Fahiş fiyata 100 bin TL stokçuluğa 500 bin TL'ye kadar ceza

Fahiş fiyata 100 bin TL stokçuluğa 500 bin TL'ye kadar ceza

Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemlerle, fahiş fiyat artışında bulunduğu tespit edilenlere 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk yapanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

AA’nın haberine göre, olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleriyle diğer acil durumlarda fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlenmesi amacıyla oluşturulan ‘Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu‘nun görev ve yetkileriyle çalışma esasları düzenlendi.

 

13 üyelik kurul

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre kurulda Ticaret, Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman bakanlıkları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Reklam Kurulu’ndan toplamda 13 üye yer alacak.

 

‘Her türlü bilgi ve belge talep edilebilecek’

Ticaret Bakanlığı, yürürlük kapsamında üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerde denetim yapmaya, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi talep etmeye yetkili olacak.

Yetkili idareler, bakanlığın talebi üzerine üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları hakkında ön inceleme mahiyetinde denetim yapacak ve denetim sonuçlarını bakanlığa derhal bildirecek.

İdari para cezasının belirlenmesinde, işlenen fiilin ağırlığı ve haksızlık içeriği, işletmenin türü, büyüklüğü ve bulunduğu sektör, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetinden sağlanan menfaatle daha önce aynı konuda idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı gibi hususlar dikkate alınacak.

17 Nisan’dan önce fahiş fiyat artışı uygulamaları hakkında yapılan başvurular, Reklam Kurulu tarafından sonuçlandırılacak.

 

‘En az 10 gün savunma süresi’

Şikayetler, başvuru dilekçesiyle sistem üzerinden veya diğer elektronik başvuru yöntemleri kullanılarak, Ticaret Bakanlığı’na ya da il müdürlüğüne yapılacak.

Başvurudan veya başvuruya ilişkin kurul kararı alınmadan önce yargı yoluna gidildiğinin tespiti halinde başvuru işlemden kaldırılacak.

Re’sen veya şikayet üzerine yapılan denetimlerde üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye denetimin yapıldığı günden başlamak üzere 10 günden az olmamak kaydıyla savunma için süre tanınacak.

Belirlenen sürede savunma yapılmaması durumu hariç olmak üzere işletmelere, savunması alınmadan idari para cezası kararı alınamayacak.