Perakende PageSkin

Şirketiniz gerçekten para kazanıyor mu?

Her ticari işletmenin kuruluş amacı para kazanmaktır. Ancak gelirleri ve giderleri arasında pozitif bir fark olan yani kar eden şirketler para kazanabilirler. Ne kadar kar ettiğinizi ve hangi işlerden para kazanıp diğerlerinden kaybettiğinizi bilmek yoğunluğunuzu vermeniz gereken alanları göstermesi kadar gelişim kaydetmeniz gereken hususları algılamanız veya gelişim kaydetme imkânıbulunmuyorsa ilgili işten çıkmanız gerektiğini göstermesi bakımından kritik önemdedir. Nakit akışınız farklı üretimler, projeler, mağaza satışları gibi muhtelif farklı kanallardan kaynaklandığında karlılığı ölçmek zorlaşır. Bütün bu alanlara birbirinden farklı kar merkezleri adını da verebiliriz. Uzun vadede şirketlerin faaliyet içinde oldukları tüm alanlarda kar etmesi ve bu durumun gerçekleşmediği alanlardan da çıkmaları gerekir.

Çeşitli alanlardan gelen nakit girişlerini ürün, proje, mağaza bazında takip etmek görece daha kolay olsa da giderleri iş bazında paylaştırmak özel bir çaba gerektirir. Yanı sıra karlılığı ölçmek için muhasebesel tekniklerden faydalanmaya kalkar ve özellikle de gelir tablosu üzerinden çalışma yaparsanız çoğu zaman sağlıklı sonuçlar elde edemezsiniz. Muhasebede iki önemli esas dönemsellik ve tahakkuktur. Başka bir deyişle herhangi bir gelir ve gider tahsilat veya ödeme yapılmasından bağımsız olarak hangi dönem içinde gerçekleşiyor ise gelir veya gider yazılmalıdır. Bu durum fiiliyatta cebinize girmeyen bir tahsilat için gelir göstermeniz, kar etmeniz ve vergi ödemeniz anlamı taşır. Muhasebesel hesaplarda paranın zaman değeri hesabı bu nedenle yoktur. Şirketler için önemli bir yük teşkil edebilecek stok tutma maliyetleri, nakit bulundurma mükellefiyetleri gibi hususlar da gelir tablosunda yer almaz. Ayrıca KDV yükünüzü de gelir tablosu üzerinden hesaplayamazsınız.

 

Gerçek manada bir iş alanında para kazanıp kazanmadığınızı ancak nakit akışı analizi yapmak sureti ile tespit edebilirsiniz. İlgili iş alanı ile ilgili tüm gelirler ve değişken giderleri nakit giriş ve çıkışları itibari ile dikkate almanız gerekir. Bu işlemi yaparken her bir kar merkezini ayrı bir şirket gibi düşünmeye çalışmak ve ilgili alanla direkt bağlantılı tüm nakit akış kalemlerinin dikkate alınması gerekir. Finansman giderleri de ayrıştırılabiliyorsa buna dâhildir. Bu işlemi yaparken fatura giriş ve çıkışları üzerinden ve varsa ödenecek KDV yükümlülüğünüzü de dikkate almanız gerekir. Yine bu çalışmayı hangi dönem aralığı için yapıyorsanız ilgili iş alanı ile ilgili tutmanız gereken ham madde ve mamul stoklarının da parasal karşılığını dikkate almanız gerekir. Zira stoklara bağladığınız paranın bir fırsat maliyeti vardır ve özellikle ham madde yoğun işlerde mutlaka hesaba katılması gerekir. Bir sonraki adım ise şirketin sabit giderlerinin kar merkezleri bazında paylaştırılmasıdır. Yönetici maaşları, fabrika kirası ve şirketin işleyişinin devamlılığı için yapılması gereken ve değişken gider hesaplamasında dikkate alınmayan diğer tüm giderlerin iş kolu bazında dağıtılması gerekir. Sermaye/üretim ağırlıklı çalışan şirketler için dağıtım ilgili alanda yapılan yatırım tutarları ile ticaret esaslı çalışan şirketler için ise ilgili alanlardaki satışlar baz alınmak üzere bu sabit giderler paylaştırılabilir. Ayrıca yönetimin ilgili alanla bağlantılı olarak harcamış olduğu zaman da ayrı bir parametre olarak dikkate alınabilir. Bu çalışma aynı zamanda çıkacak sonuçlara bağlı olarak ürün ve hizmet fiyat politikanızı da gözden geçirme imkânı verir. Yüksek karlılığınız olan alanlarda pazar payınızı arttırmak için daha rekabetçi olabilir ve para kazanmadığınız alanlarda ise fiyatlamanızı gözden geçirebilirsiniz. Özellikle sanayi tesislerinde sabit maliyetleri ürün bazında azaltmak ve daha rekabetçi olmak ile karlılığı arttırmak için vardiyalı sisteme geçip üretimi arttırıp arttırmama kararı da bu analizle verilebilir. Şirket yapısı komplike hale geldikçe karlılık analizini farklı kar merkezleri üzerinden gerçekleştirmek de zorlaşacak olsa da aynı zamanda önemi de artacaktır. Gelişen ERP (kurumsal kaynak planlama) sistemlerinin varlığı konumuz analizin yapılmasını kolaylaştırır niteliktedir. Hangi ham madde kalemlerinin hangi üretimlerle bağlantılı olduğu gibi özellikle de değişken giderlerin üretim ve ürün bazında takibi kolaylaşmıştır.

 

Özellikle daralan ekonomilerde rekabet koşulları artar ve kar marjları azalır. Para kazanıyorum düşüncesinde olduğunuz işlerden aslında kazanmıyor durumda olup fark edecek alt yapınız olmayabilir. Farklı işlerden nakit girişlerinin ayrı musluklardan bir havuza aktığını düşünelim. Şirket giderlerinin de aynı havuzdaki delikler olduğunu kabul edelim. Her bir musluğa karşılık gelen de bir delik olsun. İdeal durumda her musluktan akan suyun karşılık gelen delikten sızan sudan daha fazla olması gerekir ki havuzun dolmasına bir katkısı olsun dahası köstek olmasın. Karlılık analizlerini yapmayan şirketler havuzun genel anlamda dolup dolmadığını gözlemleyebilirlerse de hangi muslukların gerçek anlamda faydalı olduğunu çoğu zaman net olarak tespit edemezler. Hangi musluğu daha fazla açmaları gerektiğine ve de hangilerini kapatmaları gerektiğine karar veremezler.

Perakende PageSkin
Perakende PageSkin