“Osmanlı Belgelerinde Sarıkamış”, Airport’ta

İstanbul Ataköy’de bulunan Airport Outlet Center, Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümü nedeniyle 21-31 Aralık günleri arasında “Osmanlı Belgelerinde Sarıkamış” sergisine ev sahipliği yapıyor

“Osmanlı Belgelerinde Sarıkamış”, Airport’ta

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen sergide 1914-1915 yıllarını kapsayan 20 adet Osmanlıca/Türkçe belge ve 1 adet harita yer alıyor. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen sergi de yer alan bilgi ve belgeler arasında, 1914 yılında, Birinci Dünya Savaşı başında Sarıkamış-Kafkasya askeri harekât bölgesini gösteren harita, Osmanlı Ordusu Başkumandanlığı'ndan, Başkumandan Vekili Enver Paşa imzasıyla Dahiliye Nezareti'ne gönderilen yazı, Trabzon Valisi Cemal Azmi'nin Kafkas cephesindeki durum hakkında Dahiliye Nazırı Talat Bey'e gönderdiği şifreli telgraf, Dahiliye Nazırı Talat Bey'in Erzurum Valiliği vasıtasıyla Sarıkamış Harekâtını icra eden Enver Paşa'ya gönderdiği şifreli telgraf, 6 Ocak 1915'te Otro isimli Bulgar Gazetesi'nde, Petrograd'da çıkan bir Rus gazetesi muhabirinin, Sarıkamış'ta Ruslar tarafından esir edilen 9’uncu Kolordu Komutanı İhsan Paşa ile yaptığı mülakat gibi Sarıkamış harekatının tüm süreçlerini gözler önüne seren 20’den fazla belge ilk kez gün yüzüne çıkıyor. Airport Outlet Center   fuaye alanında gerçekleştirilecek olan sergi 31 Aralık’a kadar ücretsiz olarak gezilebilir.