Daha iyi yönetici olmanın mayası “Tutku”

Yöneticilik, bilgi ve beceri, deneyim ve tutku gerektiren zor bir görevdir. Bir yöneticinin görevini başarıyla yürütebilmesi için sahip olması gereken özellikleri sıralayacağınız liste oldukça uzun olacaktır. Yönetimin çok yönlülüğü ve karmaşıklığı, çeşitli yetkinliklere sahip olmayı ve bunları etkili bir şekilde kulanmayı gerektirmektedir. İyi bir yöneticiyle daha iyi bir yönetici arasında en belirgin fark ‘tutku’dur. Tutku, bir yöneticinin yetkinliklerinden öteye geçerek, başkalarına ilham veren, dinamik bir lider olmasını sağlayan içsel güçtür. Bu durum, özellikle zor zamanlarda onu diğerlerinden ayıran, öne çıkaran en önemli niteliktir.

Tutku, bir insanın işine adanmasını, bedeniyle, aklıyla ve ruhuyla bir bütün olmasını sağlar. İçsel değerlerini ortaya çıkarır, güçlerini canlandırır, belki varlığını bile bilmediği kaynaklarını, yeteneklerini, enerjisini harekete geçirir. Tutku, bir insanı ve onun çevresindekileri yukarılara taşıyan gücün ateşleyicisidir. Bu, şüphesiz bilgi, beceri ve deneyimin önemini azaltmaz. Her yönetici, temel bilgilere sahip olmak, yeteneklerini ortaya koymak, kendini sürekli geliştirmek, rakipleri takip etmek zorundadır. Bunlar olmadan zaten iş hayatında kalması söz konusu olamaz. Fakat bilgi, beceri ve deneyim, bir yöneticiyi yalnızca “iyi” yapar ve en azından iş dünyasındaki diğer yöneticiler kadar iyi olmasını sağlar. Oysa, günümüzün rekabet ortamında “iyi” olmak yeterli değildir.

 

Daha iyi bir yönetici olmanın mayası olan ‘’tutku’’ geliştirilebilir bir duygudur. Öncelikle böyle bir duyguya sahip olmanın anlamını ve önemini kavramak, ardından bunu istemek gerekir. Tutku, düşünceyle beyinde başlar. Sözlerle, davranışlara, alışkanlıklara, sonrada kişiliğe yansır. İsteyen her yönetici belirli bir süreç içinde tutkuyu geliştirebilir.

 

Bir yöneticinin yüreğindeki tutku, onun meraklı olmasını, daha ısrarcı olmasına, daha yüksek motivasyonla çalışmasını ve daha fazla risk almasını sağlar. Tutku, yöneticinin öğrenmesini, yenilik yapmasını, büyümesini ve zorluklarla daha kolay baş etmesini sağlayan itici güçtür. Çoğu kişinin düşündüğü gibi yalnızca liderlere, dahi sanatçılara ya da şampiyonlara özgü değildir. Yaş veya cinsiyetle de bir ilgisi yoktur.

 

Peki, daha iyi yönetici olmanın diğer özellikleri neler olabilir?

 

Bir yöneticiyi daha bir yönetici yapmanın önemli bir aracı şüphesiz onun performasını değerlendirip, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemektir. Çoğu organizasyonlarda görülen durum, performans değerlendirmelerinde özellikle zayıf yönlerin üzerinde durulması ve bunların iyileştirilmesi amacıyla eylem planlarının hazırlanmasıdır. Performans görüşmeleri çoğu kez yapılmayanların ya da yanlış yapılanların dile getirildiği  ve sonuçta bunların pekiştirildiği ikili toplantılar olmaktadır. Bir yöneticiyi eleştirerek, suçlayarak, sorgulayarak, yargılayarak iyileştiremezsiniz.

 

Şüphesiz yaptığınız ya da yapmadığınız herhangi bir şey gelişmenize engel oluyorsa bu konuda mutlaka eyleme geçmeli ve bir şeyler yapmalısınız. Fakat bu, güçlü yönlerinizi geliştirme ve kullanma fırsatlarından vazgeçmek pahasına olmamalıdır. Kendi zayıf yönlerinizi nasıl iyileştireceğinizi düşünmek ve bunlar için endişelenmek yerine, güçlü yönlerinizin anlamaya çalışılması ve bu yönlerinizi kullanabileceğiniz fırsatları aramanız daha doğru olacaktır.

 

Zayıf yönleri iyileştirmek için çaba ve zaman harcadıktan sonra ‘’orta’’ olarak nitelendirilebilecek bilgi veya beceriye sahip olan bir yönetici, bu zamanı ve çabayı esasen güçlü olduğu bir alanda harcadığında, büyük olasılıkla daha fazla değer yaratabilir, kazanç sağlayabilir ve üstünlük elde edilebilir.

 

İşini seven, tecrübeli ve öğrenmeye açık ekiplerle, karmaşık sorunlara yenilikçi çözümler getirerek; Şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, yenilikçilik, tutarlılık, sorumluluk gibi evrensel yönetim ilkelerini hassas bir şekilde samimiyetle uygulamak gerekiyor.

 

Algı yönetimi ve kurumsal imaj yönetimini başarıyla idare edebilmeli. Global düşünüp, yerel hareket etmeli.

 

İşini fark edilmek ve takdir edilmek için değil, fark edilmeye ve takdir edilmeye değer işler yapmalı.

 

Bir iş yapmadan önce mevcut durumu analiz etmeli. Ardından yapılan faaliyetlerle oluşturulan etkiyi ve şirket faaliyetlerine kattığı değeri ölçümlemeli. Çünkü ''Ölçmezsen bilemezsin, bilmezsen yönetemezsin''

Müşterilerin değişen ve artan beklentilerine paralel, rekabet ortamında fark yaratacak hizmet anlayışı getirilmelidir. Hem fark yaratacak hizmet anlayışını getirmek için hem de verimliliği ve satışı artırmak için eğitim şart!

 

Müşteriyi olumlu anlamda şaşırtmalı, sürekli yeni beklentiler içinde bırakmalıyız. Böylece benzerlerimizden ve rakiplerimizden farklılaşıp, tüketicinin zihninde markamızı oluşturmalıyız.

 

Vefalı olmalı, sebat etmeli, ketum olmalı...