Marketlerdeki doğru aydınlatma satışı etkiliyor

Aydınlatma sektörünün önemli markalarından biri olan Philips, Hollandadaki bir süpermarkette ortam aydınlatmasının satın alma davranışı üzerindeki etkisini ölçmek üzere iki yıldan fazla süren bir pilot çalışma gerçekleştirdi. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre süpermarketlerde yapılan doğru aydınlatma satıştan mağazadan harcanan zamana kadar birçok konuyu doğrudan etkiliyor

Marketlerdeki doğru aydınlatma satışı etkiliyor
Perakende sektöründeki güçlü rekabet ortamından dolayı süpermarketlerin müşterilerinin tekrar kendilerini tercih etmelerini sağlamak için onlara iyi alışveriş deneyimi sunmaları gerekiyor. Müşterilerin mağaza içinde kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak için rahatlatıcı bir ortamın oluşturulması önemli rol oynuyor. Çünkü müşteriler mağazanın koridorlarında doğru ürünü ararken ne kadar uzun oyalanırsa, satın alma olasılıkları da o kadar artıyor. Bu noktada, doğru aydınlatmanın önemi ön plana çıkıyor. Aydınlatma sektörünün önde gelen markalarından biri olan Philips, Hollandadaki bir süpermarkette ortam aydınlatmasının satın alma davranışı üzerindeki etkisini ölçmek üzere iki yıldan fazla süren bir pilot çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada satış, mağazada belirli ürünlerin yanında harcanan zaman ve müşterilerin mağazada takip ettikleri yol olmak üzere üç ana konu incelendi. Verilerin toplanması ve analiz edilmesi için bağımsız kuruluşlar Nicel Yöntem Danışmanları (CQM) ve Hasselt Üniversitesi- görevlendirildi. Karşılaştırmaların yapılabilmesi için ortam aydınlatması varken ve ortam aydınlatması yokken kapsamlı testler uygulandı. Aynı perakendeciye ait (yeni aydınlatmanın test edilmediği) yakın civardaki bir süpermarketin satış düzeyleri referans olarak alındı. Her bir test, mevsimlerden, haftanın günlerinden, hava koşullarından, yerel olaylardan kaynaklanan değişiklikleri en aza indirebilmek amacıyla farklı aylar içerisinde gerçekleştirildi. Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre Hafif bir ortam ışıklandırması formülüyle sepet değeri yaklaşık yüzde 2 artarken daha enerjik ortam ışıklandırması formülüyle sepet değeri yüzde 5,5 oranında yükseldi. Ayrıca dinamik ortam ışıklandırmasıyla müşterilerin mağazada geçirdikleri sürenin yüzde 8 artığı, müşterilerin mağazada daha fazla dolaştığı ve önceki zamanlara göre farklı yolları takip ettiği, müşterilerin atmosferi daha güzel bulduğu gözlendi.