Gıdada yeni mevzuat dönemi

10 Kasım 2010 Çarşamba

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, gıda sektöründe faaliyet gösterebilmek için hijyen şartlarına uyumu öncelikli şart haline getirirken, hijyen şartlarını belirleyen, Gıda Hijyen Yönetmeliği taslağını da görüşe açtı

gidada-yeni-mevzuat-donemi
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM) tarafından görüşe açılan Gıda Hijyen Yönetmeliği, birincil üretim aşaması dahil olmak üzere üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında gıda hijyenini sağlamak üzere gıda işletmecisinin uyması gereken genel hijyen kurallarını, sorumluluklarını ve yürüttüğü otokontrollere ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Yönetmelik, ihracat kontrolleri ile hayvansal gıdaların hijyen şartlarına ilişkin özel kurallar kapsamında olan gıda işletmecileri için de geçerli olacak.Yönetmelik, kişisel tüketim amacıyla birincil üretime, üreticisi tarafından küçük miktarlardaki birincil ürünlerin nihai tüketiciye veya nihai tüketiciye arz eden perakende satış yerlerine doğrudan arzına, sadece, jelatin ve kolajen üretimi için hammadde sağlayan ve tanım gereği gıda işletmesi kapsamında olan toplama merkezleri ve tabakhanelere uygulanmayacak.Taslağa göre, birincil üretimden başlayarak nihai tüketiciye kadar gıda zinciri boyunca gıda güvenilirliğinin sağlanması gerekiyor. Gıda işletmecisi, gıda güvenilirliğinin sağlanmasından, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayanan prosedürlerin iyi hijyen uygulamaları ile birlikte uygulanmasından sorumlu olacak.Gıda işletmecisine, gıda zincirinin tüm aşamalarında gıda hijyeni kuralları ve tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine uyum için iyi uygulama kılavuzları yardımcı olacak.İthal edilen gıdanın, yurtiçinde üretilen gıda ile aynı hijyen kurallarına veya eşdeğer bir kurala sahip olması gerekiyor.Yönetmelik taslağında genel ve özel hijyen şartları da belirleniyor. Birincil üretim ve belirli faaliyetleri yürüten gıda işletmecileri, genel hijyen şartları ile birlikte Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde belirtilen özel hijyen şartlarını da yerine getirecek.Gıda işletmecileri, gıdanın üretim, işleme ve dağıtım aşamalarından herhangi birinde faaliyet gösteren ve onay kapsamı dışındaki tesisini veya tesislerini Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte belirtildiği şekilde bakanlığa bildirerek, kayıt altına alınmasını sağlayacak.İyi uygulama kılavuzlarıTaslağa göre, bakanlık, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerinin uygulanması ile iyi hijyen uygulamalarını içeren iyi uygulama kılavuzlarının hazırlanmasını teşvik edecek. Gıda işletmecisinin kullanımına yönelik olarak hazırlanan bu kılavuzlar ihtiyari nitelik taşıyacak.İyi uygulama kılavuzları, Kodeks Alimentarius Komisyonunun (CAC) mevcut olan iyi uygulama kılavuzları ve mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak, bakanlık, tüketici örgüt temsilcileri ve kılavuzdan etkilenebilecek ilgili tarafların katılımı veya görüşü alınarak gıda sektörü tarafından veya TSE himayesinde hazırlanabilecek.İthal edilen, ihraç veya tekrar ihraç edilen gıdaların hijyen şartları, kanunu ve yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olacak.Bakanlıkça kayıt altına alınmış üreticiler tarafından üretilen bitkisel birincil ürünler ile avcılık belgesi düzenlenmiş avcılar tarafından avlanan su ürünleri ve canlı çift kabuklu yumuşakçalar, nihai tüketiciye ya da aynı ilçe sınırları dâhilindeki yerel satış yerlerine, birincil ürünlerin doğrudan satışı yapılabilecek.Adına avcılık belgesi veya üretici belgesi düzenlenmiş olan üreticiler tarafından üretilen hayvanların etleri üretildiği yerde, avcılar tarafından avlanan yaban domuzu ise ilgili mevzuatına uygun olacak şekilde nihai tüketiciye satılabilecek.Bitkisel birincil ürünler hariç olmak üzere üreticisi ve avcısı tarafından satışa sunulacak birincil ürünler ve miktarları ile geleneksel gıdaların üretiminde, genel hijyen kuralları dikkate alınmak şartıyla gıda işletmelerinin altyapı, alet ve ekipman, üretilecek gıdaya ilişkin istisnai hükümler ile geleneksel gıdalar, bakanlıkça belirlenecek.Yönetmelik ile halen faaliyet gösteren gıda işletmelerine uyum için 5 yıl süre verilmesi öngörülüyor. Birincil Üretim ve İlgili Faaliyetler İçin Genel Hijyen Kuralları, Birincil Üretim İle İlgili Faaliyetler Hariç Diğer Tüm Gıda İşletmecilerinin Uyması Gereken Genel Hijyen Kuralları ile Çadır, Büfe ve Seyyar Satış Araçları Gibi Taşınabilir ve/veya Geçici Gıda İşletmeleri, Öncelikli Yerleşim Amacı Özel Konut Olan Ancak İçinde Gıdanın Düzenli Olarak Pazara Sunumu İçin Hazırlandığı Bina ve Satış Makineleri İçin Kurallar yönetmelik eki olarak yayımlanacak.Yönetmelikte Yemek Yenilen Alanlar ve Gıdanın Hazırlandığı, Muameleye Tabi Tutulduğu veya İşlendiği Odalar İçin Özel Kurallar da belirleniyor. Buna göre, gıdanın muameleye tabi tutulduğu alanlardaki yüzeylerin ve özellikle ekipman yüzeyleri dahil gıda ile temasta olan tüm yüzeylerin, sağlamlığı korunur, temizlenmesi ve gerekli durumlarda dezenfeksiyonunun kolay olması gerekiyor. Yüzeylerin düzgün, yıkanabilir, korozyona dayanıklı ve toksik olmayan maddelerden üretilecek.Kaynak: Hürriyet


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri