Parkora’dan anlamlı sergi

Parkora’dan anlamlı sergi

Kadın Statüsü Derneği ve İpek Lions Kulübü hem son bir yılda öldürülen 430’dan fazla kadının fotoğraf ve adlarının yer aldığı sergiyi açmak, hem de öldürülen kadınların feryatlarını tüm kamuoyuna iletmek için Parkora’da bir araya geldi.

Parkora’da gerçekleştirilen serginin açılışını Genel Yönetmen Nükhet Tuzlacıoğlu, Kadın Statüsü Derneği Başkanı Av. İlknur Kutucu, İpek Lions Kulübü Başkanı Nazan Bozan ve Konsey Başkanı Ahmet Öztürk yaptı. Öldürülen kadınların isim ve fotoğraflarının bulunduğu şövalenin altında her evden çıkan cenaze için bir çift ayakkabı konuldu.

 

 

Kurdele kesiminden sonra söz alan  Av. İlknur Kutucu bu önemli konuda toplumsal duyarlılığın oluşması için duygu ve düşüncelerini basın mensupları ile paylaştı. Kadın cinayetleri sayısının çığ gibi büyüdüğünü ve bu konuda yasaların ve uluslararası sözleşmelerin yeterli olmadığını belirten Av. Kutucu bu konuda yapılması gereken çalışmaları paylaşmak istediklerini belirtti.

 

 

“Mevcut yasa ve yönetmeliklerde olmayan önlemler olarak, bazı ek çözüm önerilerimizi de  kamuoyuna sunmak isteriz; Eril toplum yapısında kültürün etkileri ile kadına dayatılan statünün değişmesi, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği"nin sağlanması için ciddi bir eğitim seferberliği başlatılmalıdır. Bunun için;

  • Konu, ilkokuldan başlayarak müfredata alınmalı, zorunlu ders olarak işlenmeye başlanmalı
  • Askerde, camilerde, kamu spotlarında, her yerde  eğitici konuşmalar, anonslar yapılmalı
  • Koruma talepleri mutlaka ciddiye alınmalı, ihmali görülenler cezalandırılmalıdır.
  • Bütün makamlar kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi amacıyla gerekli sosyal   ve hukuksal reformları düzenlemeli, alınan önlemleri gözden geçirerek daha etkin politikalar oluşturmalıdır.