Perakende PageSkin

Yoklama

Günlerden Pazartesi yüzde 10.9la en fazla yaşandığı gün! Bunu yüzde 10la Salı günü izlemektedir! En hazırlıklı gün olan Cumartesi gününde bu oran yüzde 7.3 e düşmektedir! Ve Pazar günü ise oran tekrar yüzde 10.9a çıkmaktadır

Yani, yoklamada raflarda mevcut olmayanların oranları, bir başka deyişle yolcu varken az koltukla giden otobüs misali... Peki, alım imkanı var; satan ve satmak isteyen firma var, alacak müşteri rafların karşısında; neden yok satarız ve bu durumda neler yapmalıyız? Ayrıca müşterilerimiz bu durumda nasıl bir tepki veriyorlar? Bir kere eskiden yok satma çok daha az yaşanırdı. Çünkü enflasyon ortamında çoğu ürün de stokla çalışıldığından ürün mutlaka lokasyondaki depoda bulunurdu. Ama depodaki stoklarda lokasyonları belli bir zaman diliminde besleyecek kapasitede tutulurdu. Yalnız o dönemde lojistik kavramı doğal olarak fazlaca telaffuz edilmezdi. Oysa günümüzde her ürün grubu için; hatta hatta bazı ürünler için ayrı ayrı stok günleri hesaplandığından (ki bu doğru bir termindir) her konuda optimum verimlilikle çalışmak esas olmuştur. Günümüz perakendeciliği bu konulara da uygulanan çözümler ve öneriler getirmiş bulunuyor! Artan ürün sayısı ve optimum raf ve mağaza verimliliği için Alan Yönetimi. Ürün grupları için Kategori Yönetimi ile tüm buların kontrolünün yapılmasına olanak tanıyan ya da yardımcı olan programlar mevcut. Bu programlar içerisinde sipariş için uyarılar veren minimum stok miktarında otomatik olarak bunları güncelleyenleri mevcut. Yalnız gene de iş bu işi yapanlarda odaklanıyor. YOK SATMA NEDENLERİ A ) Mağaza siparişleri gereğinden az veya geç verilmiş olabilir. B ) Tahmin ve planlamalardaki hatalar nedeniyle ürünler yetersiz kalabiliyor. C ) Promosyon yada insertlerdeki ürünlere yeterli reaksiyonların zamanında verilmemesi veya geç sevk edilmeleri. D ) Ürünlere raf ve pazar paylarından az yer verilmesi. E ) Satın alma mağaza depo arasındaki koordinasyonun sağlanamaması. ( veya bu konuda departmanlar arası çekişme ) F ) Ürünün merkez depoda bulunup bulunmadığını bilinmemesi. Buna bağlı olarak tedarikçinin ürün tedarik süresinin bilinmemesi. G ) Elemanların ürünleri tam tanımadan rotasyona uğramaları ile talep akışının aksaması ve ürün depoda varken mağazadan talep görmemesi. YOK SATMA NEDENLERİ ( Yüzde olarak ) A ) Merkez yada tedarikçi: Yüzde 14 B ) Mağaza raf yerleşimi: Yüzde 25 C ) Dağıtım merkezi: Yüzde 9 D ) Mağaza siparişleri: Yüzde 34 E ) Mağaza tahminleri: Yüzde 14 F ) Diğer sebepler: Yüzde 4 YOK SATMA SÜRELERİ 8 saat ve altı: Yüzde 20 8 ile 24 saat arası: Yüzde 25 1 3 gün arası: Yüzde 36 3 gün ve üzeri: Yüzde 19 ! Saat 20:00 dan sonra daha fazla yok satma gözlemleniyor. ( Personelin azalması, depocunun yokluğu, işi sabaha bırakma yada ürünün bitmesi gibi sebeplerden... ) MÜŞTERİLER NE YAPIYOR? Belli bir ürünün mağazada bitmesi durumunda ne olur? 1 - Müşterilerin Yüzde 27si farklı bir boyda aynı markayı alır. 2 - Müşterilerin Yüzde 13ü farklı bir markayı satın alır. 3 - Müşterilerin Yüzde 33ü başka bir mağazaya gider. 4 - Müşterilerin Yüzde 27si vazgeçer. Hiçbir ürün satın almaz. Bunun mağaza için anlamı Yüzde 60, üretici firma için anlamı Yüzde 40 zarardır. Belli bir marka ürün rafta bitmiş ise ne olur? 1 Müşterilerin Yüzde 22si farklı bir marka alır. 2 Müşterilerin Yüzde 46sı başka bir mağazaya gider. 3 Müşterilerin Yüzde 32si boş verir. Hiçbir ürün almadan çıkar. Bunun mağaza için anlamı Yüzde 78 zarar, üretici firma için anlamı Yüzde 54 zarardır. Yok satma birçok noktada önlem alınması ve takip edilmesi gereken konuların başında gelmektedir! Daha fazla örnek vermektense bir Anadolu atasözünü anımsatmak istiyorum. Çorbana ne doğrarsan, kaşığına o gelir. Kaynaklar : Perakende Değişiyor İstanbul Konferansı Sayın Haluk ALPAYın notlarından özetle... Akademi İstanbul Eğitim notlarından özetle... Yazarımıza ulaşmak için : sa@perakende.org
Perakende PageSkin
Perakende PageSkin