Şirketiniz büyüyor mu, dağılıyor mu?

Gelişmiş ekonomilerden Walt Disney güzel bir örnek. Hepimizin çok iyi bildiği bu şirket Mickey Fare karakterinin başı çektiği animasyon filmleri ile başlayan yolculuğunda özel televizyon kanalı ve programları, tema parkları, oteller, ticari ürünler ile mağazalar, kitaplar ile özel eğitim materyalleri, sinema filmleri gibi çok sayıda farklı ürün ve hizmet ile yıllar içinde sağlıklı bir büyümeyi gerçekleştirebilmiş. Animasyon karakterlerin ana temayı teşkil ettiği bu yapı içinde her yeni ürün ve hizmet var olan yapıdan beslenecek ve sinerji yaratacak şekilde planlanmış. Bu durum var olan ürün ve hizmetlerin gelir yaratma potansiyeline olumlu yansıdığı gibi yeni girişim alanının başarısı da büyük ölçüde güvence altına alınmış oluyor. Uzun vadede böyle bir şirket yapısının başarılı olması için ARGE, inovasyon, iyi bir İK yönetimi, katma değer yaratmaya önem verme, odaklanma, istikrar, tüketici davranışlarını iyi takip etme ve doğru tahminler yapabilme, sürdürülebilir finansal yönetim gibi pek çok yetkinliğin bir arada bulunması gerekiyor. Özetle böyle bir başarı kolay gelmiyor.

 

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmiş ekonomilere baktığımızda ise holdinglerin büyüme stratejisinin Disney gibi belli bir alana odaklanarak büyüme yerine çok daha dağınık bir yapı içinde olduğunu görüyoruz. Holding büyüme stratejileri uzun vadeli olmak yerine mevcut konjonktürlerin getirdiği fırsatlardan maksimum düzeyde faydalanma üzerine inşa olmuş durumda. 1992 yılından bu yana proje ve yatırım finansmanı ile ilgili çalışmalar yapan bir kişi olarak Yap-İşlet-Devret enerji yatırımları, tekstil, perakende zincirleri, AVM, otel, farklı sektörlerde PPP (Kamu Özel Ortaklığı) projeleri ve son dönemde de yenilenebilir enerji yatırımları ile devam eden bir trendi gözlemleme imkanım oldu. Gelişmekte olan ekonomilerde ülkenin gelişim potansiyeline paralel yeni fırsatların görece çok daha fazla olması holdinglerin yatırımlarındaki bu dağınık yapının önemli nedenlerinden biri durumunda.

 

Girişimcilerimizin karşılarına çıkan fırsatlardan faydalanmak istemesi doğal bir durum. Tespitlerim yapılan hataların daha ziyade süreç yönetimi ile ilgili olduğu yönünde. Ürün çeşitlendirmek isteyip yeni bir alana girmek durumunda kalan şirketler bu süreci layıkı ile yönetemiyorlar. Dolayısı ile dağılıyorlar. Çok sevdiğim ‘Çıraklığını yapmadığınız işin ustası olamazsınız’ sözünde çok güzel ifade edildiği gibi mevcut bilgi ve deneyimleri yeni iş alanında yeterli olmayan şirketler özellikle işletme ve gelir yaratma konularında sınıfta kalmaktalar. Sektörlerindeki geçmiş deneyimleri ve başarılarının kendilerine sağlamış olduğu, çoğu zaman içi çok dolu olmayan, öz güvenle her işin altından tek başıma kalkarım inancı çoğu zaman başarı yerine başarısızlık getirmektedir. Konfor alanlarını teşkil eden ve başarılı oldukları alanın dışında yatırım yapacak olan şirketlerin mutlaka bu yeni alanda hangi ilave deneyim ve yetkinliklerin gerekli olduğunu çok iyi etüd etmesi gerekir. Belli boşlukların, belirsizliklerin ve bunlara bağlı ihtiyaçların olması neredeyse kaçınılmaz bir durumdur. Bu ihtiyaçlar bünyeye yeni uzmanların katılması ve/veya danışmanlık alınmak sureti ile giderilmelidir.