Kriz iletişimi yönetimi

Kuruluşun içine düştüğü, kendi dışında oluşmuş herhangi bir krizden, iletişimi doğru yöneterek kurumsal itibarın güçlendirilmesi adına avantaj sağlayarak çıkmasıdır. Medya kuruluşları ve basın ile ilişkilerde etkili ve sağlıklı iletişimin sağlanması kurumsal itibarın tesisi bakımından büyük önem taşır. Çünkü medya kurumları, daha fazla insana dokunmalarında fayda sağlayacak en etkili iletişim kanalıdır.

Kriz sonrası önce hasar tespiti yapılmalı, hasarın boyutu ne ise verilecek yanıtın şiddeti de aynı ölçüde olacaktır. İtibar sarsıcı krizler, hasarı en tehlikeli ve ağır olanlarıdır. Sonuçları hemen görülmez. Bu her alanda böyledir. Politikada da, iş dünyasında da... Yıllarca iktidarda kalan partiler zamanla eriyerek koalisyon ortağı, sonra da meclis dışında kalmıştır. Bir zamanlar zirveye oynayan iş adamları suçlandıkları yasadışı işlerden çok krizlerini doğru yönetemedikleri için olması gerekenden daha ağır hasarların bedelini daha ağır hasarla ödemek zorunda kaldılar.

 

Kriz yönetimi

Kuruluşun, kendi üretim ya da yönetim kararları nedeniyle içine düştüğü bir krizin bütün cepheleriyle yönetilmesidir.

 

Kriz içinde yönetim

Kurum dışı nedenlerle ülkede ya da yakın çevrede oluşan bir kriz ortamının içinde kurumun, ilişki, üretim ve iletişim süreçlerinin yönetilmesidir. Tabi gerçekten krizin oluşup oluşmadığına doğru karar vermek gerekir. Gerçekten kriz varsa kriz planını yürürlüğe koymak lazım.

 

Kriz öncesi hazırlık

Bu tür halkla ilişkiler problemlerinde zaman kaybının maliyeti yüksek olacağından önceden bir “kriz prosedürü” oluşturulmalıdır.

 

·         Kriz ekibinin ve sözcüsünün belirlenmesi; Kriz ekibinin iş süreçlerinin belirlenmesi, görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması (senaryolara göre dahil edilecek birimler ve yetkileri nedir?)

·         Kriz ekibine kriz iletişimi ve medya eğitimi verilmesi

·         Kriz ekibi ve sözcüsüyle birlikte muhtemel kriz senaryolarının saptanması (krizler en çok hangi alanda çıkabilir, ne gibi önlemler alabiliriz?)

·         Kriz yönetim merkezinin saptanması, teknik alt yapının oluşturulması (bu birimlerin aksiyon planları, yetki ve sorumlulukları nelerdir?)

·         Kriz yönetimi süreçlerinin iç iletişiminin yapılması

 

Kriz sırası planlama

·         Kriz yönetimi yapılması kararını takiben kriz ekibinin toplanması

·         Durum değerlendirmesinin / hasar tespitinin yapılması

 

Gerçek dışı haberlerle nasıl başa çıkılır?

Sakin kalıp, acele etmeden sistemli bir şekilde hareket edilmelidir. Aşırı reaksiyon gösterip medyada çokça yer alınarak karşı tezler savunulursa, farkındalık artacağından etki daha negatif olabilir. Hiçbir şey yapılmaz ise de satış ve itibar kaybı devam edebilir. Neye ne kadar tepki gösterileceği önemlidir.

 

·         Haberin kime nasıl ulaştığını anlayın

·         Haberi yapan muhabir/yazar ile iletişime geçip haberin içeriği ile ilgili bilgilendirin

·         İnandırıcı ve etkili bir tekzip yazısı yayınlatın

·         Haber çok yayıldıysa çıkıp savunma yapın

 

Olay medyada çok ileri safhada yayılmış olabilir. Bu durumda çok iyi hazırlık yapıp medya karşısına çıkmak ve savunmayı yapmak gerekir. Bu tür savunmalar bazen fırsata dönüşebilir. Örneğin kuş gibi probleminde beyaz et sektörüne vurulan darbe, aktif politikayla bir fırsata çevrilmiş ve sektör tekrar canlanıp büyümeye devam etmiştir.

 

Kriz sırasında stratejinizi belirleyin ve sadık kalın. Doğruyu söyleyin! Ama her doğruyu söylemeyin. İletişim kanalını başkasının doldurmasına izin vermeyin, erken davranın. Krizden etkilenenlerin zararını telafi edin. Kriz sonrasında raporun hazırlanması gerekmektedir. Ancak ne kadar sorumlu veya ne kadar tutarlı davrandığınıza kamuoyu karar verecektir.

 

Son olarak, kurum içi iletişimin yönetilmesi, itibar yönetimin kritik başarı faktörlerinden biridir. Kendi çalışanlarınca itibarlı kabul edilmeyen hiçbir marka ya da kurumun toplum nezdinde itibarlı algılanma şansı yoktur.