Kağıt fatura tarih oluyor

Binlerce vergi mükellefine elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu geliyor. Uygulama kapsamındaki şirketler 31 Aralık’tan sonra artık kurumlar arasında kağıt fatura kullanamayacak

Kağıt fatura tarih oluyor

Başvurular için son tarih ise 1 Eylül. E-fatura zorunluluğu kimya sektöründe faaliyet gösteren mineral yağ firmalarını da yakından ilgilendiriyor. Elektronik fatura “belirlenen standartlara uygun e-faturaların, taraflar arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacıyla oluşturulan uygulamaların genel adı” olarak tanımlanıyor.

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunlu hale gelen e-fatura ve elektronik defter tutma zorunluluğunun kapsamı genişletilerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip, 2011 yılı brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler de dahil edildi.

Kaynak: Haberler.com