Kart taksit sayıları ve taşıt kredilerinde vade sınırı indirildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi taksit sayılarıyla ilgili yeni düzenlemeye karar verdi. Ayrıca taşıt kredilerinde vade sınırları da aşağıya çekildi. BDDK ayrı bir düzenlemeyle bireysel kredi kartları ile ihtiyaç kredilerine ilişkin risk ağırlıklarının da artırılmasına karar verdi

Kart taksit sayıları ve taşıt kredilerinde vade sınırı indirildi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın farklı etkinliklerde verdiği makroihtiyati tedbirlerin artırılacağı yönündeki mesajlarının ardından ilk hamle geldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartı taksit sayıları ve taşıt kredilerinde düzenlemeye gitti.

BDDK, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin altı aydan üç aya indirilmesine karar verdi.

Bunun yanında mobilya ve elektrikli eşya alımlarında taksitlerin on iki aydan dokuz aya indirilmesine, televizyon alımlarındaki üç bin beş yüz Türk Lirası sınırının beş bin Türk Lirası olarak belirlenerek fiyatı beş bin Türk Lirasına kadar olan televizyon alımlarında dokuz ay olarak belirlenmesine ve fiyatı beş bin Türk Lirası ve üzerinde olan televizyon alımlarında dört ay olarak uygulanmasına devam edilmesine karar verildi.

Taşıt kredilerinde de vade sınırları düşürüldü

Bununla birlikte taşıt kredilerinde de vade sayıları indirildi.

Buna göre nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı altmış aydan kırk sekiz aya indirildi.

Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı kırk sekiz aydan otuz altı aya düşürüldü.

Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı otuz altı aydan yirmi dört aya indirildi.

Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı yirmi dört aydan on iki aya çekildi.

Taşıtta finansal kiralamalar da düzenlendi

Taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ya da yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için mevcut şekliyle uygulanmasına devam edilmesine karar verildi.

Bu kapsamda nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde elliyi aşamamasına, nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde otuzu aşamamasına karar verildi.

Bunlarla birlikte nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon

beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde yirmiyi aşamaması ve nihai fatura değeri bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

İhtiyaç kredilerinde risk ağırlıkları arttı

BDDK ayrı bir düzenlemeyle bireysel kredi kartları ile ihtiyaç kredilerine ilişkin risk ağırlıklarının da artırılmasını kararlaştırdı.

Buna göre kredi kartlarında harcamalar ve nakit çekimler de dahil olmak üzere 1-6 ay arası vadelerde risk ağırlığı 75'ten 100'e çıkarıldı. 6 ay üzeri vadelerde ise 75 olan risk ağırlığı 150 oldu.

İhtiyaç kredilerinde ise 1-12 ay arası vadelerde risk ağırlığı 75'ten 100'e çıktı. 1 yıl üzeri vadelerde 75'ten 150'ye yükseltildi.

Açıklamada bu uygulamanın kararın alındığı tarihten sonra verilecek kredilerde geçerli olacağı ifade edildi