Kaslowski: "Biriken riskler azaltılmalı"

TÜSİAD Başkanı Kaslowski, finansal sistemdeki riskleri azaltmak ve yenilerinin oluşmasını engellemek için makro düzeyde de tedbirler alınması gerektiğini söyledi

Kaslowski: "Biriken riskler azaltılmalı"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski,  TL’nin hızlı değer kaybettiği her dönemde bilançolara ek yük bindiğini ve reel sektörün yatırım yapma, istihdam yaratma kapasitesinin zayıfladığını belirterek: “Bugün en acil ihtiyacımız biriken risklerimizi azaltmak.” dedi.

 

TÜSİAD-Koç Üniversitesi işbirliğinde kurulan Ekonomik Araştırma Forumu’nun "Türkiye Ekonomisinde Finansal Riskler ve Fırsatlar" konferansında konuşan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, ekonomiye taze kredi sağlanabilmesi için sorunlu kredilerin bilanço dışına çıkaracak mekanizmalar tasarlanması gerektiğini belirtti.

 

Ahlaki tehlike boyutu da tartışılmalı

Söz konusu mekanizmaların işler hale gelmesi için önemli bir fon kaynağına ihtiyaç olduğunu belirten TÜSİAD Başkanı, şöyle konuştu: “Bu fonun ne kadar büyüklükte olduğu ancak tüm bankacılık sektöründe uygulanacak analiz ve tespitlerle mümkün olabilir. Getirilecek çözümlerin ekonomik aktörler üzerinde yaratacağı 'ahlaki tehlike (moral hazard)' boyutunu da tartışmalıyız. Yanlış kararlar verenler ne kadar maliyet ödeyecek? Eğer hiç maliyet ödemezlerse bu ilerde de yanlış kararlar vermelerini teşvik etmez mi? Büyük bir maliyet ödemek zorunda kalırlarsa bu bankacılık sistemimizde ne kadarlık bir ek yük yaratır? Bu soruların çok dikkatli değerlendirilmesi gerekiyor.”

 

“Dolarizasyonu engellemek için enflasyonu düşürmeliyiz”

Finansal sistemdeki riskleri azaltmak ve yenilerinin oluşmasını engellemek için makro düzeyde de tedbirler alınması gerektiğini söyleyen Kaslowski: “Finansal istikrarın ilk koşulu düşük ve stabil bir enflasyon oranını sağlamaktır. Son dönemde enflasyonun döviz kuru artışından beslendiğini görüyoruz. Artan dolarizasyonu engellemek için yapmamız gereken enflasyonu en kısa sürede düşürmektir. Bu doğrultuda adımlar atabilirsek oluşacak güven dalgası ile bugünkü zorluklardan kurtulmamız hızlanacak ve kolaylaşacaktır. Attığımız her doğru politika adımı sadece kısa vadede değil orta ve uzun vadede de olumlu etki yaratacaktır.” dedi.

 

Ortak akılla çalışmaya davet edildi

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, şöyle devam etti: “Ülkemizin potansiyeli son derece yüksek. Son yıllarda ister siyasi ister ekonomik karşılaştığımız pek çok şok karşısında önemli bir direncimiz olduğunu kanıtladık. Bu direncin kaynağında; insan kaynağımız, sağduyulu ve güçlü bir bankacılık sektörümüz ve en kötü belirsizlik ortamında dahi ayakta kalmayı başarabilen güçlü bir reel sektörümüz var. Bugün sorunlarımız küçümsenecek boyutlarda değil ama çözemeyeceğimiz hiçbir sorun da yok. Yeter ki gerçekçi ve kalıcı çözümler üzerinde hep beraber ortak akıl ile çalışalım.”

 

Kaslowski, verileri objektif kriterler üzerinden değerlendirmenin, çalışmalarda akademi dünyası ile sürekli iş birliği içinde olmanın, analitik araçları kullanmanın ve içselleştirmenin TÜSİAD’ın çalışma prensibi olduğunu dile getirerek, bu görevi hakkıyla yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi.