldı. Katılımcıların yüzde 43ü ise sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtti. Yenibiris.com Genel Müdürü Deniz Ceylan Kılıçlıoğlu, konu hakkında şunları söylüyor: Bilindiği üzere çok yakın bir zamanda sosyal güvenlik sistemimizde önemli değişiklikler oldu. Ülkemizdeki sosyal güvenlik sisteminin mali açıdan sürdürülebilirliğini kaybetmesi, mevcut sistemin emeklileri yoksulluğa karşı koruyamamış olması ve ülke nüfusumuzun demografik yapısındaki değişme eğilimi nedeniyle bu alanda reforma gitmek gerekti. Bu noktadan hareketle de sosyal güvenlik alanında tek çatı hedefinin en temel uygulamalarını içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSS) 2006 yılının Mayıs ayında kabul edildi. Sonrasında ise 5510 sayılı SSGSS Kanununun aşamalı bir biçimde yürürlüğe girmesine karar verilerek, kanunun tüm hükümleri 01.10.2008 tarihi itibariyle uygulamaya kondu. Kanunun uygulamalarını açıklayan sosyal sigorta işlemleri ve genel sağlık sigortası işlemleri yönetmelikleri de 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girdi. Gerek kanun gerekse söz konusu yönetmeliklerde atıfta bulunulan SSGSS tebliğ ve yönetmelikleri ise Eylül ayı sonundan başlayarak yayınlandı ve gerekli açıklamalar hâlâ yapılıyor. Bütün bu düzenlemeler ışığında, sosyal sigorta işlemleri açısından Ekim 2008 itibari ile geçerlilik kazanan uygulamalara ilişkin temel esaslara dair soruların cevaplarını, çalışanlar ve işverenler açısından ayrı ayrı olmak üzere sitemizin Sosyal Güvenlik bölümünde cevaplandırıyoruz.