Merkez’den kripto yönetmeliğine açıklama

Merkez Bankası (MB) kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacağına yönelik Resmi Gazete de bu sabah yayınlanan yönetmeliğin ardından kripto varlıkları ödemelerde kullanılmasının ‘telafisi olmayan mağduriyetler’ yaratma ihtimali bulunduğunu açıkladı

Merkez’den kripto yönetmeliğine açıklama

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmelikte, 30 Nisan’dan itibaren kripto varlıkların, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacağı ve buna yönelik hizmet sunulamayacağı belirtildi.

MB yönetmeliğin yayınlanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, kripto varlıkların ödemelerde kullanılmamasına yönelik düzenleme çalışmasının tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Kripto varlıklar herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ile işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırmaktadır.”

Açıklama şöyle devam etti: “Son dönemde, söz konusu varlıkların ödemeler alanında kullanılmasına ilişkin çeşitli girişimlerin oluşmaya başladığı gözlenmiştir. Bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, yukarıda bahsedilen sebeplerle işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir.”

MB bu kapsamda ‘Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe konduğunu belirtti.

Yönetmeliğine göre kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve buna yönelik hizmet sunulamayacak.

Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacak.

Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek. Yönetmelik, 30 Nisan’da yürürlüğe girecek