Perakende sektörüne ombudsmanlık önerisi

Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı H. Erkan Yardımcı, perakende sektöründe davranış kodu oluşturularak ombudsmanlık sisteminin hayata geçirilmesini önerdi. Tedarikçi-perakendeci ilişkilerinde yaşanan güç dengesizliklerinin ve perakendecilerin yüksek alıcı gücünden kaynaklanan rekabet sorunlarının, ancak ombudsmanlık sistemiyle çözülebileceğini vurgulayan Yardımcı, Söz konusu uygulama, serbest piyasa düzenine en az müdahalenin olduğu yöntemdir dedi

Perakende sektörüne ombudsmanlık önerisi
Yerel zincirler, tedarikçiler ve üreticilerin yakın çalışmasının önemine dikkat çeken Akdeniz Perakendecilik Konferansı Antalyada gerçekleşti. Türkiye Perakendeciler Federasyonu ve Retail Türkiye işbirliğiyle düzenlenen Akdeniz Perakendeciler Konferansında yerel zincir, üretici ve tedarikçinin el ele vermesiyle sektörün, hedeflendiği gibi çok daha ileriye gideceği belirtildi. Perakende sektöründe tedarikçiye ve üreticiye yakın olmanın yanı sıra sektördeki işbirliğinin önemine vurgu yapılan konferansta; sektör profesyonelleri, Türk markalarının iç ve dış pazar şansı, tüketici eğilimleri, tedarik zincirinde aklın yolu, mağaza içi kayıpların önlenmesi gibi konulara değinildi. Konferansa katılan Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı H. Erkan Yardımcı, perakende sektörüne yönelik Rekabet Kurumu incelemesi hakkında bilgi verdi. Bu yöntemde, sorunun taraflarının bir araya gelerek oluşturduğu davranış kodu, tarafların üzerinde uzlaştığı bir hakem (ombudsman) tarafından gözetildiğini kaydeden Yardımcı, Davranış kodunun içeriği ve bağlayıcılığı, sorunun niteliğine göre değişebiliyor. Ombudsmanlık sistemi ise ülkemiz için yeni bir uygulama olmakla beraber, başarılı bir şekilde uygulanması, sektörün sorunlarına çözüm oluşturabilecek nitelikte. diye konuştu. Yardımcı, perakende sektöründe davranış kodu ve ombudsmanlık sisteminin İngiltere başta olmak üzere Avustralya, Portekiz gibi birçok ülkede uygulandığını aktardı. Sektörün gözlenmesi için perakendeci ile tedarikçiler arasında yapılan anlaşmaların Rekabet Kurumuna gönderilmesini isteyen Erkan Yardımcı, şunları kaydetti: Bu uygulamanın kapsamı, anlaşmaların bildirim usulüne tabi olması olarak anlaşılmamalı, teşebbüslerden, aralarında yaptıkları anlaşmaları yıllık olarak Rekabet Kurumuna göndermeleri beklenmektedir. Nihai rapor Ekim 2011de tamamlanacak Yardımcı, Rekabet Kurumu tarafından hızlı tüketim ürünleri perakende sektöründe son 1 yıldır sürdürülen çalışmanın sonuna gelindiğini bildirdi. İlk aşaması 3-4 Mayıs günlerinde tamamlanan incelemenin nihai raporu Ekim 2011de açıklanacak. Yaptıkları incelemenin ikinci aşamasında olduklarını dile getiren Yardımcı, bu aşamada tedarikçilere yönelik kapsamlı bir saha çalışması yürütüldüğünü aktardı. Saha çalışmasında elde edilen sonuç ve bulguların perakendeci tedarikçi ilişkilerindeki muhtemel rekabet sorunlarının ortaya konması bakımından önemli bir kaynak oluşturacağını vurgulayan Yardımcı, Elbette bu süreçte dünyada bu sektörün ne şekilde düzenlendiği, alıcı gücü kaynaklı rekabet sorunlarının önüne nasıl geçilmeye çalışıldığı konusunda detaylı incelemelerimiz devam ediyor. Nihai raporun Ekim 2011de tamamlanması planlanıyor diye konuştu. İncelemenin ikinci aşamasında, sektörün tüm paydaşlarının raporun hem bulgularına hem de önerilerine ilişkin görüşlerinin alınması için azami çaba gösterildiğinin altını çizen Yardımcı, bu çalışmanın sektöre daha faydalı olabilmesi için tedarikçilerin de katkı vermesini istedi. Ülkelerin sektör yapıları incelendi İnceleme kapsamında, çok sayıda ülkenin perakende sektör yapıları, mevzuat ve uygulamalarının incelendiğini dile getiren Yardımcı, sektöre ilişkin ilk bulguları içeren ön rapordan örnekler verdi. İncelemeler sırasında perakendecilerin alıcı güçlerini bazı durumlarda orantısız olarak tedarikçilere yansıttıklarına yönelik bulgular elde edildiği bilgisini veren Yardımcı, şöyle devam etti: Perakendecilerin tedarikçilerden aldığı bir takım bedeller, ulusal perakende zincirlerinin ciroları içinde yıllar içinde artan bir eğilim gösteriyor. Bu bedeller, 2009 yılı itibarıyla ortalamada yüzde 12,5e ulaştığı tespit edildi. Bu bedellerin oranında görülen artış artan alıcı gücünün önemli bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ödeme vadelerinin uzunluğu en önemli sorun Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Yardımcı, ödeme vadelerinin uzunluğunun da tedarikçi perakendeci ilişkilerindeki önemli sorunlardan biri olduğuna dikkat çekti. Organize perakendeciler ile tedarikçiler arasında alıcı gücü kaynaklı sorunlar olduğu açıktır diyen Yardımcı, Ön raporda bu sorunların çözümüne yönelik olarak, diğer ülke uygulamaları da dikkate alınarak bazı öneriler geliştirilmiş ve tartışmaya açılmıştır. Bu önerilerden ilki, Rekabet Kurulundan izin alması gereken birleşme ve devralmalar için getirilen ciro eşiğinin perakende pazarı özelinde düşürülmesi hususuyla ilgilidir. Diğer bir öneri, davranış kodu oluşturularak ombudsmanlık sisteminin hayata geçirilmesidir şeklinde konuştu.Kaynak: Zaman