Toydemir’den 2021 değerlendirmesi ve 2022 projeksiyonu

Alışveriş merkezi yönetimi konusunda Türkiye'de en tecrübeli ve başarılı yöneticilerden biri olan ve ENS danışmanlık bünyesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM' nin genel müdürlüğü görevini yürütmekte olan Necati Ufuk Toydemir, son günlerine yaklaştığımız 2021 yılını sektör bakımından değerlendirirken 2022 yılı hakkında da görüşlerini paylaştı.

Toydemir’den 2021 değerlendirmesi ve 2022 projeksiyonu

Toydemir’den 2021 değerlendirmesi ve 2022 projeksiyonu

Alışveriş merkezi yönetimi konusunda Türkiye'de en tecrübeli ve başarılı yöneticilerden biri olan ve ENS danışmanlık bünyesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM' nin genel müdürlüğü görevini yürütmekte olan Necati Ufuk Toydemir, son günlerine yaklaştığımız 2021 yılını sektör bakımından değerlendirirken 2022 yılı hakkında da görüşlerini paylaştı.

Normalleşme sürecinde hem ziyaretçi sayılarında hem de cirolarda pozitif gelişmeler yaşandı.

Alışveriş merkezleri olarak Mart 2020'den itibaren etkilerini hissetmeye başladığımız pandemi döneminin etkisi altında 2021 yılını geride bırakıyoruz. Pandeminin etkileri altında geçen 2021 yılını iki dönem halinde değerlendirmek daha doğru olacaktır. 1 Temmuz da başlayan normalleşme öncesi dönemi daha kontrollü, daha baskı altında geçirirken ikinci yarısını hem ziyaretçi sayılarında hem de cirolarda pozitif gelişmeleri yaşayarak geçirdik.2021 yılında da son yıllarda emek verdiğimiz ve üzerinde pek çok proje ürettiğimiz alışveriş merkezlerinin sadece ticari birer yapı olmaktan çıkması, sosyalleşme ve yaşam alanlarına dönüşmesi konusunda yapılan çalışmalar da hızlı bir şekilde devam etmiştir.

Umut ediyorum ki 2022 yılında pandeminin etkilerini minimize edilmiş şekilde yaşayacağız.

2021 yılında alışveriş merkezleri olarak ziyaretçilerimize daha iyi hizmet verebilmek, onların daha kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak, özellikle pandemi ile birlikte başlayan dönemde sağlıklı ortamlarda güvenli mekanlar oluşturmak üzerine projeler oluşturmaya devam ettik.2022 yılında da bu konuda çalışmalarımıza aynı hızda devam edeceğiz. Umut ediyorum ki 2022 yılında pandeminin etkilerini minimize edilmiş şekilde yaşayacağız

2019 yılı verileri ile bu yılın verilerini karşılaştırıyoruz.

2020 yılı 2019 yılına göre maalesef pozitif sonuçlar vermeyen bir yıl olarak geride kalmıştı. 2021 yılını bu nedenle 2020 yılı ile karşılaştırdığımızda objektif sonuçlara ulaşamıyoruz. Bu nedenle genelde 2019 yılı verileri ile geride bırakacağımız 2021 yılının verilerini karşılaştırıyoruz.2019 verileri ile 2021 yılı verilerini karşılaştırdığımızda da ziyaretçi sayıları ve metrekare verimlilik konularında pozitif gelişmeleri görüyoruz. Ancak 2022 yılında cirodan daha fazla adet satış rakamları üzerinde yoğunlaşacağız sektör olarak.

Yılın son çeyreğinde ekonomik gündemimiz pandemi gündemimizin önünde yer almaya başlamıştır.

2021 yılının son çeyreğinde oluşan ekonomik şartlar ve tablolar ile ekonomik gündemimiz pandemi gündemimizin önünde yer almaya başlamıştır. Bu süreçte 2022 yılının ilk çeyreğinde de oluşan ekonomik şartlar üzerine çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. 2021 yılında ekonomik yönden baktığımızda bütçeler üzerinde enerji giderleri bölümü konusunda yoğun emekler verdik. 2022 yılının ilk yarısında da enerji fiyatlarındaki değişiklikleri takip edeceğimizi ve bu konuda çözümler aramaya devam edeceğimizi ve yeni projeler geliştirmeye daha fazla zaman ayıracağımızı düşünüyorum.

Önümüzdeki yıl özellikle ciro kira rakamları büyük önem kazanmaya başlayacak

2022 yılında bütçe çalışmalarımıza daha fazla önem vereceğiz. En büyük gelir kalemimiz olan sabit kira gelirlerinde yasaların bize tanımış olduğu oranın dışında bir artışı gerçekleştiremeyeceğimiz için ana gelir kalemimizdeki artış belirli bir seviyede kalacaktır. Böylelikle önümüzdeki yıl özellikle ciro kira rakamları büyük önem kazanmaya başlayacak. Bu nedenle de özellikle ticari kampanyaların önem kazanmasını ve dolayısıyla ticari kampanya planlamalarının ve harcamalarının pazarlama bütçeleri içerisindeki ağırlığının artmasını beklemekteyim.

Açıklanan vergi avantajları bütçeleri rahatlatıcı etkiye sahip olacaktır.

Alım gücünün özellikle yılın ikinci yarısında hızlı bir şekilde azalmasıyla birlikte asgari ücretteki artış beklentimiz yükselmişti. Açıklanan artış oranı tüm sektör çalışanları için satın alma güçlerini koruyabilmeleri için gerekli idi. Tabi bu artışlar sektörümüzde gerek alışveriş merkezleri kanadında gerekse de perakende firmaları kanadında önemli bir yer kaplayacaktır. Ancak bu konuda açıklanan vergi avantajları personel giderleri bütçelerimizde rahatlatıcı etkiye sahip olacaktır.’

Net operasyon gelirleri tablolarımızda fedakarlıklar yaptığımız bir yıl olarak 2022’yi göreceğiz

Artan enerji maliyetleri, personel maliyetleri, sarf malzeme maliyetleri kısacası tüm giderlerimizdeki ekonomik gelişmelerden dolayı doğan artışlar gelir kalemlerimizdeki artılardan oransal olarak çok daha fazla olacaktır. Bunun sonucunda net operasyon gelirleri tablolarımızda fedakarlıklar yaptığımız bir yıl olarak 2022yi göreceğimizi düşünüyorum.

2022 yılında sürdürülebilirlilik konusunda çok konuşacağız.

‘2022 yılında sürdürülebilirlilik konusunda neler yapabileceğimiz hakkında daha çok konuşacağız. Bu konuda yapacağımız çalışmalarda iş hedeflerimizi yeniden gözden geçireceğiz ve eylem planlarımızı hazırlayacağız. Sürdürülebilirlilik konusunda atacağımız adımlarda çalışanlarımıza ihtiyacımız çok fazla olacak. Nitelikli iş gücümüz ile enerjiye, enerji ile de inovasyona ulaşacağız. Çalışanlarımız için iş kültürü olan şirketlerimizi kurma ve geliştirme konusunda hızlı davranacağız.