KATEGORİ YÖNETİMİNDE 4 AS

Daldırmadan demirimizi hiç bilmediğimiz bir tarlaya, ilkin öğrenmeliyiz rüzgarları, göğün değişik hallerini

Publius Vergilius Maro 90 ların perakendeye önemli katkılarından birisi de kategori yönetimidir. Organize perakendeciliğin iş süreci içerisinde yer alan ve yerini her geçen gün daha da güçlendiren kategori yönetimi, Merchandisingde dahil olmak üzere birçok önemli dinamiğinde daha fazla önem kazanmasına ve uygulamalarında da gelişmelere neden olmuştur ve olmakta da devam etmektedir. Kategori yönetimi, bir karşı tedbir olarak geliştirilmişse bile geldiği yer ve konum bunun çok ötesine geçmiş ve sistem uygulamada zorluklar ile farklı devinimleri de barındırdığından önceleri belli adreslere yönelik olarak uygulanmıştır. Ancak karşı tedbir tanımlamasını kullanma nedenim, kategori yönetiminin sadece s.k.u. ları azaltmakla ya da sınırlamakla sınırlı kalmayacağı gerçeğidir! Gerçeklerin önemli dinamiklerinden bazılarını hatırlarsak; Kategori Yönetiminin Süreci: 1.Kategori Tanımlama 2.Kategori Görevi 3.Kategori Değerlendirme 4.Kategori Derece Kartı 5.Kategori Stratejileri 6.Kategori Taktikleri 7.Kategori Denetimi 8.Planın Yürütülmesi, sürecin ilk maddeleri içinde yer almaktadır. Sürece etkisi olan konuların birkaçını biraz aralamak istiyorum. ·Kategori Yönetimine Geçiş: Güçlü ve detaylı analizler ile merkezde yapılan planlamalar. Önemli bir nokta yine ışık tutuyor olmalı, o bir klasik. Ölçmek ve yönetmek Stratejilerin sonucuna uzanan çizgide ise görevlendirilen çalışanlar önemli bir yer tutmaktadır. Askeri bir harekat gibi detaylı, ama sürprizleri de hesaba katarak hazırlanan bir doğallıkla yapılan planlamalardan bahsetmek gerekiyor. ·Kategori Yönetimi ve Rolleri: Sahneyi sever Kategori. Hele de iyi sahnelendi mi, gişe hasılatı da iyi olur, alkışı da bol.Hedef kategoriler, rutin kategoriler, mevsimsel kategoriler, hızlı tüketim kategorileri ana gruplar içerisinde yer almakta ve çeşitlemeleri ise oldukça fazladır. ·Kategori Yönetimi ve Mağazalar: Planlamalar merkezde ama uygulamalar ise mağazada olduğundan, mağaza yöneticilerinin ve çalışanlarının önemi büyüktür. Stratejilerin sonuca ulaşmasında kilit noktalardan biri de lokasyonlardır! Bu nedenle merkezdeki yöneticiler ile mağazadaki yöneticiler sağlıklı bir iletişim içerisinde olmalı ve aynı dili konuşmalıdırlar! Kategori yönetimi, mağazalara ciddi sorumluluklar yüklemektedir! Mağaza; kategori yönetiminin belirlediği ürün gamını mağazada bulunulurluğunu ve sağlanan standartlarının korumasını temin eder. Sipariş ve stok yönetimi önemlidir! Ayrıntılı Planogram uygulamaları, merchandising ile koordineli olarak çalışılması ve yenilikler ile kararların uygulama gerekliliklerine verilen reaksiyonlardır. ·Kategori Yöneticisi: Mağazacılık bilgisine sahiptir. Mağazacılık mantığı ile düşünüp bakabilmektedir. Pazarlama ve satın alma bilgilerine sahiptir. Lojistiğin temellerini bilir. Finans konularına hakimdir. Global ve tarafsız bakabilmelidir. Uzun dönemli planlamalar yapabilmeli ve bu planların değişen şartlarına göre yeni stratejiler geliştirip planlamalar yapabilmelidir. Operasyonel kararları içinde ilk akla gelenler; kategoride hangi ürünlerin bulunması gerektiği, hangi lokasyonlarda bulundurulacağı, raf payı, karlılık, merchandising tipleri, promosyon tipleri, hedefler ile mevcut durum analizleri gelmektedir. ·Kategori Yönetimi Taktikleri: Farklı roller beraberin de farklı taktikler de barındırmak durumundadır. Taktiklerin uygulanmasında; fiyat, çeşit, arz, yerleşim, tutundurma ve optimum ürün sayısı belirleme ilk akla gelenler içerisindedir. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan üçgen; Tüketici Perakendeci Verimlilik olarak şekillenmektedir. Kategori yönetiminin sonuca ulaşmasında söz konusu üçgenin sağlıklı oluşması gereklilik içermektedir. Bu süreçte tüketici analizleri ile rakiplerin analizlerinin önemine de dikkat edilmelidir! ·Dört As çalışması ise bu safhalarda yapılması gereken çalışmalar için benim geliştirmekte olduğum bir modüldür. Söz konusu çalışmamı her zaman örnek aldığım bir zat olan Bedri URAS a ithaf etmek istiyorum. Günümüz perakendeciliğinin önemli sorunlarının içerisinde karlılık ve verimlilik yer almaktadır.Bu sorunların ortadan kalkması ya da minimize edilebilmesi için kategori yönetimi önemli bir gerekçedir. Elbette ki bir çok sistemde olduğu gibi kategori yönetiminin de zorlukları ve zor uygulandığı veya uygulanamadığı bölümleri mevcuttur. Perakendeciliğin iş süreci bunların bir bölümünü minimize edecek bir süreçte gelişmektedir. Sonuçta da sistemin sağladıkları ile mevcut durumun getirileri analizler neticesinde ortaya çıkacaktır. Yazımda bir ithaf var, sonunda da bir perakende gurusunun sözü ile bitirmek istiyorum. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter Drucker