Dagi Giyim hisseleri Borsada

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin halka arz edilen 10 milyon 135 bin 550 lira nominal değerli hisse senetleri DAGI kodu ile İMKB İkinci Ulusal Pazarda işlem görmeye başladı

İMKBnin yeni açılan pazar duyurusunda, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisseleri için maksimum lot miktarı 10.000 adet, halka açıklık oranı yüzde 34,95, baz fiyat 2,42 lira, fiyat marjı da 2,17/2,67 lira aralığı olarak gösterildi.İMKB Yönetim Kurulunun 30 Mayıs 2011 tarihli toplantısında, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 29 milyon lira olan sermayesini temsil eden hisse senetlerinin İkinci Ulusal Pazar Esasları Genelgesinin İşlem Görecek Hisse Senetleri ve Pazara Kabul Şartı başlıklı III. maddesi uyarınca kayda alınmasına ve halka arz edilmiş olan 10 milyon 135 bin 550 lira nominal değerli hisse senetlerinin bugünden itibaren DAGI kodu ile 2,42 lira baz fiyattan İMKB İkinci Ulusal Pazarda işlem görmeye başlamasına karar verilmişti.Dagi Giyimin 18 milyon 864 bin 450 lira olan ödenmiş sermayesinin 29 milyon liraya artırılması nedeniyle ihraç edilen 10 milyon 135 bin 550 adet pay, İMKB Birincil Piyasada Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi suretiyle gerçekleştirilen halka arz işlemi ile satılmıştı. Halka arzın ilk günü (26 Mayıs 2011) gelen talep seviyesinin yeterli görülmesi nedeniyle talep toplama süresinin sonu beklenmeden birinci gün birincil piyasa işlemleri sonlandırılarak, dağıtım gerçekleştirilmişti.Halka arzda 1 lira nominal değerdeki bir payın satışı 2,42 liralık sabit fiyatla gerçekleştirilmişti. Toplam olarak halka arz edilen 10.135.550 adet pay için 11.030.000 adet talep geldi. Gerçekleşen dağıtım işlemlerine göre, 379u gerçek kişi, 4ü tüzel kişi ve 1 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 384 yerli yatırımcıya dağıtım yapıldı.Kaynak: Hürriyet