Fatih Kuran

Fatih Kuran

Finans Danışmanı
Kamu Özel Ortaklığı (PPP) ve Proje Finansmanı Uzmanı Fatih Kuran, eğitim ve danışmanlık şirketi olan Dinamo’nun da kurucu ortağıdır

Kredi heykeltıraşlığı

16 Mayıs 2018 Çarşamba

Farklı sektörlerde yer alan pek çok şirket ile yaptığımız muhtelif çalışmalarda çoğu şirketin önünü net bir şekilde göremediğine sıklıkla şahit oldum. Şirketler genelde günü kurtardığından ileriye yönelik projeksiyon yapmakta sıkıntı yaşıyor. Hal böyle olunca da yaşanacak olası bir sıkıntıda bulunacak çözümler yumurta kapıya dayandığı için yine alelacele yaratılıyor. Çoğu zaman yaratılan çözümler ancak sadece günü kurtarıyor ve plan program içinde sağlıklı kararlar alınamadığı için şirketin geleceği de ipotek altına alınıyor.

Bu durumu sıklıkla karşılaştığım bir örnek ile açıklamak istiyorum. Şirketlerin özellikle proje finansmanında kredi temin ederken en önem verdiği hususların başında finansman (faiz + komisyon) yükünü minimize etmek gelir. Eşit anaparalı ve eşit taksitli geri ödeme planları finans kurumları tarafından yatırımcılara en sık teklif edilen alternatifler arasındadır. Eşit anaparalı geri ödeme planında taksitler başlangıçta daha yüksek başlar ve kredi anapara geri ödemeleri de daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Alınan kredinin anaparası daha hızlı bir şekilde azaldığı için bu tip ödeme planlarında faiz tahakkuku eşit taksitli geri ödeme planlarına göre daha az olur. Özellikle finansal okuryazarlılığı düşük olan yatırımcılar daha fazla faiz ödememe kaygısı ile başka bir değerlendirme yapmaya gerek duymaksızın bu tip ödeme planlarını tercih edebilir. Yatırımcılar tabii ki finansman maliyetlerini minimize etmeye çalışmalıdır. Ancak finansman maliyetinden bile daha önemli olan öncelikle kredi taksitlerinin geri ödenebilirliğidir. Finanse edilecek olan projenin yaratacağı nakit akışının kredi geri ödemelerini belli bir emniyet marjını da dikkate alarak ödeyebilir olduğuna kani olduktan sonra finansman maliyeti minimize edilmeye çalışılmalıdır. Karşılaştığımız bazı örneklerde yatırımcı proje kredi geri ödemelerini sağlayabilecek bir nakit akışına sahip olmasa bile olması gerekenden daha kısa vadeli ve/veya nakit akış yapısına uygun olmayan bir taksit yapısı ile borçlanmaktadır. İlerleyen dönemde de taksitler ödenemez hale geldiğinde ya yatırımcılar projeye ek kaynak koymak durumunda kalacaklar ya da proje şirketi ek borçlanma yapmak durumunda kalacaktır. Genelde bu aşamalarda yapılacak ekstra borçlanmalar günü kurtarma amaçlı ve yüksek risk primi dolayısı ile çok daha yüksek maliyetli krediler ile olmak durumunda kalacaktır. Hesap kitabın olmadığı bu tip projelerde kredi taksitlerini geri ödemek için alınan bu tip yama tabir edebileceğimiz ek krediler belli bir dönem sonra artık başka krediler alınmak sureti ile çevrilemez hale gelir. Bu tip durumlarda şirketlerin mal varlıkları kuvvetli ise teminat göstermek sureti ile borç konsolidasyonuna gidilebilir. Böyle bir imkân yok ise iflas kaçınılmaz hale gelir.

 

Şirketler açısından en doğru borçlanma türü ise nakit akış yapısına uygun olan borçlanmadır. Kredi heykeltıraşlığı denen bu çalışmada şirketin veya belli bir projenin ileriye yönelik nakit akışı çıkartılır. Gelirlerden faaliyet giderlerini ve vergiyi düştükten sonra kalan nakit akışına Serbest Nakit Akışı (SNA) denilir. Alınacak kredi mutlaka SNA’ya uygun yapıda olmalıdır ki kredi geri ödemelerinde uzun vadede sıkıntı yaşanmadan devam edilebilsin. Gözlemimiz ileriye yönelik SNA’sını çıkartmış ve hele de olası farklı durumlarda nasıl değişim gösterebileceğini analiz etmiş şirketlerin sayıca çok az olduğudur. ‘Şirket Check-up’ dediğimiz uygulamanın amacı öncelikle şirket iş yapış şeklini finansal olarak analiz edip modelini çıkartmak; nakit akışını etkileyebilecek risk faktörlerini belirlemek ve major veya minor nitelikte olanları kategorize etmek ile nihayetinde şirketin SNA’sını hesaplayıp uygun bir borçlanma yapısını oluşturabilmektir. Yapılan çalışmalar sonunda şirketlerin ileriye yönelik fon ihtiyacı olabileceği gibi fon fazlası da olabilir. Fon ihtiyacı öz kaynak veya kredi ile sağlanabileceği gibi fon fazlası olan durumlarda da oluşturulan kaynakların en doğru şekilde kullanılmasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır. Online Güvenilir Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri