Cepten Servis Almak Ya Da Almamak

Katma değerli servisler sektörünün sağlıklı gelişimini sağlamak üzere faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulan Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği (MOBİLSAD) basın ve kamunun karşısına dernek ilkelerini, değerlerini ve gelecek vizyonunu yansıtan bir manifesto ile çıkıyor. Manifestosunda cep telefonu kullanıcılarının haklarını ve almak istedikleri servisleri seçme özgürlüğünü savunuyor

Cepten Servis Almak Ya Da Almamak
Haberleşme, bilişim ve medya sektöründe mobil teknoloji platformu üzerinden katma değerli servis, ürün, hizmet ve teknoloji üreten ve geliştiren işletmecilerden oluşan ve bu sektördeki sorunlara çözüm üretmeyi, sektördeki hizmet kalitesini ve verimliliği yükseltmeyi amaçlayan Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği (MOBİLSAD), tüketici hak ve seçim özgürlüğünü savunduğu manifestosunu yayınladı.Sektör oyuncularının en temelde tüketici haklarına sahip çıkacağının, sektörün dinamiklerini belirleyerek ilgili bütün taraflar açısından yarar sağlayacak sağlıklı bir gelişmeyi hedeflediğinin ve bu gelişim sürecinde kendi içinde özdenetim mekanizması oluşturarak kurallara uygun hareket edeceğinin bir taahhüdü olan MOBİLSAD manifestosuna bir davranış tüzüğü de eşlik ediyor. Davranış tüzüğünde, dernek üyesi olan sektör firmalarının faaliyet gösterirken, ürün ve servis geliştirirken, ürün ve servislerinin tanıtımını yapar ve fiyatlandırırken tüketici haklarını ve özellikle çocukları korumak için dikkat etmesi gereken konular yer alıyor.Manifestoda, mobil katma değerli ürün ve servisler tasarlayan, geliştiren, üreten ve sunan dernek üyelerinin çağın getirdiği teknolojik yeniliklerle hazırladıkları katma değerli servislerle tüketicilerin hayatını kolaylaştırdıkları, tüketicilerin istedikleri konularda bilgi edinmelerine yardımcı oldukları, farklı eğlence seçenekleri sundukları vurgulanıyor ve aynı zamanda KOBİlerin verimliliklerini artırmalarına katkıda bulunduklarının da altı çiziliyor.MOBİLSAD üyelerinin katma değerli ürün ve servisleriyle ülkeye vergi geliri kazandırdıkları, ihracat yaptıkları, istihdam yarattıkları ve araştırma - geliştirme yaparak teknolojik ilerleme sağladıkları da ifade ediliyor.Bütün bunları yaparken MOBİLSAD üyeleri en başta tüketicinin haklarını koruyor, daha da önemlisi tüketicinin istediği servisleri kendi iradesiyle alma veya reddetme özgürlüğünü savunarak, sektöre ilişkin düzenlemelerle getirilen yasaklama ve kısıtlamalara karşı olduğunu açıkça belirtiyor.Manifestoda MOBİLSAD üyeleri Tüketicilerimiz ve ülkemiz için en yüksek değeri sunmak, sektörümüzün sağlıklı gelişimini desteklemek üzere davranış tüzüğümüzü belirliyor, tüm MOBİLSAD üyeleri olarak bu davranış tüzüğümüze uygun faaliyet göstermeyi ve bunun için kendi içimizde özdenetim mekanizmasını kurmayı taahhüt ediyoruz diyor.MOBİLSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kır, Aralık 2009da 24 üyeyle kurduğumuz MOBİLSAD ile mobil katma değerli servisler sektöründeki sorunlara çözüm bulmayı, sektörü daha verimli hale getirmeyi ve sektörün etik kurallarını belirleyerek üyeler arasında işler hale getirmeyi amaçlıyoruz. Her şeyden önce tüketici haklarını korumayı taahhüt ediyor ve tüketicinin istediği servisleri kendi iradesiyle alma veya reddetme özgürlüğünü savunuyoruz. Sektörün düzenlenmesi, kurallarının koyulması, kalitesinin ve verimliliğinin artırılması, etik kuralların belirlenmesi ve güven kaybını ortadan kaldıracak tedbirler alınması, rekabet koşullarının oluşturulması konusunda çalışmalar yapacak MOBİLSAD ile mobil katma değerli servisler sektörünün hem tüketicilere, hem ülkeye yararlı olmasının sağlanacağına inanıyoruz diye belirtiyor.Katma değerli servisler sektörü hakkında2009 son çeyrek verilerine göre büyüklüğü 24,5 milyar dolar olan Türkiye telekomünikasyon pazarında mobil gelirler 12,6 milyar dolar tutuyor. Bunun içinde katma değerli servislerin payı ise 756 milyon doları buluyor. Bu ciro üzerinden operatörler ve 3. parti şirketler 350 milyon dolar civarında vergi veriyor. ÖİVden kaynaklı olarak da sektör firmalarından önemli miktarda ikincil vergi geliri sağlanıyor.Katma değerli servis sektöründe operatörler ile sözleşmeli olarak ürün ve hizmet geliştiren 200 civarında 3. parti şirket bulunuyor ve sektörde yaklaşık 35.000 kişi istihdam ediliyor. Ayrıca içerik üreten sanatçılar, edisyon şirketleri gibi farklı meslek grupları için de önemli bir ek değer üretiliyor.3. parti şirketlerin bir çoğu araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin odak noktası olan üniversitelerin teknoloji parklarında veya serbest bölgelerde araştırma geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor; TÜBİTAK, Avrupa Birliği, EURAKA, ITEA2 gibi inovasyon faaliyetlerini destekleyen kurul ve kuruluşlarla ortak projeler geliştiriyor. Yurt dışındaki operatörlerden hizmet alan Türk abonelere verilen gerek SMS tabanlı gerekse SES tabanlı servisler ile yurt dışına ürün ve hizmet ihracatı yapıyor. TÜRKSAT bünyesindeki TV kanallarına katma değerli servislerin tanıtımı için yıllık olarak önemli miktarda frekans kira bedelleri ödeniyor.Araştırma, geliştirme faaliyetlerine destek veren, genç mühendisleri istihdam eden, teknoloji, içerik, servis yaratan bu şirketlerin devamlılığının sağlanması doğrultusundan hareket eden MOBİLSAD sektörün 3G ve yakınsama ile beraber ivme kazandığı şu günlerde alınan ve alınacak kararların tüm sektörü ve ekonomiyi çok yakından etkileyeceğine dikkat çekiyor.