L’Oreal, İnsan Hakları Politikası’nı açıkladı

L’Oréal, şeffaflığın giderek artan önemine ve talebine cevap vermek, aynı zamanda taahhütlerinin pratikte nasıl hayat bulduğunu daha açık bir şekilde açıklamak amacıyla İnsan Hakları Politikası’nı tüketicileri, paydaşları ve sivil toplum ile paylaştı

L’Oreal, İnsan Hakları Politikası’nı açıkladı

L’Oréal; firma ve sorumluluk sahibi bir kurumsal vatandaş olarak, grubun kendi operasyonları, iş ilişkileri yoluyla fiili veya potansiyel olarak dâhil olabileceği İnsan Haklarına karşı herhangi bir etkiyi tespit etme ve bu soruna değinme sorumluluğuna sahip olduğuna inanıyor.

 

L’Oréal’in Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı’nın ve Etik Temsilcisi’nin başkanlık edeceği gelecek aylarda kurulacak “İnsan Hakları Yönetim Komitesi”, farklı faaliyetlerin, fonksiyonların ve coğrafi alanların temsilcilerinden oluşacaktır. L’Oréal, sahip olduğu şeffaflık ruhu ile ilerlemeler ve zorluklarla ile ilgili iletişim kurmayı da taahhüt eder.

 

L'Oréal'in İnsan Hakları Politikası; Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Haklarında Yol Gösterici İlkeler, Uluslararası Çalışma Örgütünün Temel Konvansiyonları ve tabii ki 4 Etik İlkeleri - Dürüstlük, Saygı, Cesaret ve Şeffaflık - L'Oréal'in İş Etiği Kuralları’nın bir parçasıdır.

 

L’Oréal’de Etik

 

Bir şirketin tutumu ekonomik performansı ve ürünlerinin kalitesi kadar önemlidir. L’Oréal kendi kültürünü ve itibarını belirlediği 4 değer üzerine kurmuştur: dürüstlük, saygı, şeffaflık, cesaret. Bu prensipler, Grubun sorumlu inovasyon, çevreci yönetim, sosyal sorumluluk ve yardımseverlik politikalarındaki temeli oluşturmaktadır. L’Oréal’in amacı dünya çapında örnek bir şirket olup etik konusunu iş dünyasındaki bütün çalışmalara entegre etmektir.

 

  • 2000 - Fransa’da “İş Etiği Kuralları”nı oluşturan ve 2007’de “Baş Etik Sorumlusu” atayan ilk şirketlerden birisi oldu.
  • 2008 - L’Oréal’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jean-Paul Agon, kürsel çapta prestije sahip Stanley C. Pace “Etikte Liderlik Ödülü”nü aldı.
  • 2014 - 45 dilde, Braille Alfabesi, İngilizce ve Fransızca olarak ulaşılabilen “Etik Değerler” yayınının üçüncü versiyonu kamuoyu ile paylaşıldı.
  • 2015- L’Oréal Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Etik Başkanı Emmanuel Lulin Kurumsal Etik konusunda Yenilik ile Prestijli Carol R. Marshall Ödülü’ne layık görüldü.
  • Ayrıca L’Oréal tarafından, dünya çapındaki çalışanların L’Oréal’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su ile çevrimiçi olarak sohbet edebildiği, yıllık bir “Etik Günü” düzenlenmektedir.
  • 2017- L’Oréal 8. Kez Dünyanın En Etik Şirketi (World’s Most Ethical Company®) olarak tanındı. Sağlık& Güzellik sektöründe lider etik ticari standartlar ve uygulamalara olan bağlılıklarının altını çizmekte olan iki şirketten biridir.
  • L’Oréal; UN Global Compact grubundadır, Un Global Compact 100 Stock Index’te yer alan 100 şirketten biridir, Women’s Empowerment Principles (Kadınları Güçlendirme İlkeleri) imzacısıdır, UN Women ve UN Global Compact girişimcilerinden biridir ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri’ni destekler.