230 firmanın 73,1 milyar TL’lik borcu yapılandırıldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, Ekim 2019-Eylül 2021 aralığında büyük ölçekli 230 firma ile 73,1 milyar TL tutarında yeniden yapılandırma anlaşması yapıldı.

230 firmanın 73,1 milyar TL’lik borcu yapılandırıldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Ekim 2019-Eylül 2021 dönem aralığında büyük ölçekli 230 firma ile 73,1 milyar TL tutarında yeniden yapılandırma anlaşması yapıldığını açıkladı.

TBB’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, küçük ölçekli 32 firma ile de Kasım 2019-Eylül 2021 döneminde 396 milyon TL yeniden yapılandırma yapıldığı belirtildi.

Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) yapılan büyük ölçekli firmaların faaliyette bulunduğu alanların başında imalat sanayi, inşaat ve perakende geldi.

Buna göre, FYYS bağıtlanan firmalardan 51 tanesinin imalat sanayi, 34 tanesinin inşaat, 28 tanesinin toptan ve perakende ticaret ve 23 tanesinin de turizm sektöründe faaliyet gösterdiği belirtildi.

Söz konusu firmaların 86’sının İstanbul’da, 38’inin Batı Anadolu’da ve 25’inin Akdeniz’de olduğu ifade edildi. Diğer yandan, Kasım 2019-Eylül 2021 dönemi içinde FYYS bağıtlanan firmalardan 9 tanesi toptan ve perakende ticaret, 7 tanesi inşaat ve 6 tanesi imalat sanayinde faaliyet gösterdi. Söz konusu firmaların 13’ü İstanbul’da, 5’i Doğu Marmara’da ve 4 tanesi de Batı Karadeniz’de yer aldı.