HUGO BOSS İzmir’de eğitime katkı sağlıyor

HUGO BOSS Tekstil Sanayi çalışanları tarafından eğitime destek vermek amacıyla kurulan “HUGO BOSS Çalışanları Eğitim Derneği” (HBED)’in bursiyer sayısı her geçen yıl artıyor. Mad­di imkânsızlıklar ne­de­niy­le potansiyeline ulaşamamış ço­cuk­la­rı, da­ha iyi bir ge­le­ce­ğe ha­zır­la­ya­bil­mek için 11 yıldır faaliyette olan HBED’in bursiyer sayısı, 2019 yılında 900’ü geçti

HUGO BOSS İzmir’de eğitime katkı sağlıyor

HBED, 2008 yılında HUGO BOSS’un İzmir  çalışanları tarafından HUGO BOSS İzmir’in topluma destek olma taahhüdü kapsamında, maddi desteğe ihtiyacı olan gençlere eğitimde eşitlik fırsatı sağlamak hedefiyle kuruldu.  HUGO BOSS İzmir’in amacı bölgedeki insan sermeyesine yatırım yapmak; bölgenin en büyük yatırımcılarından biri olarak toplumun gelişimine katkıda bulunmak; gençlerin, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eğitim olanaklarına erişimlerini arttırarak gerçek potansiyellerini keşfetmelerini sağlamaktı. HBED programı, cinsiyet eşitliği ilkesi doğrultusunda yaratılan kaynakların genç kadın ve erkekler arasında eşit dağılımı konusuna büyük önem verirken HUGO BOSS İzmir’in bölgedeki cinsiyet bilinçli sosyal gelişimine de katkıda bulunmayı hedefliyor.

 

HBED; HUGO BOSS İzmir çalışanlarının ve HUGO BOSS kurumsal bağışlarıyla finanse ediliyor. Program kapsamında yıllık ortalama 100 öğrenciye burs sağlanıyor. Burs adayları HUGO BOSS İzmir 4 bin çalışanının önerileriyle belirleniyor. Başvuru süreçlerinde adaylarda lise veya üniversite öğrencisi olma ve not ortalamasının 100 üzerinden 80 ve üstü olması ile bursiyerin maddi ihtiyacı olması koşulu aranıyor. Öğrencilere maddi yardımın yanı sıra  rehberlik ve danışmanlık desteği de verilerek, kariyer planlamalarında da yardımcı olunuyor. HUGO BOSS İzmir ve çalışanları; kendi inisiyatifleriyle kurdukları ve destek sağladıkları bu programla gurur duyuyor.

 

HUGO BOSS İzmir, toplumsal gelişime sağladığı katkıyı daha da ileri götürmek çabasıyla, bölgedeki bazı üniversite programlarına da destek veriyor. HUGO BOSS İzmir, HBED’le birlikte eğitim programlarına verdiği tüm desteği önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyor.