Özdilek, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini Aldı

Özdilek Alışveriş Merkezleri, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinden sonra ISO 22000 Gıda Güvenliği ve Yönetim Sistemi Belgesi'ni de almaya hak kazandı

Özdilek, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini Aldı
Gıda güvenliği konusundaki çalışmalarını tamamlayan Özdilek, TSE tarafından gerçekleşen denetimler sonucunda G-F TS-EN ISO 22000 Gıda Güvenliği belgesini almaya hak kazanarak yoğun çalışmalarının meyvesini aldı.G-F TS-EN ISO 22000 Gıda Güvenliği belgesi ile gıdaların tüketicilere ulaşancıya kadarki mal kabul, depolama ve satış aşamalarında gıdalara yönelik meydana gelebilecek her türlü tehlike kontrol altına alınıyor ve bu tehlikelerin gerçekleşmemesi için gerekli önlemler devamlı kontrol edilerek takip altında tutuluyor. Gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek için kuruluşun yönetilen bütün süreçleri ve bunların arasında düzenli bir yönetim sistemi ve işbirliğinin kurulması, hayata geçirilmesi, bütün süreçlerin analiz edilip, gerektiğinde güncelleme ve sürekli iyileştirme yapılması amaçlanıyor. Bu uluslararası standart ile belgelenen Özdilek'te bir gıda güvenlik sisteminin planlandığını, uygulandığını ve gerektiğinde güncellendiğini ürünleri kullanım amacına göre tüketici için güvenli hâle getirdiğini, üretimlerinin ve sattığı ürünlerinin kanun ve tebliğlere uygun olduğunu, müşteri gereksinimlerini gıda güvenliği boyutuyla da değerlendirdiğini, gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim halinde olduğunu belgeliyor.Satış politikasını müşteri memnuniyeti üzerine kuran Özdilek, tüketiciyi korumanın en iyi yolunun, tüketiciye sahip olduğu haklar konusunda bilinçlendirmek anlayışıyla 4 Nisan 1997 tarihinde kalite politikasını yürürlüğe koydu. Bu politika, Özdilekin kaliteye olan bağlılığını ve bunu bir yaşam biçimi olarak göstermesi açısından önemli...