Şirketler gelecek dönem planlarını yaparken nelere dikkat etmeli?

Şirketler kısa veya orta-uzun vadeli planlamalar yaparken atacakları adımların kendilerine nasıl geri dönüş yapacağı ile ilgili analizler yapmalıdırlar. Yeni iş planlarının satış hacmine, birim fiyatlara ve maliyetlere olan yansımalarını tahmin etmeleri gerekir. Yapılan tahminler iş modeline nasıl etki edecek ve şirketin performansı yapılacak değişikliklerden nasıl etkilenir sorusunun cevabı aranmalıdır. Temelde iyi ve kötü senaryolar oluşturulmalı performansa etkileri değerlendirilmelidir. Şirket performansını ölçmek için en doğru yaklaşım nakit akışı üzerinden yapılacak analizlerdir. Nakit akışı finansal tablolar içinde gerçek şirket performansını yansıtması itibari ile ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Nakit akış üzerinde  hassasiyet analizi yapılması da önemlidir. Bu sayede iş modelindeki en kritik unsurların neler olmuş olduğu net bir şekilde açığa çıkar. Örneğin satış hacminin, ürün birim fiyatlarının, işcilik ve ham madde maliyetlerinin farklı değerlerine bağlı olarak şirketin performansının ne derece değiştiği gözlemlenmeli ve performansa etkisi daha fazla olan unsurlar üzerinde dikkatle durulmalıdır. Performans analizleri olası sıkıntıları fark edip şirketin iş modelini geliştirmek için de sıklıkla kullanılır. Örneğin satış hacmi kritik bir faktör ise uzun vadeli anlaşmalar ile gerekirse özel iskontolar sağlamak sureti ile güvence altına alınabilir. Maliyet kritik bir faktör ise yine uzun vadeli sabit maliyetler ile anlaşmalar yapılabilir.

 

Şirketin karlılık performans analizinin yanı sıra finansal performansının da ölçülmesi gereklidir. Farklı faiz oranları ve kurların değişimine paralel olarak hem karlılığın hem de şirketin geri ödeme performansının değerlendirilmesi önemlidir. Bu sayede şirketin en kötü durumlarda bile nakit akışında sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirler gecikmeden alınabilir. Nakit ihtiyacı oluşabileceği gözlemleniyorsa finans kurumlarından yumurta kapıya dayanmadan çok daha uygun koşullar ile finansman imkanları sağlanabilir. Özetle nakit akış çalışması yapmadan şirket yönetmeye çalışmak sağanak yağışta 90 kilometre ile araç kullanmaya çalışan sürücünün durumuna benzer ki er ya da geç kaza olması kaçınılmazdır.