Mağaza yönetici yardımcıları

Uçurtmalar rüzgâr gücü ile değil, o güce karşı koydukları için yükselirler. Winston Churchill

Aslında mağaza kurmayları da denebilir bu kişiler için. Bazı yerlerde sayıca yetersiz, bazı yerlerde ise (pek azda olsa) sayıca fazla kurmay kadrolarına rastlarız. Yetersizlikten kastimiz sayıca yetersizlik anlamındadır. Nitelik olarak yetersizlik bu cümlede baz alınmamıştır. Bu tip görevler, günümüz perakendeciliğinde mağaza yöneticiliğine giden yolda önemli bir kilometre taşıdır. Böyle olması sebebiyle de bu konuyu biraz açmak istiyorum. Günümüz perakendeciliğinde mağaza yöneticileri ya içeriden yetişiyor ya da dışarıdan alınıyor. Bu bağlamda her iki yöntemde de önemli birkaç faktörü hatırlamakta yarar var. Bunlardan ilki ihtiyaca ve niteliklere uygun sayıda yetişmiş yönetici istihdamı. Tabii bu konu yazıldığı kadar kolay değil. Öncelikle belli bir çoğunluğun (karşılıklı olarak) durumdan ve birbirinden memnun olmama durumu var! Açmak gerekirse, memnuniyet çıtası bazı noktalarda öylesine değişken ve hareketli ki, ne hedefe koşanlar neye koştuğunun farkında, ne de hedefi koyanlar farkında hedefin. Bu da bir karmaşa olarak ortaya çıkıyor. Yöneticilere uygulanan veya uygulanabilen haksız baskı ve/veya kıyım, alt kadrodaki yöneticiler üzerinde de olumsuz etki yapıyor! Sonuçta işten soğuma, terfiden kaçınma veya iş değiştirme gibi süreçler daha fazla yaşanır olabiliyor. Burada yöneticiler hiçbir şeyden sorumlu tutulmamalı demiyorum elbette. Ancak sorumlu tutuldukları veya tutulmadıkları konuların ayrıştırılmasını ve bu konuların netleşmiş olması gerektiğini savunuyorum. Perakendecilik zaten zor bir süreç... Dış etkenler de eklendiğinde bu daha da zorlaşıyor. Buna bir de iç ilaveler yapmak faydadan çok zarar getiriyor! İkincil olarak görev tanımları ve performans kriterlerine değinmek gerekiyor ancak süreç her yerde birbirinden çok farklı doğal olarak. Birçok noktada bu kişilerin sadece unvanları aynı... Geri kalan her şey birbirinden o denli farklı ki. Bu da son derece doğal aslında... Mağazadan, yönetime işletmeden, altyapıya uzanan bu farklılıkların yöneticilerin görev tanımlarını kapsamasından doğal ne olabilir ki? Bu nedenle çok örnek vermektense birkaç noktayı irdeleyelim. Mağaza Yönetici Yardımcısı / Mağaza Şefi Görev Tanımları (örnek) Mağaza müdürünün yokluğunda mağaza yöneticiliği yapmak. Mağaza çalışanlarını yönetmek ve yönlendirmekPerformans Kriterleri (örnek) Yaratıcı ve liderlik vasıflarına sahip olmak... Müşteri memnuniyeti Yok satma oranlarıMağaza Müdürü Görev Tanımları (örnek) Mağazanın genel giderlerini (mutfak masrafı, temizlik malzemesi gideri, su, elektrik, gaz, telefon vb) en az seviyede tutmak.Performans Kriterleri (örnek) Müşteri memnuniyeti Yok satma oranları Fire ve iade oranları Denetim sonuçları Mağaza temizlik ve düzeniBu bağlamda örnekleri artırmak veya azaltmak mümkün Ancak günümüz mağaza yöneticilerinin ortak görev tanımları kadar ortak sorunlarının da iyi anlaşılıp analiz edilmesi gerekliliğine inanıyorum. Kolay kazanmadığımızı biliyorum. Ancak kolay da harcamamalıyız! Kolay yetişmediklerini biliyorum. Kolay yetiştiremedikleri gerçeğini de.Yükselmek isteyen çok... Ya istemeyenlerin oranı? Yöneticiler yönetim ile çalışanlar arasında. Ya yardımcıları ne durumda ve konumda? Mağaza yönetici yardımcılarının kaçını hemen yönetici olarak atayabilirsiniz? Ya da mağaza müdürlerinin kaçı yarın bölge müdürü olacak? Personel dönüş hızı elbette önemli! Ya yönetici ve yardımcı oranı ne boyutta?Kaç yıllık yöneticiler? Bu yılların kaçı sizde geçti? Daha bekleyen çok sorum var. Cevap da. Geçmişte yaşadığım bir örneği paylaşarak bitirmek istiyorum yazımı. Perakendeciliğin hızlı döneminde bir bölüme şef atadık. Tabii biriki aday daha var. Olmayan, olamayan adaylarımızdan biri bu konuyu haber almış ve küsmüş. Bildiğinden haberdar değilken, bir akşam kendisinden bir iş istedik. Cevap olumsuz: Siz beni şef yapmadınız. Etik açıdan detayları bırakalım, cevabım şöyleydi: Doğru yapmışım! Sonrası malum. Perakendede kazan-kaybet yerini kazan-kazana bırakalı epey oldu. En azından belli konu ve formatlarda bu şekilde... Ne kolay yönetici yetişiyor, ne de yetiştiriliyor. Gereken her şeyi yapalım yapmasına, etik değerlerimizi ve işimizin insan yönetmek olduğunu unutmadan. İyilikler dilerim.