İşletmelerde verimlilik analizi

Ciro ve karı etkileyen iki faktör vardır: Etkinlik ve verimlilik. Etkinliği; ‘Patronların iş geliştirmesi ve stratejik işbirliği kurması’; AVM sektörü özelinde ise kısaca ‘Alışveriş merkezinin müşteri sayısını ve buna paralel olarak cirosunu artırmak için yapılan pazarlama faaliyetleri olarak tanımlayabiliriz. Verimlilik ise; Verimli olma durumu. Yatırılmış sermayenin, bir kuruluşun veya bir yatırımın gelir sağlayabilme olanağı, rantabilitedir. Bir AVM’nin verimliliği ölçülürken farklı parametrelere bakmak gerekiyor ki en önemlileri şüphesiz kira – ciro oranı ve metrekare başına düşen cirodur. Verimlilik ölçümünde karşımıza çıkan en önemli kalem ise rekabettir.

Verimlilik sert bir konudur. Yönetici/Ortaklar; Verimlilik için sistem tasarımlarında ve kontrolünde bulunabilirler. Ancak sistemin işletilmesi görevi sistem ve organizasyondadır.  Ben verimliyim demek için şunlara tatminkâr yanıt vermeniz lazım: Kaç kişi ile ne kadar bir yatırımla ne üretiyorsun? Zaten bunu ölçmek pazarda kalmak ve rekabete doğru cevaptır. Patron bunu denetler. Daralan yerlere öneriler getirir. Yönetici/ortaklar ise piyasadan kopmaz. Rekabette dik durur. Yenilikler ve çözüm üretir.

 

Tüm organizasyondaki verimlilik kayıplarının nereden gelebileceği saptanır. Her bölümün katılımı önemlidir. Daha sonra oluşturulacak ekipler içinden sorumlular saptanır ve periyodik olarak sorumlular üst yönetime rapor verilir.

 

Tedarik Zincirinde:

·         Üretim kayıpları,

·         Enerji kayıpları,

·         Malzeme kayıpları,

·         İadeler, hurdalar,

·         Kalite hatalarından kaynaklanan işlemler,

·         İşçilik kayıpları,

 

Satışta:

·         Alt yapı eksikliği nedeniyle satış temsilcisi fazlalığı ya da verilen fazla mesailer,

·         Optimizasyon eksikliği nedeniyle yapılan her bir fazla kilometre,

·         Potansiyeli çok düşük noktalara gidilmesi,

 

Pazarlamada:

·         Başarısız lansmanlar,

·         Faydası olmayan reklamlar,

·         Markaya zarar veren veya pahalı promosyonlar,

 

Finansta:

·         Yüksek miktarda kesilen hatalı faturalar,

·         Sipariş-satın alma sistemi eksikliği nedeniyle çok fazla elle işlem yapılması,

·         Çok pahalı işçilik (bazı işlerin dışarıya verilmesi daha ucuz ve kaliteli olabilir),

·         Gereksiz kağıt kullanımı (otomasyon eksikliği)

 

İnsan Kaynakları:

·         Sonuca etkisi olmayan toplantılar ( gereksiz toplantılara hayır deyin)

·         Şirket ihtiyacına ve şirket kültürüne uygun olmayan personel seçimi

Personel verimliliği de tartışmasız firmalardaki en önemli çalışma alanlarından bir tanesi. Mutlu personel verimli çalışıyor, motivasyonu olmayan personel verimsiz çalışıyor, personel motivasyonu müşteri memnuniyetinin en önemli fonksiyonu. Memnun müşteri de firmaya kazanç bırakıyor, dolayısı ile personel motivasyonu, firmanızın endirekt de olsa uzun vadede karlılığını etkileyen önemli kalemlerden bir tanesi.

 

Çok değil, akıllı çalışmayı teşvik edin

Birçok şirket yöneticisi uzun mesai saatlerini ve aralıksız çalışmayı desteklese de bu yöntem verimliliği artırmaz aksine, işlerin aksamasına neden olur. Çalışanlarınızın, planlı ve konsantre bir şekilde işlerine odaklanmalarını sağlayarak, işlerin vaktinde bitmesini sağlayacağınız gibi verimliliğin de artmasını sağlarsınız. Akıllı çalışmak, işleri planlayarak, belli zaman dilimlerine ayırmayı gerektirdiği için, çalışanları bu konuda yönlendirmek ve bilgilendirmek sizin göreviniz olacaktır.

 

Düzenli molalar verin

Çalışanların belli aralıklarla molalar vermesi de gerekiyor. Sabah 9 akşam 6 mesai saatleri içerisinde kimse aralıksız çalışacak güce, enerjiye ve sabra sahip değildir. Kişiler bir süre bu tempoda çalışsalar bile, bir süre sonra sorunlar yaşamaya ve bu sorunları size yansıtmaya başlarlar. Bu nedenle çalışanların belli aralıklarla mola vermelerini sağlayın ve molalar konusunda onları teşvik edin. Belirli periyotlarda verilen kısa molalar, stres seviyesini azaltacağı gibi, kişilerin dikkatlerini de toplamasını sağlar.

 

Küçük hedefler koyun

İş yerindeki verimliliği artırabilmeniz için, çalışanlarınıza küçük hedefler koymalarını söyleyin. Ya da bu hedefleri yönetici olarak siz belirleyin. Haftalık hedefler belirlemek, çalışanlarınızın bu hedefleri tutturmak için daha kararlı bir şekilde çalışmalarını sağlayacaktır.

 

Başarıları ödüllendirin

Çalışanlarınızın tutturduğu hedefleri veya diğer başarıları ödüllendirmek de iş yerindeki verimliliği artırır. Çalışanlar, yaptıkları işin karşılığını maddi ya da manevi bir şekilde aldıklarında işlerine olan bağları daha çok artacaktır. Ödüllendirileceğini bilen çalışanların, işe olan yaklaşımları daha olumlu bir şekilde değişecektir ve bu ortamı onlara sağladığınız zaman iş yerindeki verimliliğinizi de artırmış olursunuz. Çalışanlarınız, şirketinizi ayakta tutanlar kişilerdir ve onlara bu şekilde yaklaşmak ve davranmak onları mutlu edeceği için, mutlu bir şirket ortamı sağlar. Bu da tabii ki geri dönüşümlerinize olumlu bir şekilde yansıyacaktır.

 

Sonuç olarak; Zamanın, sahip olduğumuz en değerli faktörlerden biri olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda gerek iş görenlerde ve gerekse işletmelerde performans ve verimliliğin artırılması için iyi bir zaman yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır. Değerine paha biçilemeyen zamanı tesadüfler ve şans faktörleri ile yönetmek, büyük ölçüde zaman israfına ve zaman kaybına yol açacağından, modern bir yönetim anlayışıyla zaman yönetilerek optimal verim elde edilmelidir. Bu bağlamda zamanın iyi kullanılmasında etkin faktörlerden olan “zaman etüdü,” “iş etüdü” ve “hareket etüdü” gibi fonksiyonlar iyi yönetilmelidir. Ayrıca modern yönetim anlayışı içinde yer alan eşgüdüm (koordineli) halinde; İyi bir iletişim ağıyla takım ruhu içinde çalışmak, zamanı optimal bir şekilde değerlendirme fırsatları sağlayacaktır.