Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları ve Yararları

28 Temmuz 2009 Salı

Şirketler, içinde bulundukları toplumlarla barışık olmak, sağlıklı ilişkiler geliştirmek için sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmek zorundalar

Toplumla çatışan, toplumsal sorumluluklarını göz ardı eden, ortak değerlere uygun davranmayan şirketler, uzun süre yaşayamaz.Kurumsal sosyal sorumluluklar üç ana grupta toplanabilir:1. Bir şirketin beklenen ekonomik performansı göstermesi, iş olanakları yaratması, yatırımlar yapması, ekonomik olarak üretmesi ve kâr sağlayarak vergi ödemesi bir anlamda kurumsal sosyal sorumluluktur. Bu açıdan; bir şirketin az gelişmiş bir bölgede yatırım yaparak yeni iş ve gelir olanakları yaratması, çalışanlarına sosyal yardımlar ve eğitim sağlaması, toplumun temel ihtiyaçları açısından önemli ürün ve hizmetleri üretmesi de sosyal sorumluluğun yerine getirilmesi olarak görülebilir. 2. Doğal kaynakları korunmak ve kirliliğe neden olmamak, bir şirketin sosyal sorumluluğudur. Bu anlamda, şirkette enerji tasarrufu programı uygulamak, çöp ayrıştırma ve geri dönüşüm projeleri geliştirmek, katı, sıvı ve gaz atıklarını azaltmak ve arıtma tesisleriyle çevre kirliliği ile mücadele etmek gibi uygulamalar da sosyal sorumluluk kapsamında düşünülebilir. 3. Bölgesel ya da ulusal anlamda, ekonomik veya sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak da kurumsal sorumluluğun yerine getirilmesidir. Yaygın bir uygulama, şirketlerin kendi bünyelerindeki vakıflar ya da bir sivil toplum kuruluşu aracılığıyla eğitim, sağlık, altyapı gibi bazı temel sorunların çözümüne katkıda bulunmalarıdır. Bu katkı, bazen sanat, spor, kültür, eğitim etkinliklerinin desteklenmesi şeklinde de olabilir. Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının etkili bir ifadesi, şirketin ya da kurucularının isimleriyle okullar, hastaneler, klinikler, öğrenci yurtları, bakım evleri yaptırmalarıdır. Giderek yaygınlaşan bir uygulama, şirketlerin amaçlarını ve değerlerini paylaştıkları bir sivil toplum kuruluşuyla ortak proje geliştirmesidir. Burada, yalnızca bir STK projesine destek sağlamaktan öte bir ilişki söz konusudur. Şirket, sosyal katkı sağlayacak bir girişimi, bir STK ile birlikte tasarlar, geliştirir ve bütün çalışanlarının gönüllü ve aktif katılımını sağlayacak düzeyde destekler. Toplumsal değer yaratacak bir konu, bazen bütün şirket çapında kurumsal sorumluluk bilincini oluşturacak bir proje olarak ele alınır. Çalışanların iş tanımları, bu sosyal sorumluluk projesinin gereklerini içerir, performans standartları ve değerlendirme ölçütleri bu sorumlulukların yerine getirilmesine yapılan katkıyı dikkate alır. Eleman seçme ölçütleri de adayın şirketin kurumsal sorumluluklarının temelinde yatan inanç ve değerlere sahip olup olmadığını ortaya çıkaracak şekilde belirlenir. Mülakatlarda adayın şirketin sosyal sorumluluklarına yönelik olumlu tutuma sahip olup olmadığı araştırılır, bu alanda bilgisi ve deneyimi olan adaylar tercih edilir.Bütün bunların ötesinde şirketler, müşterilerinin ve tedarikçilerinin de doğrudan ya da dolaylı bir şekilde toplumsal sorumluluk projesine katkıda bulunmalarını sağlayarak sosyal katkının etkisini ve değerini yükseltebilirler. Böylece, daha geniş bir kitlenin ilgisini ve katkısını sosyal sorun üzerinde toplarlar.Kurumsal sorumluluk projeleri, şirketin kamuoyundaki imajını ve saygınlığını artırır. Çalışanlar ve müşteriler, şirkete daha fazla güven duymaya, değer vermeye başlarlar. Aidiyet ve sadakat duyguları gelişir. Çalışanların devir hızı düşerken, müşterilerin satın alma sıklığı ve satışların kârlılığı yükselir. İlişkiler gelişir. Çalışanlar arasındaki iletişim, güven, açıklık ve anlayış, dayanışma ve takım ruhu güçlenir. Çalışanların etkinliği, performansı ve iş tatmini yükselir. Toplumla ve kamu kurumlarıyla olan ilişkiler gelişir ve sağlamlaşır. Sosyal sorumluluk projelerinde görevler alan şirket çalışanları, liderlik becerilerini ve kişiliklerini geliştirmelerini sağlayan deneyimler yaşarlar. İşlerini daha etkili yürütebilecek bilgi, beceri ve tutum geliştirirler. Bu sosyal projeler, onların özgüvenleri ve iş tatminleri daha yüksek, stresle daha kolay baş edebilen, yaratıcı sorun çözme yetenekleri gelişmiş kişiler olmalarını kolaylaştırır. Özet ve sonuç olarak, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin hem toplum hem şirket ve hem de çalışan açısından çok yönlü yararları bulunur. İyi yönetilen sosyal sorumluluk projeleri, maliyetlerinin çok üstünde parasal ya da parasal olmayan kazançlar sağlar.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri