Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Reasürans A.Ş kuruldu

Türk sigorta sektörünün büyümesine katkı sağlamak ve sigorta piyasasının reasürans faaliyetlerindeki kapasite ihtiyacını karşılamak amacı ile Türk Reasürans AŞ (Türk Re) kuruldu. Hazine’den yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tek hissedar olarak şirketin kuruluşunda yer aldığı belirtildi. Türk Reasürans AŞ Genel Müdürü olarak Selva Eren atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Reasürans A.Ş kuruldu

Türk Reasürans AŞ, Yeni Ekonomik Program kapsamında, “Ekonomik Dengelenme” ve “Sağlıklı ve Sürdürülebilir Büyüme” hedeflerine sigortacılık sektörü odağında katkı sağlamak, Türkiye’deki yerli reasürans kapasitesini arttırmak ve kaynak verimliliği sağlamak amacı ile faaliyete geçti.

 

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nda yapılan düzenleme ile hizmet verecek olan Türk Reasürans AŞ sigorta sektöründeki stratejik hedeflerini, Türkiye’deki yerli reasürans kapasitesini arttırmak, yurt dışına aktarılan reasürans primlerinin yurt içinde kalmasını sağlamak, kamu menfaatlerinin risk yönetimini yapılandırarak gerekli reasürans düzenlenmelerini gerçekleştirmek olarak belirledi.

 

Doğal afet riskleri havuzunun yönetimi görevini üstlenecek olan Türk Reasürans’ın maliyet avantajı yaratması ve havuza yerli reasürans kapasitesi sağlaması planlanıyor. Bununla birlikte “Ulusal Doğal Afet Modelleme” çalışmaları ile havuzun ek teminatlarla yapılandırılması ve en verimli şekilde kullanımı amaçlanıyor. Açıklamada yer alan bilgiye göre ayrıca Türk Reasürans’ın tarım sigortaları havuzu için yerli reasürans kapasitesinin arttırılmasına katkı sağlaması planlanıyor.

 

Global bir marka olma hedefi ile yola çıkanve İstanbul Finans Merkezi'nin gelişimine de katkı sağlayacak olan Türk Reasürans AŞ'nin Genel Müdür Selva Eren, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın stratejik hedeflere ulaşması konusunda Türk Re olarak alacağımız sorumluluk ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlayacağız. Türk Reasürans piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda kapasite artışı sağlayacak ve esnek reasürans çözümlerimiz ile sigorta sektörü paydaşlarının aradığı taze kan olacağız" dedi.