Organize perakendenin Kasım tablosu

31 Aralık 2012 Pazartesi

AMPD Perakende Endeksi sonuçlarına göre organize perakende sektörü ciroları Kasım ayında aylık bazda yüzde 18 geriledi. Cirolardaki ilk 11 aylık artış yüzde 6, 12 aylık büyüme de yüzde 6 oldu. 2011 yılında Kasım ayı yıllık ciro gelişimi de yüzde 7 seviyesindeydi

organize-perakendenin-kasim-tablosu

CNBC-e Tüketici Güven Endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 16,3 değer kazanarak 89,31 seviyesine geldi. Tüketici güveninde Ekim ayında yaşanan sert düşüşün Kasım ayında telafi edildiğini izliyoruz. Bu veriyle, endeks yıllık bazda da yüzde 1,2 artış göstermiş oldu. CNBC-e Tüketici Beklenti Endeksi Kasım ayında aylık bazda yüzde 15,4 artarak 83,75 geldi. Mevcut durum algısı ve geleceğe ilişkin beklentilerdeki iyileşme ise tüketim eğilimini ölçen CNBC-e Tüketim Eğilimi Endeksini Kasım ayında aylık bazda yüzde 22,5 artırarak 92,46 seviyesine getirdi.

TEPE, Kasım ayında önceki aydaki pozitif yöndeki kıpırdanmaya karşın negatif eğilimini sürdürdü. TEPE, Kasım 2012’de sıfırın altında 3,5 değerini aldı. TEPE bir önceki aya göre 0,6 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1 puan düştü. Kasım ayında perakende cirolarındaki düşüşe rağmen, özellikle enflasyon beklentilerindeki düşüş de genel olarak tüketici güvenini pozitif etkilemiş görünüyor. 

Gıda ve gıda dışı cirolar
Organize gıda perakendesi cirolarında Kasım 2012’de geçen aya göre yüzde 14 düşüş yaşanırken, yıllık artış oranı da yüzde 2 oldu. Gıda dışında ise aylık yüzde 22 gerileme, yıllık ise yüzde 12 artış yaşandı. 2011 yılı aynı döneminde de yıllık büyüme yine yüzde 13 düzeyinde gerçekleşmişti. Hazır giyim alt kırılımında, cirolar aylık yüzde 31 düşüş gösterdi. Yıllık bazda ise cironun yüzde 9 arttığı görüldü. 2011 yılında bu oran yüzde 14 olmuştu. Organize perakende alt kategorilerinde, Ekim ayındaki önemli artışın ardından cirolarda gerileme görüldü. Yıllık bazda ise geçen yıla paralel seyir sürüyor.

Metrekare endeksi
Organize perakende sektörünün satış alanı metrekareleri, 2012 Kasım ayında bir önceki aya göre bir değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 7 artış gerçekleşti. 2011’in aynı döneminde yıllık artış oranı yüzde 14 olmuştu. Mağaza sayıları da, yıllık bazda yüzde 7 arttı. Türkiye’de 2012 ilk 11 ayı itibarıyla faal AVM sayısı 332 oldu, AVM’lerdeki kiralanabilir metrekare 8,34 milyona ulaştı.

Gıda ve gıda dışı metrekareleri
Gıda metrekaresi gelişimine bakıldığında, Kasım 2012 itibarıyla yıllık bazda yüzde 6 oranında artış görülüyor. Mağaza sayıları ise yıllık bazda yüzde 8 artış gösterdi. Gıda dışı perakendede de, metrekarelerde yıllık bazda yüzde 7 artış oldu. Mağaza sayılarında ise yıllık yüzde 6 artış oldu. Hazır giyim alt kırılımında ise metrekareler yıllık bazda yüzde 8 arttı. Mağaza sayıları da yıllık yüzde 5 arttı. Aylık bazda metrekare ve mağaza sayılarında önemli bir artış olmamasına rağmen, yıllık değişimlere bakıldığında sektörün yatırımlarını devam ettirdiği görülüyor.

Metrekare başına cirolar
Organize perakende sektörü metrekare başına ciro performansının, Kasım 2012’de aylık yüzde 17, geçen yıl aynı aya göre de yüzde 4 gerilediği görüldü.

Gıda ve gıda dışı metrekare başına cirolar
2012 Kasım ayında alt sektörler bazında incelendiğinde, gıda perakendeciliğinde aylık yüzde 11, geçen yıl Kasım’a göre de yüzde 6 gerileme görüldü. Gıda dışı perakendede ise metrekare başına cirolar aylık bazda yüzde 22, geçen yıl aynı döneme göre de yüzde 3 geriledi. Hazır giyim perakendesinde aylık yüzde 30,  yıllık bazda ise yüzde 16 düşüş yaşandı. Kasım ayında metrekarelerin aynı kalmasına rağmen cirolarda düşüş yaşanması, verimlilik performansında da gerilemeye yol açtı.

Sektör istihdamı
Organize perakende sektörü istihdamında Kasım 2012’de aylık yüzde 2, ilk 11 ayda yüzde 7 ve yıllık bazda da yüzde 8 artış sağlandı.

Gıda ve gıda dışı perakendede istihdam
Gıda perakendeciliği istihdamında yılbaşına göre yüzde 4, yıllık olarak da yüzde 8 artış oldu. Gıda dışı perakendeciliği istihdamında ise yıllık artış oranı yine yüzde 8 olarak gerçekleşti. Hazır giyim perakendesi istihdamı da 11 ayda yüzde 10, yıllık bazda da yüzde 8 artış gösterdi. Organize perakende sektörü, yıllık bazda istihdam artışını devam ettiriyor. Sektör sürekli artış gösteren istihdamıyla, Türkiye genelindeki işsizlik oranının düşüşüne katkısını sürdürüyor.

Fiş sayıları
Organize perakende sektörü fiş sayılarında aylık yüzde 11 düşüş, yıllık bazda ise yüzde 7 artış kaydedildi.

Gıda ve gıda dışı fiş sayısı
Gıda perakendesinde fiş sayısında aylık yüzde 8 düşüş, yıllık ise yüzde 7 artış oldu. Gıda dışında ise aylık yüzde 21 düşüş, yıllık olarak da yüzde 6 artış görüldü. Hazır giyim perakendeciliğinde de fiş sayısı aylık yüzde 32 düşerken, yıllık yüzde 8 arttı. Önceki aydaki hızlı yükselişten sonra Kasım ayında fiş sayısının da aylık olarak düştüğü görülüyor. Yıllık olarak ise fiş sayılarındaki artış devam ediyor.


Firma Fotogalerisi Bulunmuyor
Firma Videosu Bulunmuyor

Online Güvenilir Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri