Etkili Eğitim için Olmazsa Olmazlar

29 Ekim 2007 Pazartesi

Perakende işletmelerinin eğitime ağırlık vermeye başladıkları bir döneme girdik. Dolayısıyla artık etkili bir eğitim nasıl yapılmalı sorusunun yanıtını aramak için doğru bir zamandayız diyebilirim. Bu nedenle, eğitimin planlanmasından, uygulama sürecine ve ardından etkisinin takip edilmesine yönelik birkaç paylaşımda bulunmak istiyorum.

Eğitim uygulamalarında genel yaklaşım, programın ismine göre karar vermek şeklinde gerçekleşiyor. Böylece, asıl ihtiyaç göz ardı edilebiliyor. Eğitimden sorumlu kişilerin daha araştırmacı olmasında, her bir programın aslında neyi hedeflediğini tam anlamıyla öğrendikten sonra plana dahil etmesinde yarar görüyorum. Planlanan her bir program için, eğitimden en az iki hafta önce şirketin beklentileri gözden geçirilmeli ve daha önceden anlaşma sağlanmış eğitim kuruluşu ile yeniden görüşme yapılmalıdır. Bu görüşmede eğitim programı için karşılıklı fikirler paylaşılmalı, eğer yapılacak ise saha çalışmasının yöntemi ve diğer detaylar planlanmalıdır. Yıllık planda yer alsa bile, katılımcıların eğitim hakkında yeniden bilgilendirilmesi ve davet edilmesi gerekir. Davet metni, mecburiyet içermemelidir. Aksine, bir pazarlamacı yaklaşımı ile eğitim veren kuruluş ve eğitim ile ilgili özendirici mesajlar taşımalıdır. İnsanlar inandıkları şeylere sahip çıkarlar. Yeter ki siz onları doğru konularla buluşturun. Burada önemli gördüğüm bir iki hususu paylaşmak istiyorum. Öncelikle planlanan eğitimle ilgisi olmayan kişiler, kesinlikle eğitime davet edilmemelidir. Onlar için eğitim eziyet haline dönecek, istekli katılımcılarınsa şevkini kıracaktır. Diğer bir husus ise, etkili bir eğitim, en fazla yirmi kişi ile gerçekleşir. Daha fazla kişiyi aynı eğitime dahil ederek bütçe ayarlaması yapmak, boşa giden zaman ve etkisiz eğitim bedeli ödemekten başka bir işe yaramaz. Bunun adına dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak da diyebiliriz. Etkili eğitimin araçlarından biri de ortamdır. Eğitim ortamının aşağıdaki öğeleri barındırması beklenir. 1.Özellikle dış kaynaklı eğitimlerin şirket dışındaki bir ortamda verilmesi önemlidir. 2.Eğitim verilecek salonun sıcaklığı orta derecede olmalıdır. Çok sıcak ve çok soğuk katılımcıların dikkatlerini dağıtır. 3.Havalandırma önemlidir. Belli bir sayıda insanın bulunduğu bu tür mekanlar düzenli bir hava değişimine ihtiyaç hissettirir. 4.Dışarıdan gelecek ve dikkati dağıtacak seslere karşı yalıtılmış olmalıdır. 5.Sınıfın büyüklüğü katılımcı sayısı ile orantılı olmalıdır. Grup çalışması gerektirmeyecek bir eğitimse, U şeklindeki bir yerleşim doğru olacaktır. 6.Sunum için gerekli donanımlar hazırlanmış olmalıdır. Bilgisayar, projeksiyon, flip-chart, yazı kalemi, kağıdı, katılımcı notlukları, su gibi araçlar mutlaka bulunmalıdır. 7.Eğer mümkünse, eğitim salonunun girişi eğitimcinin karşısında, katılımcıların arkasında olmalıdır. Ortamdaki bu temel ihtiyaçlar, etkili eğitim için gereklidir. Bazıları olmazsa olmaz iken, bazıları etkinin artması açısından değerlidir. Eğitim sonunda ve sonrasında hem eğitim firması ile hem de katılımcılarla günün değerlendirmesi yapılmalı, burada elde edilen bilgiler daha sonraki çalışmalarda kullanılmalıdır. Ayrıca, eğitim firması ile eğitimin etkililiğinin ölçülmesi için planlanan çalışmalar yapılmalı ve süreç birlikte takip edilmelidir. Hedefe ulaşılmadığı düşünülüyorsa, eksikler gözden geçirilerek yeni bir yaklaşımla program tekrar edilmelidir. Eğitime yapılan yatırımın boşa gitmemesi için tüm bu süreçlerin önemli olduğunu unutmayın. Önemsiz gibi görülebilecek bazı detaylar size zaman ve para kaybettirebilir. Dolayısıyla burada aktarmaya çalıştığım notları kısaca tekrarlamak istiyorum. 1.Eğitim öncesi hazırlık yapın 2.Eğitimi şirketinizin katılımcılarına pazarlayın 3.İlgili kişileri eğitime alın 4.Katılımcı sayısını yirmi kişinin altında tutun 5.Eğitim ortamını önemseyin 6.Eğitim sonrası süreci takip edin Etkinliği yüksek eğitimleri paylaşmak dileğiyle, molalarınız aktif olsun.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri