Savaşın Sigorta Sektörüne Sert Etkileri

Savaşın Sigorta Sektörüne Sert Etkileri

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı işgal operasyonunun, dünya ekonomisi üzerinde ağır etkilerinin olduğu artık herkesin malumu. Bu durumun kısa ve orta vadede küresel sigorta endüstrisini de büyük ölçüde etkileyeceği sinyallerini vermeye başladı. Alınan kararlarla savaş bölgesine yönelik tüm sigortalar durdu.

Sigortacılıkta savaş şartları devreye alındı. Rus ve Ukrayna karasuları sigortacılıkta yüksek riskli bölge ilan edildi. Bir yanda süren savaş, diğer yanda Amerika ve batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik aldığı yaptırım kararları nedeniyle bundan sonraki süreçte de sigorta yapılamayacak olması uzun dönemli sigorta pazarını olumsuz etkileyecek.

Sektör birden fazla alanda birçok risk ile karşı karşıya. Politik risk, havacılık, nakliyat (lojistik), denizcilik ve kredi sigortaları başta olmak üzere sektöre ciddi baskılar oluşturacaktır. Sigorta sektöründe reasürans yoluyla risk paylaşımı yapıldığı için yaşanan bölgesel bir savaş ya da olağanüstü durum tüm dünya sigorta pazarını etkilemektedir.

Ukrayna’nın işgalinde yaşanan dramların yanı sıra savaşın ekonomik ve konumuz olan sigorta sektörüne en büyük etkisi, yaptırımlardan kaynaklı ticari faaliyetlerin durmasıdır. Bu durum Rusya ve Ukrayna pazarı ile ilişkisi olan tüm ülke ve şirketler ile bu şirketlerin çalıştıkları sigortacıları da etkilemektedir. Sigorta pazarı, yaptırım kapsamındaki ülke ve ticari faaliyetlere teminat veremeyecektir. Savaş ve yaptırımlar, uluslararası sigortacıların Rusya ve Ukrayna riskleri için risk paylaşımını sonlandıracaktır. Mevcut poliçelerde teminat kapsamında olan tazminat taleplerinin karşılanmasında zorluk yaşanacaktır. Yaptırımların petrol ve emtia fiyatlarının yanı sıra turizm ve dünyanın daha az dirençli bazı ülkelerinin ekonomileri üzerinde ciddi zincirleme etkileri olacaktır.

Denizcilikte harp ve grev sigortasının konusu, geminin savaş, grev, isyan, ayaklanma, halk hareketleri, terörizm, yasa dışı müsadere gibi risklerini teminat altına alır. Belirtilen risklerin oluşması veya ihtimalin çok yükseldiği durumlarda bu teminatı almak mümkün değildir, önceden almak gerekir.

Savaş, Rusya kaynaklı Ukrayna’ya yönelik olunca en büyük sorunlardan biri de enerji ve tarım yani gıda pazarında oluşmaktadır. Bu ülkeler enerji ve gıda ihracatçısıdır. Öte yandan bu bölgedeki savaş ve buna bağlı olarak yüksek risk sistematik bir siber saldırı riskini de artıracaktır.  

Yani savaşın devam ettiği her gün, yeni bir olumsuzluk olarak tüm dünyaya yansıyacak.

Sigortacılığın ikinci dünya savaşından bugüne bu denli ve bu kadar fazla alanda baskıya maruz kalmadığını söylemek yanlış olmaz.