Özel sektörün yurtdışı kredi borcu gelişmeleri açıklandı

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu Temmuz sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 11,2 milyar dolar azalarak 198,5 milyar dolar olurken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 2,5 milyar dolar azalarak 12,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Özel sektörün yurtdışı kredi borcu gelişmeleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2019 Temmuz dönemi özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıkladı. Buna göre; Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 11,2 milyar dolar azalarak 198,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 2,5 milyar dolar azalarak 12,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

 

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 6,6 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 282 milyon dolar artışla 28,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,5 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 547 milyon dolar azalarak 3,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,7 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 466 milyon dolar artarak 6,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar azalışla 8,3 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 567 milyon dolar azalışla 2,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

 

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 10,8 milyar dolar azalarak 135,0 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 2,4 milyar dolar azalarak 12,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 198,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,6'sının dolar, yüzde 33,8’inin  euro, yüzde 4,1’inin Türk lirası ve yüzde 1,5’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 12,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 53,9’unun dolar, yüzde 27,0’ının euro, yüzde 18,9’unun Türk lirası ve yüzde 0,2’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

 

Sektör dağılımı incelendiğinde, Temmuz sonu itibarıyla, 198,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 47,’sını finansal kuruluşların, yüzde 53,’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 12,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 75,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 24,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 57,1 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.