Siyah Çayda 'Dökme' Devri Kapandı

Siyah çay, aromalı siyah çay ve kafeinsiz siyah çay veya doğrudan tüketime sunulan ürünler tüketiciye dökme olarak satışa sunulamayacak

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`nın Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay Tebliği Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre siyah çay, aromalı siyah çay ve kafeinsiz siyah çay ürünlerine hiçbir katkı maddesi katılamayacak. Süzen poşet içinde satışa sunulan siyah çayların etiketinde, kullanım şekline göre 'demlik süzen poşet' veya 'süzen poşet' ifadesi ürün ismi ile aynı yüzde yer alacak. Ürünler veya doğrudan tüketime sunulan ürünler tüketiciye dökme olarak satışa sunulamayacak. Bu ürünleri satan işyerleri tebliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde tebliğ hükümlerine uyacak. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan üretim yerlerinin faaliyetine izin verilmeyecek.