Migrosta birleşme

Migros Ticaret A.Şnin genel kurul toplantısında Ades Gıda, Amaç Gıda ve Egeden Gıdanın, şirket tarafından devir alınması suretiyle, birleşilmesinin onaylandığı bildirildi

Migrosta birleşme
Migros Ticaretin dün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısının sonucuna ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, alınan kararlara ilişkin bilgi verildi. Genel kurulda, Şirketin birleşmeye esas 30 Eylül 2010 tarihli konsolide mali tablolarının okunduğu ve müzakere edildiği belirtilen açıklamada, yapılan oylama sonucunda 30 Eylül 2010 itibarıyla hazırlanan ve birleşmeye esas teşkil eden konsolide mali tabloların onaylanmasına karar verildiği duyuruldu.Açıklamada, Ades Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Amaç Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Egeden Gıda Tüketim Malları Ticaret ve Sanayi A.Ş.nin mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Migros Ticaret tarafından devir alınarak, bu şirketlerle, ilgili kanun hükümleri çerçevesinde; birleşilmesi amacıyla hazırlanarak Yönetim Kurulunca imzalanan Birleşme Sözleşmesinin okunduğu ve müzakere edildiği belirtildi.KAP açıklamasında şöyle denildi: Yapılan oylama sonucunda, Birleşme Sözleşmesinin onaylanmasına karar verildi. Ades Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Amaç Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Egeden Gıda Tüketim Malları Ticaret ve Sanayi A.Ş.nin mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz tarafından devir alınması ve söz konusu şirketlerin tasfiyesiz infisahı suretiyle adı geçen şirketlerle, Türk Ticaret Kanununun 451. maddesi ve diğer ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri: I, No: 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Birleşmede Özellikli Durumlar başlıklı 10/A maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşilmesine karar verildi.Kaynak: Habertürk