Öncelikle gıda güvenliği

Gıdaların üretim noktasından son tüketiciye kadar güvenli bir şekilde ulaşması için gereken bütün aşamaları kapsar. Üretimi, işlenmesi, depolanması, markete ulaştırılması, saklanması ve son tüketiciye ulaştırılmasına kadar bütün prosesler gıda güvenliği yönetim sistemleriyle yönetilmelidir.

Gıda sektöründe üretim yapan ve hizmet veren her kuruluşun gıda güvenliğini dikkate alması ve sağlaması olmazsa olmaz bir koşuldur. Bunun için öncelikle, işletme yöneticisinin buna inanması ve bunu uygulamaya ve yaşama geçirmesi gerektiğini düşünüyorum.Bilindiği gibi insanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için alması gereken besin hayati derecede önemlidir. Alınan bu besinin güvenli olmadığı durumlarda, insan yaşamı tehlikelere maruz kalabilir.Ülkemizde de gıda güvenliği ve gıda üretimi ile ilgili yasal şartlar 5179 sayılı gıdaların üretim, tüketim ve denetlenmesine dair yönetmelik gereğince koruma altına alınmıştır. Dolayısıyla gıda üretimi yapan her gıda işletmesinin uyması gereken kurallar ve şartlar belirtilmiştir.Özellikle Avrupa birliğine uyum sürecinde, üretilen gıdaların güvenliğinin sağlanması, hem iç pazar tüketicilerinin güvenli gıdalar almalarını sağlayacağı gibi, uluslararası arenada özellikle avantajlı olduğumuz tarımsal ürünlerde birer dünya markası olabilmelerinin önü açılacağı düşüncesindeyim.Ülkemiz, her zaman söylediğim gibi, tarımsal ürünlerde özellikle organik tarım ve işlenmiş gıdada, meyve ve sebze, baharat, kuruyemiş ve kurutulmuş meyve ve sebzede kısaca ülkemizde üretilen bütün tarımsal ürünler ve kullanım alanlarında çok önemli avantajlara sahiptir.Bu anlamda gıda üreten işletmelerimizin birçoğunda mevcut olan ama bir de mevcut olmayan işletmelerin, ülkemizdeki yasal şartlara uygun olarak gıda güvenliği standardı oluşturmaları gerekiyor.Bağlı bulunduğum sektör olan paket bakliyat sektöründe, işletmelerimizin hemen hemen birçoğu, bu sistemleri kendi işletmelerinde sağlıklı bir şekilde uygulamaktadır. Biraz daha ileri giderek şunu da söyleyebilmek mümkündür; gıda işletmelerimizin birçoğu ağırlaşan rekabet kuralları ve koşulları gereği bir adım daha öne çıkmak için ISO ve HACCP sistem belgelerini oluşturmuş ve bu sistemleri işletmelerinde hayata geçirmişlerdir. Ama bu sistemi yeni kurma konusunda istekli olan işletmelerimiz için ve bu sistemin kurulabilmesi için izlemeleri gereken yol: Öncelikle bir yönetim standardının belirlenmesi ile işe başlanabilir. Bu standardı satın alırken, bu standardı uygulayabilmek için herhangi bir bağımsız danışmanlık şirketinden birinden destek alınabilir. Daha sonra bu sistemi uygulayabilmek için bir ekip oluşturulmalıdır. Elbette bu sistemin işleyişi için bir strateji belirlenmelidir. Ayrıca belgelendirme kuruluşu seçimi yapılmalıdır.Bu süreci izleme, değerlendirme ve sonuç almada en önemli unsur iletişim ve eğitimdir. Eğitim önemlidir, çünkü sistemin hayata geçirilmesi, bilgili ve eğitilmiş personel ile mümkündür. Eğer personeliniz eğitimli değil ise sisteminizi hayata geçirmeniz konusunda ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz.Bu sistemin sağlıklı işlemesinde, çoğu firmalarımızın yakındığı en önemli husus nitelikli eleman bulmada yaşanan sıkıntıdır. Ama ekip oluşturma ve ekibin başarılı olmasında daha da önemlisi yönetimim kurulan bu sisteme inanması ve bu çalışmalara katılmasıdır.Gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulma ve işletilmesinde, tehlike analizi, kritik kontrol noktalarının tespit ve kontrolü ( HACCP) gıda işletmelerinde gıda güvenliği sağlanmasındaki en önemli husustur.Gıda güvenliği risklerini en aza indirmek ve bu risklerin oluşmadan önlemlerin alınması, gıda işletmesinin ürettiği ürünlerde tüketicilerinin sağlıklı gıda edinmelerine neden olacağı gibi markalaşmada önemli bir avantaj sağlanacaktır.HACCP, izlenebilir ve tetkik edilebilir bir yönetim sistemiyle birleştiğinde, gıda güvenliği için gerekli bir araç olarak dünyaca kabul görmüştür. Bunun oluşması dünya gıda ve tarım örgütü ile dünya sağlık örgütü (FAO ve WHO) tarafından ortak uygulama kuralları ve izlenmesi için Codex Alimentarius Komisyonu oluşturulmuştur. Dünyada global gıda perakendecilerinden oluşan global gıda insiyatifi HACCPi gıda güvenliği sistemlerinin ana unsuru olarak tanımıştır. Hepinize anne sütü kadar saf ve temiz gıdalar tüketmenizi diliyorum.