Perakende matematiği

22 Aralık 2011 Perşembe

Veriler işletmelerin karar almalarında önemli destek unsurlarıdır. Verileri anlamlı hale getirirken işletmenin kendi sektörüne de özgü olabilecek bazı matematiksel formül ve modelleri kullanmak kaçınılmaz olacaktır. O halde bir perakende işletmesinde karar alma seviyesindeki herkesin perakende matematiğini iyi kavramış olması hedeflere ulaşmada önem arz edecektir.

Peki, nedir perakende matematiği? İsminden de anlaşılacağı üzere matematik Aslında basit dört işlem matematiği. Ancak bu dört işlemi veriler ile harmanlayarak kurumun röntgeni çekmede, geleceğini öngörmede önemli katkısı var. Ölçemezseniz yönetemezsiniz sözünü duymuşsunuzdur. Zaman zaman kulağınıza gelmiştir veya belki de tümünü uyguluyorsunuzdur; metrikler, parametreler, KPI (keyperformanceindicator) kilit performans göstergeleri, balanced score cards... Temel olarak kâr=satış-giderler olarak hepimiz biliriz.Pazarlamanın 4Psini de bilirsiniz, Place, Product, Price ve Promotion Bunlar elbette mağaza perakendeciliğinde de geçerli ancak bunlara 2 adet P daha ilave edip perakendenin 6Psini vurgulamış olalım. Bunlar People ve Pixel Sıra ile perakendenin 6Psi üzerinden temel kilit performans göstergelerinin (KPI) neler olabileceğine beraber bakalım;Place: Satış/metrekare, trafik/saat, GMROFProduct: Stok dönüş, stokhafta, GMROIIPrice: kâr marjı, karmarkupPromotion: ROI, satış yükselmePeople(personel): Satış/saat, TL/fatura adet, adet/fatura adet, ücret, GMROLPeople(müşteri): Şikayet/satış hacmi, kasada bekleme süresi ortalama, tekrar alan müşteri/satış hacmi, kayıp stok oranı, teşekkür/satış hacmi, faturaya dönüşüm oranıPixel: ROI, hata/satış hacmi, fatura sayısı/saatYukarıda belirtilen tüm metriklerin en azından haftalık periyotlarla izlenmesi, yorumlanması ve karar alınması performansı artırmak için önem arzetmektedir.Örnek verecek olursak faturaya dönüşüm oranı, yani mağazaya giren ziyaretçinin yüzde kaçına fatura kesildiği düşüşte mi yükselişte mi konusu kapsamlı ele alınabilir. Nedenleri ortaya dökülmelidir ki teşhis yapılsın, teşhis sonrası tedavi gerektiren bir durum var ise bu da karara bağlanarak hemen harekete geçilsin Bu tek parametre bile bize çok şey anlatır Parametrelerin trendleri de izlenmelidir. Bu parametredeki oranı düşüren bazı nedenlere bakalım:- Müşteriye gerekenden daha fazla zaman ayrılmış,- Müşteri ile ilgilenilmemiş,- İhtiyaçları iyi belirlememiş olmak,-Ürün bilgisinde eksiklikler-Ürün faydalarını müşterilere iyi iletilememiş olmak-İtirazları iyi yönetememek-Satışı kapatamamak-Stoku iyi takip etmemekOlabilir.Bu parametrede nedenlerini belirtmeye çalıştığım gibi tüm parametrelerin çok sıkı izlenmesi, irdelenmesi, çözüm öneri ve aksiyonların oluşturulması tüm kurumların kurulma amacı olan kâra götürecektirHer mağazanın etkinlik raporlarının da bu parametreler ile çıkarmak, mağaza mağaza incelemek ve hedef bütçeye göre bu durum, hedefe ulaştırır mı? sorusunu şimdiden tahmin etmek geç kalınmışlığı ortadan kaldıracaktır. Hedefe bu mevcut parametre rakamları ile ulaşılabilir mi? sorusunu sürekli sormalıyız.Bu yazıda amacım perakende matematiğini bir kez daha hatırlatmak,kurumlarımızın net, ölçülmüş veriler ile karar alıma ve yönetilme sürecinde katkı sağlayabilmektir. (Bu nedenle formüller ve verili örneklerden bahsetmedim.)İşletmelerimizin perakende matematiğini etkin kullanabilmesi için tüm ekibin eğitilmesi, kurum standart parametre ve raporlarının oluşturulması gerekmektedir. Net, yalın, anlaşılır ve kolay yorumlanabilir raporlar zaman kazandırır. Matematiği daha çok kullanırken daha çok karmaşa yaratacak, anlaşılırlıktan uzak kavramlara gitmemelidir. Ekip eğitilip aynı anda metriklerle yönetsel süreçler entegre edilebilir. Soru ve istekleriniz için elektronik posta adresimden bana ulaşabilirsiniz.Ölçülen ve ölçerek yönetilen kurumlarımızın artması dileklerimle


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri