Duru Bulgur hedef büyüttü

1935 yılından bu yana tüketicilere, en kaliteli, lezzetli ve doğal ürünleri ulaştırmayı misyon edinen Duru Bulgur hedef büyüttü

Duru Bulgur hedef büyüttü

Türkiye’de kişi başı ortalama yıllık bulgur tüketimi 12 kilogram civarındadır. Bunu 7 kg ile pirinç takip ederken , 1 kişinin ortalama yıllık makarna tüketimi ise 6 kg dır. İkame ürünlerle karşılaştırıldığında bulgurun daha fazla tüketildiği göze çarpmaktadır, özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin mutfak kültürlerinde bulgurun çokça bulunuşu, bulgurlu yemeklerin diğer bölgelere oranla daha fazla oluşu, yoğun tüketimin nedenlerindendir.

Yalnız özellikle Marmara, Karadeniz ve Ege bölgeleri bulguru ve bulgurla yapılabilecek yemekleri maalesef yeterince tanımıyor ve tüketmiyor. Bulguru tanıma noktasında ise yoğun tüketimi olan bölgelerde dahi sorunlar olduğunu görülüyor.

Tüketicilerin zihinlerinde sarı bulgur makbuldür diye yanlış bir düşünce vardır. Bu tamamen yanlış bir inanıştır, yıllarca yaptığımız tadım aktiveleri ve katıldığımız fuarlarda tüketicilere gerçek bulgurun nasıl olması gerektiğini anlattık. Marketlerde karşılaşılan sapsarı parlayan bulgur sanılanın aksine doğal olmayan, sarartma ve parlatma yapılarak üretiliyor. Duru Bulgur , sadece su ve buğday kullanarak, sarartma ve parlatma olmadan ürünlerini doğal olarak üretiyor.