Matruşka

Bütün dünler, bugünleri aydınlatan fenerlerdir. Shakespeare

Matruşka adı verilen Rus bibloları, doğurganlığı simgeler. Yayın hayatına yüzüncü sayısı ile devam eden Market dergisi sektöre Mağaza Butik ve Lojistürk ü de kazandırıyor. Perakende Org ise haber portalı olarak zirveye tırmanıyor. Dergilerimize nice yüzüncü sayılar dilerim... Matruşka perakende sektöründe bir çok alanda daha kendini göstermiş olmalı. İçinde bulunduğumuz dönemin en yoğun gündem maddesi tartışılan yeni yasa tasarısıdır. 2001 yılında başlatılan yasa tartışmaları zaman, zaman gündemde üst sıralarda yer alırken bazende başka dönemlere ertelenmiştir. Ancak içinde bulunduğumuz dönemde yasa tasarısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından son şekli verilerek bakanlar kuruluna gönderilmiştir. Bu dönemde KahramanMaraş milletvekili Fatih Arıkan tarafından hazırlanan bir yasa tasarısı da meclise sunulmuş bulunmaktadır. 5 Nisan günü Ankara Ticaret Odasında ATO, Perakende Bilgi Platformu ve Ankara PERDER tarafından düzenlenen, İstanbul PERDERin ve daha bir çok yerel zincirin katıldığı organizasyonda gündemin ana maddesi de yasa tasarısı idi.Katılımcılar yasayı hazırlatan Sanayi ve Ticeret Bakanı Ali Coşkun ile, aynı doğrultuda bir yasa tasarısı veren KahramanMaraş milletvekili Fatih Arıkanı dinlediler. Her iki tasarıda belli maddelerde benzerlikler içermekte.Benzeş olan maddeleri özetlersek; Sanayi Bakanlığı Tasarısı: Madde 1- İl, ilçe ve belde belediyeleri hudutları içinde kalan dört yüz metre kare üzerindeki mağazaları kapsar. Fatih Arıkanın Tasarısı: Madde 1- İl, ilçe ve belde hudutları içinde kalan dört yüz metre kare üzerinde satış alanına sahip veya üç adetten fazla şubesi olan mağazalar. Sanayi Bakanlığı Tasarısı: Madde 4- Satış alanı on beş bin metre kareye kadar olan büyük mağazaların kuruluş izinleri; imar planlarında belirlenen ticaret alanlarında, kentsel ve bölgesel iş merkezlerinde ya da tali iş merkezlerinde doğrudan, imar planlarında bu şekilde belirlenmiş alanlar yoksa Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre valilik tarafından verilir. Fatih Arıkanın Tasarısı: Madde 3- Satış alanı on bin metre kareyi geçmeyen büyük mağazaların kuruluş izinleri imar planında ticaret merkezi olarak ayrılmış alanlarda doğrudan Büyükşehir belediyesi veya belediyeler tarafından verilir. İmar planlarında ticaret merkezi olarak ayrılmamış alanlarda bu izin ilgili odanın görüşü alınarak verilir. Sanayi Bakanlığı Tasarısı: Madde 8- Büyük mağazalar satış alanları toplamının en az yarısına tekabül edecek aynı mahalde bir sahayı, müşterilerin ücretsiz kullanımına açık ya da kapalı otopark olarak düzenlemek zorundadır. Fatih Arıkanın Tasarısı: Madde 7- Büyük mağazalar, Büyükşehir belediyesi veya belediye mücavir alanlarında satış alanları toplamının en az yarısına, bunun dışındaki yerlerde toplam alanın tamamına karşılık gelecek bir alanı açık ya da kapalı otopark olarak düzenlemek zorundadır. Sanayi Bakanlığı Tasarısı:Madde 9- Büyük mağazaların çalışma saatleri Bakanlar Kurulunca veya Bakanlıkça belirlenmemiş ise, illerin nüfusuna, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine ve mevsim şartlarına göre iş günü, hafta sonu, resmi tatil ve bayram günlerinde çalışma saatleri, odalar ve belediyelerin görüşleri alınarak valiliklerce belirlenir. Fatih Arıkanın Tasarısı: Madde 9- a) Satışa sunulan ürünlerin etiket fiyatları , tedarik fiyatının altında belirlenemez. b) Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa tedarikçi veya üreticiden hizmet, raf, katılım, anons bedeli vb uygulamalarla ücret talep edemezler. d) İndirimli satış kampanyalarını ancak, bağlı bulundukları odadan izin almak kaydıyla; bayram ve özel günlerde, yaz ve kış sezonu bitiminde ve mevsim sonu indirimi olarak yapabilirler. e) Hafta içi çalışma saatleri sabah 10.00, akşam 20.00dir.Haftanın 1 gününde faaliyet gösteremeyecekleri odaların görüşü,Bakanlık, Büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyelerce karara bağlanır. Sanayi Bakanlığı Tasarısı:Madde 12- a) Tedarikçi veya üreticilere ürettirip satın aldıkları ürünleri kendi markaları altında satmaları halinde, bu satışların toplamı, cirolarının % 40ını geçemez. b) Anlaşmalarında yoksa tedarikçi veya üreticiden hizmet, raf, katılım,anons bedeli vb ücret talep edemezler. e) Diğer işletmelere zarar verecek, haksız rekabet oluşturacak şekilde maliyetin altında satış yapamazlar.Kış ve yaz mevsim değişimi, bayram ve özel günlerde ve seri sonu satışlarda, bağlı olduğu odadan süresi belirlenecek şekilde indirimli satış izni alır. Gelişmesi hepimizin gururu olan ve olması gereken sektörümüz her şeyin en iyisine layıktır. Doğallıkla yasalarının da bu doğrultuda olacağına inanıyorum...