İspanya'yı Örnek Alıyoruz

Üretim sektörünün gelişememesinin temel nedeni dağınık, verimsiz üretime yol açan tarım politikaları. Şimdi bunu engellemek adına önemli bir çalışma başlatılıyor.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, 2012 yılında her 5 çiftçiden birinin sigorta kapsamına alınacağını belirterek, çalışmalarını bu vizyona uygun yürüttüklerini söyledi. 2006 yılının sonunda kanunla uygulamaya giren devlet destekli tarım sigortasına neden ihtiyaç duyulduğu hakkında açıklama yapan Mehdi Eker, tarımsal teknolojide meydana gelen gelişmelerin doğal risklerin etkilerini azaltamadığını ve mevcut yasalarla yapılan yardımlardan faydalanan üretici sayısı dikkate alındığında yardımların yetersiz kaldığını kaydetti. Sonuçta, ertelenen çiftçi borçlarının her yıl devlete büyük ölçüde yük getirdiğini, riskler transfer edilemediği için de devlet ve çiftçilerin büyük ekonomik kayıplara uğradığını vurgulayan Eker, şunları kaydetti: Türkiyede tarım sektörünü tehdit eden risklerin bugüne kadar sigortalanamayan önemli bir kısmını teminat altına alabilmek, tarımda sürdürülebilirliği sağlamak, devlet desteği ile tarım sigortasını yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla tarım cumhuriyet tarihimizde devrim olarak nitelendirebileceğimiz tarım sigortasını uygulamaya soktuk. Mehdi Eker, tarım sigortaları kanunun hazırlanırken dünyada bu alanda başarılı kabul edilen ve öncülük yapan İspanya modelinin örnek alındığını belirterek, şunları söyledi: Bu sistemi ülkemizdeki sistemle karşılaştırdığımızda, 30 yıllık tecrübeye sahip İspanya uygulamasında, uygulama başladıktan ancak 8 yıl sonra don teminatı verilebilmiş, bizde ise uygulamanın 8inci ayında don riski sigorta kapsamına alınmıştır. Her iki sistemde de sigorta yaptırmayan üreticilere, teminat kapsamındaki risklerden dolayı yardım yapılmamaktadır. Prim ödemeleri, bizde taksitli veya hasat sonu ödenirken, İspanya da peşin ödeme yapılmaktadır. Hasar tazminatı ödemeleri bizde en geç 30 gün içerisinde, İspanyada 60 günde ödenmektedir. Hasar tespit işlemleri her iki sistemde de aynıdır. Uzun yıllardır uygulanmasıyla üreticilerin sisteme katılımı onlarda yüzde 47 seviyesinde iken bizde bu oran binde oranlarından son iki yıldır başarılı uygulamalarla yüzde 2.5 seviyelerine çıkarılmıştır. Uluslararası uygulamalar da gösteriyor ki, henüz 2 yıllık geçmişi olan tarım sigortası oldukça hızlı mesafeler almaktadır