Perakende PageSkin

Zorluğun Dayanılmaz Cazibesi

İyi insanları bir araya getirmeye ve bir arada tutmaya yalnızca ödenen ücretlerin kafi geldiğini hiç görmedim. Sanırım bunu sağlayan şey, işin kendisiydi. Harvey S. Firestone

Perakende sektöründe talep gören ya da hedeflenen görevler arasında mağaza yöneticiliği üst sıralarda yer almaktadır. Bu zorlu süreçte söz konusu göreve uzanan yol da zorludur, bu yolda yürümek de. Günümüz mağaza yöneticisinin görevleri sektöre ve mağaza yapısına göre değişim göstermekle birlikte ana hatlarda paralellik göstermektedir. Özellikle hipermarketler-de ve çok katlı mağazalarda yetkiler bölüştürülmüş de olsa mağaza yöneticisi sorumluluk açısından hem kontrol edebilmeli hem de belli konulara da hakim olabilmelidir. Mağaza yöneticisi görev yaptığı mağazada yönetici olarak varolmalı, müşteri olarak yaşamalı, işveren gibi düşünmelidir. Bu süreci irdelemek gerekirse önümüze birçok seçenek çıkacaktır. Deneyim: Önem arz eden konuların başında gelmektedir. Yönetici, öncelikle insan yönetebilmeyi bilmelidir. Farklı bir sektörden gelmiş de olsa, aynı sektörden de gelse bu husus çok önemlidir! Bu özelliği iyi kullanan yönetici, işe deneyimlerini de katabildiği taktirde çok iyi neticeler alacaktır. Günümüz mağazacılığı deneyimsiz yapılamayan pahalı bir deneyim olma lüksüne sahip değildir. Elbette bir hipermarket yöneticisinin bilgi alanları satışta olan tüm ürünlerin spesifik özellikleri kadar çok olmayabilir ama temel prensipleri de bilmek durumundadır. İş değiştirme ve transferlerin sık yaşandığı sektörümüzde, yönetici, yönettiği kişilerden belli başlı konularda daha bilgili olmak durumundadır. İletişim: Personel ile iletişim; gün içinde veya zaman zaman çalışanlar ile konuşmalı, onların sorun ve taleplerini dinlemeli, bilmeli ve tespit etmelidir. Bu konu yöneticinin ekip ruhunu koruması açısından önemlidir. Konuların iyi analiz edilmesi gerekli pek çok bilgiyi de beraberinde getirecektir. Ekip çalışmasına önem veren yöneticilerin mağazanın zorlu süreçlerinde daha başarılı olduklarını unutmamak gerekir. Örnek, yeni mağaza açılışı,sayım, reyon değişiklikleri vb. Yönetici ulaşılmaz olmamalıdır! Tedarikçiler ile iletişim; Dikkatli olmak gereken konuların başında yer alır. Bu konuda görüşme ne kısa ne de fazla uzun tutulmalıdır. Zamanla gelişebilen dostluklarda profesyonellik ölçüleri elden bırakılmamalıdır. Yönetici bu kişilerin mağaza içindeki durumlarından da haberdar olmalıdır.Bu konuda da ulaşılmaz olmamalıdır. Müşteriler ile iletişim; Bu konuda asla ulaşılmaz olmamalıdır! Günümüzde bütün bu süreç ve savaş, pazar payı, kârlılık, verimlilik için. Müşteri bu süreçte anahtar. Mutlaka iletişim içinde olmalı, günün belli zamanlarında mağazada olmalı.Olmadığı, olamadığı anlarda yardımcıları bulunmalı. Müşteriler ile kısa diyaloglar kurmalı ve bunlardan gerekli iyi ve kötü yanları çıkarıp analiz etmeli. Mağazaya mutlak müşteri gözü ile de bakmalıdır. Şirket içi iletişim; Bu konuda önceliği satın alma ile ilgili iletişim almaktadır. Birçok noktada gerek bazı satın almacıların mağazayı - mağazacılığı bilmemelerinden kaynaklanan sorunlar çıkmakta ve bu süreç soğuk savaşlara dönmekte bazen de ciddi tartışmalara neden olmaktadır. Buna bazı mağazacıların da satın almayı ve bazı sistemleri bilmemeleri de eklenince, kurumlar veya şirketler ciddi kayıplara uğramaktadır. Üzerine hassasiyetle gidilmesi gereken bu konu toplantılar ve departmanlar arası eğitimler ile çözülebilir. Satın almacıları en çok zamansız siparişler, acil plansız talepler, firmalara uyguladıkları yaptırımların mağazada kabul görmemesi (reyon daraltma, reyon payını artırma, gondol, havuz, palet vb.) yeni ürünlerin yer almasındaki sorunlar kızdırmaktadır. Mağazacıları ise, gondol, havuz, palet vb. anlaşmaların çokluğundan dolayı yer bulamamak, firmalar ile yaşadıkları sorunlara satın almanın duyarsız kalabilmesi (geç sevkıyat, yanlış-eksik- fazla ve hasarlı ürün sevkıyatı) yeni ürünlere yer vermede raf yetersizliği ve mağaza analizlerine satın alma tepkisizliği gibi konular kızdırmaktadır.Günümüz perakendecileri bu konuları en aza indirgemek için gereken alt yapı programlarına ulaşmaktadır ve bu sorunların gündemde kalması yarardan çok zarar vermektedir! O halde çözümü satın alma depo mağaza üçgeninde çözmek çok da zor olmayacaktır. Eğitim: Mağaza yöneticisi alınan eğitimi ölçümlemeli ve tamamlayıcısı olmalıdır. Alınmayan ya da alınamayan durumlarda çalışanlarını çalıştıkları ortamlara hazırlamak durumundadır! Günümüz mağazacılığında eğitim eksikliğinden en çok mağaza yöneticileri zarar görmektedir! Bu süreçte yaşanan müşteri sorunları firmaya yol, su, elektrik olarak geri dönmemektedir. Hızlı ve zor bir süreç yaşayan, yaşayacak da olan perakende sektöründe mağaza yöneticileri önemlerini artırmaya devam edecek çünkü onlar mağazanın anahtarları. Onlara sadece açma kapama anahtarı gözüyle bakanlar mı? Mağazacılığı halen öyle görenler var mı? Varsa unutun gitsin... Yazarımıza ulaşmak için : sa@perakende.org
Perakende PageSkin
Perakende PageSkin